Finnmark Taxi AS
Juridisk navn:  Finnmark Taxi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78991150
Postboks 240 Presteveien 1 Fax: 78991150
9915 Kirkenes 9900 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 968962191
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/5/1994 1
Foretakstype: AS
Revisor: Degerstrøms Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-9.16%
Resultat  
  
-53.85%
Egenkapital  
  
1.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.349.000 1.485.000 1.433.000 1.570.000 1.455.000
Resultat: 66.000 143.000 101.000 38.000 251.000
Egenkapital: 2.905.000 2.855.000 2.750.000 2.687.000 2.668.000
Regnskap for  Finnmark Taxi AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.349.000 1.485.000 1.433.000 1.570.000 1.455.000
Driftskostnader -1.294.000 -1.359.000 -1.341.000 -1.541.000 -1.214.000
Driftsresultat 57.000 126.000 92.000 29.000 242.000
Finansinntekter 10.000 17.000 8.000 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 10.000 17.000 8.000 9.000 9.000
Resultat før skatt 66.000 143.000 101.000 38.000 251.000
Skattekostnad -17.000 -38.000 -38.000 -18.000 -64.000
Årsresultat 49.000 105.000 63.000 20.000 187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 79.000 64.000 68.000 30.000 45.000
Sum omløpsmidler 6.578.000 6.101.000 6.178.000 7.762.000 5.735.000
Sum eiendeler 6.657.000 6.165.000 6.246.000 7.792.000 5.780.000
Sum opptjent egenkapital 2.805.000 2.755.000 2.650.000 2.587.000 2.568.000
Sum egenkapital 2.905.000 2.855.000 2.750.000 2.687.000 2.668.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.753.000 3.309.000 3.495.000 5.105.000 3.112.000
Sum gjeld og egenkapital 6.658.000 6.164.000 6.245.000 7.792.000 5.780.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 1.349.000 1.485.000 1.433.000 1.570.000 1.455.000
Driftsinntekter 1.349.000 1.485.000 1.433.000 1.570.000 1.455.000
Varekostnad -222.000 -230.000 -249.000 -214.000 -139.000
Lønninger -809.000 -765.000 -771.000 -808.000 -754.000
Avskrivning -4.000 -11.000 -15.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -259.000 -353.000 -306.000 -504.000 -306.000
Driftskostnader -1.294.000 -1.359.000 -1.341.000 -1.541.000 -1.214.000
Driftsresultat 57.000 126.000 92.000 29.000 242.000
Finansinntekter 10.000 17.000 8.000 9.000 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 10.000 17.000 8.000 9.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 49.000 105.000 63.000 20.000 187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.000 3.000 13.000 23.000 33.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 1.000 2.000 7.000 12.000
Sum varige driftsmidler 20.000 1.000 2.000 7.000 12.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 60.000 53.000 0 0
Sum anleggsmidler 79.000 64.000 68.000 30.000 45.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.072.000 3.407.000 3.786.000 5.634.000 2.989.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.506.000 2.693.000 2.392.000 2.128.000 2.745.000
Sum omløpsmidler 6.578.000 6.101.000 6.178.000 7.762.000 5.735.000
Sum eiendeler 6.657.000 6.165.000 6.246.000 7.792.000 5.780.000
Sum opptjent egenkapital 2.805.000 2.755.000 2.650.000 2.587.000 2.568.000
Sum egenkapital 2.905.000 2.855.000 2.750.000 2.687.000 2.668.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.571.000 3.095.000 3.195.000 4.906.000 2.860.000
Betalbar skatt 17.000 38.000 38.000 18.000 64.000
Skyldig offentlige avgifter 71.000 82.000 166.000 106.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 94.000 96.000 75.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 3.753.000 3.309.000 3.495.000 5.105.000 3.112.000
Sum gjeld og egenkapital 6.658.000 6.164.000 6.245.000 7.792.000 5.780.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.825.000 2.792.000 2.683.000 2.657.000 2.623.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.8 1.5 1.8
Soliditet 43.6 46.3 4 34.5 46.2
Resultatgrad 4.2 8.5 6.4 1.8 16.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.3 1.2 1.3 1.9 1.2
Total kapitalrentabilitet 1.0 2.3 1.6 0.5 4.3
Signatur
10.08.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex