Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Finnmark Ressursselskap AS
Juridisk navn:  Finnmark Ressursselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48096600
Postboks 6 Grøtnes Skjåholmveien 191 Fax: 78415991
9611 Rypefjord 9620 Kvalsund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Hammerfest 
Org.nr: 947346423
Aksjekapital: 4.128.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 1/26/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
18.37%
Resultat  
  
23.26%
Egenkapital  
  
10.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 49.695.000 41.982.000 39.141.000 42.425.000 42.649.000
Resultat: 3.762.000 3.052.000 2.203.000 2.424.000 3.413.000
Egenkapital: 28.363.000 25.559.000 23.058.000 21.275.000 19.464.000
Regnskap for  Finnmark Ressursselskap AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 49.695.000 41.982.000 39.141.000 42.425.000 42.649.000
Driftskostnader -45.913.000 -38.943.000 -36.949.000 -39.998.000 -39.221.000
Driftsresultat 3.783.000 3.039.000 2.192.000 2.427.000 3.428.000
Finansinntekter 72.000 97.000 148.000 123.000 105.000
Finanskostnader -93.000 -84.000 -137.000 -126.000 -120.000
Finans -21.000 13.000 11.000 -3.000 -15.000
Resultat før skatt 3.762.000 3.052.000 2.203.000 2.424.000 3.413.000
Skattekostnad -957.000 -551.000 -420.000 -613.000 -854.000
Årsresultat 2.805.000 2.501.000 1.783.000 1.811.000 2.558.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.397.000 21.210.000 17.821.000 18.684.000 17.387.000
Sum omløpsmidler 14.819.000 15.595.000 16.282.000 14.404.000 13.343.000
Sum eiendeler 42.216.000 36.805.000 34.103.000 33.088.000 30.730.000
Sum opptjent egenkapital 24.221.000 21.417.000 18.916.000 17.133.000 15.322.000
Sum egenkapital 28.363.000 25.559.000 23.058.000 21.275.000 19.464.000
Sum langsiktig gjeld 5.571.000 2.260.000 2.846.000 3.572.000 3.329.000
Sum kortsiktig gjeld 8.282.000 8.986.000 8.199.000 8.241.000 7.936.000
Sum gjeld og egenkapital 42.216.000 36.805.000 34.103.000 33.088.000 30.729.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.811.000 41.117.000 38.639.000 41.564.000 42.103.000
Andre inntekter 885.000 865.000 502.000 860.000 546.000
Driftsinntekter 49.695.000 41.982.000 39.141.000 42.425.000 42.649.000
Varekostnad -17.854.000 -14.442.000 -12.864.000 -16.368.000 -16.972.000
Lønninger -15.146.000 -13.851.000 -13.247.000 -12.782.000 -12.296.000
Avskrivning -2.533.000 -2.444.000 -2.616.000 -2.624.000 -2.348.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -10.380.000 -8.206.000 -8.222.000 -8.224.000 -7.605.000
Driftskostnader -45.913.000 -38.943.000 -36.949.000 -39.998.000 -39.221.000
Driftsresultat 3.783.000 3.039.000 2.192.000 2.427.000 3.428.000
Finansinntekter 72.000 97.000 148.000 123.000 105.000
Finanskostnader -93.000 -84.000 -137.000 -126.000 -120.000
Finans -21.000 13.000 11.000 -3.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 2.805.000 2.501.000 1.783.000 1.811.000 2.558.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 857.000 1.068.000 953.000 792.000 849.000
Fast eiendom 12.746.000 10.661.000 11.246.000 12.114.000 12.796.000
Maskiner anlegg 8.407.000 4.633.000 4.184.000 4.221.000 2.527.000
Driftsløsøre 1.581.000 1.916.000 1.374.000 1.458.000 1.090.000
Sum varige driftsmidler 22.734.000 17.210.000 16.805.000 17.793.000 16.412.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.806.000 2.933.000 63.000 99.000 125.000
Sum anleggsmidler 27.397.000 21.210.000 17.821.000 18.684.000 17.387.000
Varebeholdning 2.550.000 3.125.000 2.717.000 1.796.000 1.567.000
Kundefordringer 2.911.000 2.917.000 2.096.000 2.148.000 2.113.000
Andre fordringer 1.257.000 1.311.000 1.333.000 851.000 723.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 8.101.000 8.241.000 10.135.000 9.609.000 8.939.000
Sum omløpsmidler 14.819.000 15.595.000 16.282.000 14.404.000 13.343.000
Sum eiendeler 42.216.000 36.805.000 34.103.000 33.088.000 30.730.000
Sum opptjent egenkapital 24.221.000 21.417.000 18.916.000 17.133.000 15.322.000
Sum egenkapital 28.363.000 25.559.000 23.058.000 21.275.000 19.464.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.571.000 2.260.000 2.846.000 3.572.000 3.329.000
Leverandørgjeld 2.114.000 2.668.000 2.392.000 2.956.000 2.414.000
Betalbar skatt 746.000 666.000 581.000 556.000 701.000
Skyldig offentlige avgifter 1.123.000 1.429.000 1.373.000 865.000 952.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.299.000 4.223.000 3.853.000 3.865.000 3.869.000
Sum kortsiktig gjeld 8.282.000 8.986.000 8.199.000 8.241.000 7.936.000
Sum gjeld og egenkapital 42.216.000 36.805.000 34.103.000 33.088.000 30.729.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.537.000 6.609.000 8.083.000 6.163.000 5.407.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.7 2 1.7 1.7
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.7 1.5 1.5
Soliditet 67.2 69.4 67.6 64.3 63.3
Resultatgrad 7.6 7.2 5.6 5.7 8
Rentedekningsgrad 40.7 36.2 1 19.3 28.6
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.5 0.6 0.6
Total kapitalrentabilitet 9.1 8.5 6.9 7.7 11.5
Signatur
05.07.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
05.07.2022
Daglig leder og styrets leder hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex