Fiskal As
Juridisk navn:  Fiskal As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46525200
Kokstadflaten 35 Kokstadflaten 35 Fax:
5257 Kokstad 5257 Kokstad
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 918697071
Aksjekapital: 45.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/23/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Altctrl As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.58%
Resultat  
  
-136.51%
Egenkapital  
  
-42.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.427.000 7.269.000 2.737.000 1.364.000
Resultat: -268.000 734.000 -134.000 157.000
Egenkapital: 357.000 626.000 24.000 143.000
Regnskap for  Fiskal As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.427.000 7.269.000 2.737.000 1.364.000
Driftskostnader -6.592.000 -6.504.000 -2.860.000 -1.199.000
Driftsresultat -165.000 765.000 -123.000 165.000
Finansinntekter 144.000 24.000 4.000 0
Finanskostnader -247.000 -54.000 -14.000 -8.000
Finans -103.000 -30.000 -10.000 -8.000
Resultat før skatt -268.000 734.000 -134.000 157.000
Skattekostnad -133.000 0 -36.000
Årsresultat -268.000 601.000 -134.000 121.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 853.000 1.864.000 836.000 607.000
Sum eiendeler 853.000 1.864.000 836.000 607.000
Sum opptjent egenkapital 320.000 589.000 -12.000 121.000
Sum egenkapital 357.000 626.000 24.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 496.000 1.238.000 811.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 1.864.000 836.000 606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.427.000 7.269.000 2.737.000 1.364.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.427.000 7.269.000 2.737.000 1.364.000
Varekostnad -4.907.000 -4.911.000 -1.821.000 -863.000
Lønninger -1.186.000 -1.193.000 -687.000 -156.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -499.000 -400.000 -352.000 -180.000
Driftskostnader -6.592.000 -6.504.000 -2.860.000 -1.199.000
Driftsresultat -165.000 765.000 -123.000 165.000
Finansinntekter 144.000 24.000 4.000 0
Finanskostnader -247.000 -54.000 -14.000 -8.000
Finans -103.000 -30.000 -10.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -268.000 601.000 -134.000 121.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 185.000 1.166.000 724.000 291.000
Andre fordringer 2.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 667.000 698.000 111.000 315.000
Sum omløpsmidler 853.000 1.864.000 836.000 607.000
Sum eiendeler 853.000 1.864.000 836.000 607.000
Sum opptjent egenkapital 320.000 589.000 -12.000 121.000
Sum egenkapital 357.000 626.000 24.000 143.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 213.000 674.000 525.000 379.000
Betalbar skatt 133.000 0 36.000
Skyldig offentlige avgifter 150.000 293.000 205.000 23.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 133.000 138.000 82.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 496.000 1.238.000 811.000 463.000
Sum gjeld og egenkapital 853.000 1.864.000 836.000 606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 357.000 626.000 25.000 144.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.5 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.5 1 1.3
Soliditet 41.9 33.6 2.9 23.6
Resultatgrad -2.6 10.5 -4.5 12.1
Rentedekningsgrad -0.7 14.2 -8.8 20.6
Gjeldsgrad 1.4 2 33.8 3.2
Total kapitalrentabilitet -2.5 42.3 -14.3 27.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex