Fiskarhedenvillan As
Juridisk navn:  Fiskarhedenvillan As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95296406
Fornebuveien 5 Fornebuveien 5 Fax:
1366 Lysaker 1366 Lysaker
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 996774120
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 3/10/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Praktikertjenesten AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.28%
Resultat  
  
-179.34%
Egenkapital  
  
-9.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 75.791.000 68.108.000 66.337.000 71.345.000 68.737.000
Resultat: -1.636.000 2.062.000 2.904.000 3.597.000 3.416.000
Egenkapital: 13.013.000 14.318.000 12.739.000 10.493.000 7.749.000
Regnskap for  Fiskarhedenvillan As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 75.791.000 68.108.000 66.337.000 71.345.000 68.737.000
Driftskostnader -72.508.000 -65.343.000 -63.412.000 -68.540.000 -66.358.000
Driftsresultat 3.283.000 2.765.000 2.925.000 2.805.000 2.378.000
Finansinntekter 1.127.000 483.000 905.000 1.126.000 1.670.000
Finanskostnader -6.047.000 -1.187.000 -926.000 -335.000 -632.000
Finans -4.920.000 -704.000 -21.000 791.000 1.038.000
Resultat før skatt -1.636.000 2.062.000 2.904.000 3.597.000 3.416.000
Skattekostnad 331.000 -483.000 -658.000 -852.000 -827.000
Årsresultat -1.306.000 1.579.000 2.246.000 2.744.000 2.589.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 111.000 155.000 213.000 256.000 704.000
Sum omløpsmidler 19.606.000 24.125.000 21.228.000 19.773.000 15.619.000
Sum eiendeler 19.717.000 24.280.000 21.441.000 20.029.000 16.323.000
Sum opptjent egenkapital 9.848.000 11.153.000 9.574.000 7.328.000 4.584.000
Sum egenkapital 13.013.000 14.318.000 12.739.000 10.493.000 7.749.000
Sum langsiktig gjeld 808.000 1.205.000 925.000 736.000 1.040.000
Sum kortsiktig gjeld 5.896.000 8.757.000 7.777.000 8.799.000 7.534.000
Sum gjeld og egenkapital 19.717.000 24.280.000 21.441.000 20.028.000 16.323.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.715.000 67.528.000 66.309.000 71.223.000 68.571.000
Andre inntekter 76.000 580.000 28.000 122.000 165.000
Driftsinntekter 75.791.000 68.108.000 66.337.000 71.345.000 68.737.000
Varekostnad -58.134.000 -48.532.000 -46.998.000 -55.277.000 -56.015.000
Lønninger -4.702.000 -4.904.000 -5.258.000 -3.747.000 -2.585.000
Avskrivning -59.000 -58.000 -211.000 -448.000 -429.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.613.000 -11.849.000 -10.945.000 -9.068.000 -7.329.000
Driftskostnader -72.508.000 -65.343.000 -63.412.000 -68.540.000 -66.358.000
Driftsresultat 3.283.000 2.765.000 2.925.000 2.805.000 2.378.000
Finansinntekter 1.127.000 483.000 905.000 1.126.000 1.670.000
Finanskostnader -6.047.000 -1.187.000 -926.000 -335.000 -632.000
Finans -4.920.000 -704.000 -21.000 791.000 1.038.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.306.000 1.579.000 2.246.000 2.744.000 2.589.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 167.000 590.000
Sum Immatrielle midler 0 0 167.000 590.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 111.000 155.000 213.000 89.000 113.000
Sum varige driftsmidler 111.000 155.000 213.000 89.000 113.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 111.000 155.000 213.000 256.000 704.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.231.000 1.957.000 1.421.000 4.745.000 5.900.000
Andre fordringer 1.569.000 623.000 325.000 405.000 966.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 3.444.000 7.206.000 2.625.000 7.734.000 3.636.000
Sum omløpsmidler 19.606.000 24.125.000 21.228.000 19.773.000 15.619.000
Sum eiendeler 19.717.000 24.280.000 21.441.000 20.029.000 16.323.000
Sum opptjent egenkapital 9.848.000 11.153.000 9.574.000 7.328.000 4.584.000
Sum egenkapital 13.013.000 14.318.000 12.739.000 10.493.000 7.749.000
Sum avsetninger til forpliktelser 808.000 1.205.000 925.000 736.000 1.040.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 808.000 1.205.000 925.000 736.000 1.040.000
Leverandørgjeld 1.423.000 846.000 745.000 523.000 1.390.000
Betalbar skatt 66.000 203.000 470.000 1.156.000 420.000
Skyldig offentlige avgifter 1.113.000 2.721.000 1.506.000 2.094.000 454.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.294.000 4.987.000 5.055.000 5.027.000 5.270.000
Sum kortsiktig gjeld 5.896.000 8.757.000 7.777.000 8.799.000 7.534.000
Sum gjeld og egenkapital 19.717.000 24.280.000 21.441.000 20.028.000 16.323.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.710.000 15.368.000 13.451.000 10.974.000 8.085.000
Likviditetsgrad 1 3.3 2.8 2.7 2.2 2.1
Likviditetsgrad 2 3.3 2.8 2.7 2.2 2.1
Soliditet 66.0 5 59.4 52.4 47.5
Resultatgrad 4.3 4.1 4.4 3.9 3.5
Rentedekningsgrad 0.5 2.3 3.2 8.4 3.8
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.7 0.9 1.1
Total kapitalrentabilitet 22.4 13.4 17.9 19.6 24.8
Signatur
23.09.2021
I FELLESSKAP AV TO AV DE FØLGENDE PERSONER; STYRETS LEDER, STYRETS
VARAMEDLEM OG/ELLER DAGLIG LEDER.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex