Fiskars Norway As
Juridisk navn:  Fiskars Norway As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23006440
Postboks 4386 Nydalsveien 32B Fax: 23006450
0402 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 981338537
Aksjekapital: 25.100.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 11/29/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Amesto Accounthouse As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.95%
Resultat  
  
1.14%
Egenkapital  
  
6.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 282.886.000 269.537.000 254.345.000 213.202.000 232.811.000
Resultat: 10.392.000 10.275.000 8.017.000 -3.133.000 8.720.000
Egenkapital: 134.642.000 126.553.000 118.655.000 112.606.000 115.043.000
Regnskap for  Fiskars Norway As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 282.886.000 269.537.000 254.345.000 213.202.000 232.811.000
Driftskostnader -272.593.000 -260.561.000 -246.804.000 -216.588.000 -224.606.000
Driftsresultat 10.293.000 8.976.000 7.541.000 -3.385.000 8.206.000
Finansinntekter 652.000 1.588.000 746.000 527.000 626.000
Finanskostnader -553.000 -291.000 -271.000 -276.000 -111.000
Finans 99.000 1.297.000 475.000 251.000 515.000
Resultat før skatt 10.392.000 10.275.000 8.017.000 -3.133.000 8.720.000
Skattekostnad -2.303.000 -2.270.000 -1.850.000 712.000 -2.180.000
Årsresultat 8.089.000 8.006.000 6.167.000 -2.421.000 6.540.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.717.000 4.163.000 5.959.000 7.122.000 2.740.000
Sum omløpsmidler 250.264.000 227.325.000 214.473.000 159.847.000 161.147.000
Sum eiendeler 252.981.000 231.488.000 220.432.000 166.969.000 163.887.000
Sum opptjent egenkapital 109.542.000 101.453.000 93.555.000 87.506.000 89.943.000
Sum egenkapital 134.642.000 126.553.000 118.655.000 112.606.000 115.043.000
Sum langsiktig gjeld 96.000 218.000 406.000 295.000 1.014.000
Sum kortsiktig gjeld 118.243.000 104.716.000 101.370.000 54.067.000 47.829.000
Sum gjeld og egenkapital 252.981.000 231.487.000 220.431.000 166.968.000 163.886.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 282.886.000 269.529.000 254.345.000 213.228.000 232.785.000
Andre inntekter 7.000 0 -26.000 26.000
Driftsinntekter 282.886.000 269.537.000 254.345.000 213.202.000 232.811.000
Varekostnad -199.795.000 -163.982.000 -155.339.000 -106.929.000 -111.594.000
Lønninger -29.392.000 -40.874.000 -36.616.000 -34.616.000 -35.145.000
Avskrivning -1.422.000 -1.489.000 -1.584.000 -602.000 -527.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.984.000 -54.216.000 -53.265.000 -74.441.000 -77.340.000
Driftskostnader -272.593.000 -260.561.000 -246.804.000 -216.588.000 -224.606.000
Driftsresultat 10.293.000 8.976.000 7.541.000 -3.385.000 8.206.000
Finansinntekter 652.000 1.588.000 746.000 527.000 626.000
Finanskostnader -553.000 -291.000 -271.000 -276.000 -111.000
Finans 99.000 1.297.000 475.000 251.000 515.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 8.089.000 8.006.000 6.167.000 -2.421.000 6.540.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.740.000 2.680.000 3.621.000 4.562.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 977.000 1.483.000 1.915.000 1.981.000 1.688.000
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 977.000 1.483.000 1.915.000 1.981.000 1.688.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 423.000 580.000 1.052.000
Sum anleggsmidler 2.717.000 4.163.000 5.959.000 7.122.000 2.740.000
Varebeholdning 20.732.000 17.594.000 16.536.000 16.268.000 14.414.000
Kundefordringer 60.663.000 70.161.000 54.184.000 44.231.000 42.925.000
Andre fordringer 168.870.000 2.810.000 4.162.000 6.258.000 3.676.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 136.759.000 139.591.000 93.090.000 100.132.000
Sum omløpsmidler 250.264.000 227.325.000 214.473.000 159.847.000 161.147.000
Sum eiendeler 252.981.000 231.488.000 220.432.000 166.969.000 163.887.000
Sum opptjent egenkapital 109.542.000 101.453.000 93.555.000 87.506.000 89.943.000
Sum egenkapital 134.642.000 126.553.000 118.655.000 112.606.000 115.043.000
Sum avsetninger til forpliktelser 96.000 218.000 406.000 295.000 1.014.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 96.000 218.000 406.000 295.000 1.014.000
Leverandørgjeld 22.632.000 22.490.000 60.412.000 25.651.000 19.403.000
Betalbar skatt 2.426.000 2.458.000 1.601.000 0 2.411.000
Skyldig offentlige avgifter 12.364.000 12.834.000 12.259.000 11.961.000 7.699.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.821.000 66.935.000 27.098.000 16.455.000 18.317.000
Sum kortsiktig gjeld 118.243.000 104.716.000 101.370.000 54.067.000 47.829.000
Sum gjeld og egenkapital 252.981.000 231.487.000 220.431.000 166.968.000 163.886.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 132.021.000 122.609.000 113.103.000 105.780.000 113.318.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2 2 3 3.4
Likviditetsgrad 2 1.9 2 2 2.7 3.1
Soliditet 53.2 54.7 53.8 67.4 70.2
Resultatgrad 3.6 3.3 3 -1.6 3.5
Rentedekningsgrad 18.6 30.8 27.8 -12.3 73.9
Gjeldsgrad 0.9 0.8 0.9 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.6 3.8 -1.7 5.4
Signatur
30.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
30.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2018
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex