Fisk & Pulver Teknologi AS
Juridisk navn:  Fisk & Pulver Teknologi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56152060
c/o Florvåg næringspark Sjødalsvegen 24 Sjødalsvegen 24 Fax: 56152065
5305 Florvåg 5305 Florvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Askøy
Org.nr: 947137476
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 9/9/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.94%
Resultat  
  
-23100%
Egenkapital  
  
-15.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.500.000 2.658.000 3.524.000 3.457.000 2.720.000
Resultat: -696.000 -3.000 770.000 931.000 439.000
Egenkapital: 3.039.000 3.582.000 3.585.000 2.984.000 2.260.000
Regnskap for  Fisk & Pulver Teknologi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.500.000 2.658.000 3.524.000 3.457.000 2.720.000
Driftskostnader -2.861.000 -2.226.000 -2.393.000 -2.008.000 -1.735.000
Driftsresultat -361.000 432.000 1.131.000 1.449.000 985.000
Finansinntekter 1.000 2.000 74.000 2.000 4.000
Finanskostnader -336.000 -437.000 -435.000 -519.000 -551.000
Finans -335.000 -435.000 -361.000 -517.000 -547.000
Resultat før skatt -696.000 -3.000 770.000 931.000 439.000
Skattekostnad 153.000 0 -169.000 -7.000 0
Årsresultat -543.000 -2.000 601.000 924.000 439.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.343.000 14.970.000 15.221.000 15.834.000 18.216.000
Sum omløpsmidler 471.000 1.454.000 1.660.000 3.254.000 3.144.000
Sum eiendeler 14.814.000 16.424.000 16.881.000 19.088.000 21.360.000
Sum opptjent egenkapital 2.539.000 3.082.000 3.085.000 2.484.000 1.760.000
Sum egenkapital 3.039.000 3.582.000 3.585.000 2.984.000 2.260.000
Sum langsiktig gjeld 11.007.000 12.034.000 12.681.000 15.407.000 18.681.000
Sum kortsiktig gjeld 768.000 808.000 617.000 698.000 419.000
Sum gjeld og egenkapital 14.814.000 16.424.000 16.883.000 19.089.000 21.360.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 525.000 659.000 1.221.000 549.000 365.000
Andre inntekter 1.976.000 1.999.000 2.303.000 2.908.000 2.354.000
Driftsinntekter 2.500.000 2.658.000 3.524.000 3.457.000 2.720.000
Varekostnad -135.000 -364.000 -827.000 -361.000 -164.000
Lønninger -1.000 0 -7.000 -14.000
Avskrivning -627.000 -615.000 -656.000 -682.000 -718.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.097.000 -1.225.000 -912.000 -955.000 -820.000
Driftskostnader -2.861.000 -2.226.000 -2.393.000 -2.008.000 -1.735.000
Driftsresultat -361.000 432.000 1.131.000 1.449.000 985.000
Finansinntekter 1.000 2.000 74.000 2.000 4.000
Finanskostnader -336.000 -437.000 -435.000 -519.000 -551.000
Finans -335.000 -435.000 -361.000 -517.000 -547.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000
Årsresultat -543.000 -2.000 601.000 924.000 439.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 13.772.000 14.273.000 14.398.000 14.923.000 17.148.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 571.000 697.000 824.000 912.000 1.068.000
Sum varige driftsmidler 14.343.000 14.970.000 15.221.000 15.834.000 18.216.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.343.000 14.970.000 15.221.000 15.834.000 18.216.000
Varebeholdning 31.000 32.000 53.000 51.000 55.000
Kundefordringer 63.000 388.000 804.000 633.000 616.000
Andre fordringer 113.000 82.000 78.000 2.306.000 70.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 265.000 953.000 725.000 264.000 2.404.000
Sum omløpsmidler 471.000 1.454.000 1.660.000 3.254.000 3.144.000
Sum eiendeler 14.814.000 16.424.000 16.881.000 19.088.000 21.360.000
Sum opptjent egenkapital 2.539.000 3.082.000 3.085.000 2.484.000 1.760.000
Sum egenkapital 3.039.000 3.582.000 3.585.000 2.984.000 2.260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 24.000 176.000 177.000 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.007.000 12.034.000 12.681.000 15.407.000 18.681.000
Leverandørgjeld 303.000 318.000 25.000 129.000 114.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 26.000 178.000 155.000 105.000
Utbytte 0 0 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 465.000 465.000 414.000 414.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 768.000 808.000 617.000 698.000 419.000
Sum gjeld og egenkapital 14.814.000 16.424.000 16.883.000 19.089.000 21.360.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -297.000 646.000 1.043.000 2.556.000 2.725.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.8 2.7 4.7 7.5
Likviditetsgrad 2 0.6 1.8 2.6 4.6 7.4
Soliditet 20.5 21.8 21.2 15.6 10.6
Resultatgrad -14.4 16.3 32.1 41.9 36.2
Rentedekningsgrad -1.1 1 2.6 2.8 1.8
Gjeldsgrad 3.9 3.6 3.7 5.4 8.5
Total kapitalrentabilitet -2.4 2.6 7.1 7.6 4.6
Signatur
07.06.2006
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
07.06.2006
PROKURA HVER FOR SEG
HOL SVEIN KARL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex