Fisk Media As
Juridisk navn:  Fisk Media As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Furenesvegen 225 Furenesvegen 225 Fax:
6967 Hellevik I Fjaler 6967 Hellevik I Fjaler
Fylke: Kommune:
Vestland Fjaler
Org.nr: 918537201
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/17/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
44.83%
Resultat  
  
47.31%
Egenkapital  
  
-82.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 294.000 203.000 62.000 25.000
Resultat: 274.000 186.000 52.000 14.000
Egenkapital: 30.000 175.000 30.000 30.000
Regnskap for  Fisk Media As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 294.000 203.000 62.000 25.000
Driftskostnader -20.000 -18.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat 274.000 186.000 52.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 274.000 186.000 52.000 14.000
Skattekostnad -60.000 -41.000 -12.000 -3.000
Årsresultat 213.000 145.000 40.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 408.000 266.000 120.000 50.000
Sum eiendeler 409.000 267.000 121.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 0 0
Sum egenkapital 30.000 175.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 379.000 92.000 91.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 409.000 267.000 121.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 294.000 203.000 62.000 25.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 294.000 203.000 62.000 25.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -18.000 -10.000 -11.000
Driftskostnader -20.000 -18.000 -10.000 -11.000
Driftsresultat 274.000 186.000 52.000 14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag -213.000 0 -40.000 -10.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 213.000 145.000 40.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 1.000 1.000 1.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 45.000 46.000 4.000 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 86.000 48.000 51.000 31.000
Sum omløpsmidler 408.000 266.000 120.000 50.000
Sum eiendeler 409.000 267.000 121.000 51.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 0 0
Sum egenkapital 30.000 175.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 41.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 15.000 0 6.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 366.000 36.000 91.000 15.000
Sum kortsiktig gjeld 379.000 92.000 91.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 409.000 267.000 121.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 29.000 174.000 29.000 29.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.9 1.3 2.4
Likviditetsgrad 2 1.1 2.9 1.3 2.4
Soliditet 7.3 65.5 24.8 58.8
Resultatgrad 93.2 91.6 83.9 5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 12.6 0.5 3 0.7
Total kapitalrentabilitet 67.0 69.7 4 27.5
Signatur
09.02.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex