Finnmark Forsikringssenter As
Juridisk navn:  Finnmark Forsikringssenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Skogveien 2 Skogveien 2 Fax:
9901 Kirkenes 9901 Kirkenes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Sør-Varanger
Org.nr: 917464103
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/3/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Degerstrøms Revisjon As
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.97%
Resultat  
  
81.33%
Egenkapital  
  
-26.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.589.000 4.172.000 3.581.000 1.502.000
Resultat: -45.000 -241.000 46.000 9.000
Egenkapital: -216.000 -171.000 49.000 29.000
Regnskap for  Finnmark Forsikringssenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.589.000 4.172.000 3.581.000 1.502.000
Driftskostnader -3.582.000 -4.382.000 -3.525.000 -1.494.000
Driftsresultat 6.000 -209.000 55.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -52.000 -32.000 -9.000 0
Finans -52.000 -32.000 -9.000 0
Resultat før skatt -45.000 -241.000 46.000 9.000
Skattekostnad 0 21.000 -25.000 -5.000
Årsresultat -45.000 -220.000 21.000 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 667.000 837.000 513.000 0
Sum omløpsmidler 658.000 747.000 805.000 310.000
Sum eiendeler 1.325.000 1.584.000 1.318.000 310.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 -201.000 19.000 -1.000
Sum egenkapital -216.000 -171.000 49.000 29.000
Sum langsiktig gjeld 727.000 792.000 540.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 814.000 962.000 729.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 1.325.000 1.583.000 1.318.000 311.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.589.000 4.172.000 3.581.000 1.502.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.589.000 4.172.000 3.581.000 1.502.000
Varekostnad -62.000 -52.000 -43.000 0
Lønninger -2.494.000 -2.955.000 -2.770.000 -1.202.000
Avskrivning -101.000 -97.000 -22.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -925.000 -1.278.000 -690.000 -292.000
Driftskostnader -3.582.000 -4.382.000 -3.525.000 -1.494.000
Driftsresultat 6.000 -209.000 55.000 9.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -52.000 -32.000 -9.000 0
Finans -52.000 -32.000 -9.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -45.000 -220.000 21.000 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 69.000 0 0
Driftsløsøre 667.000 768.000 513.000 0
Sum varige driftsmidler 667.000 837.000 513.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 667.000 837.000 513.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 271.000 530.000 441.000 169.000
Andre fordringer 228.000 32.000 150.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 159.000 185.000 214.000 129.000
Sum omløpsmidler 658.000 747.000 805.000 310.000
Sum eiendeler 1.325.000 1.584.000 1.318.000 310.000
Sum opptjent egenkapital -246.000 -201.000 19.000 -1.000
Sum egenkapital -216.000 -171.000 49.000 29.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 22.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 727.000 792.000 540.000 1.000
Leverandørgjeld -12.000 68.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 5.000 4.000
Skyldig offentlige avgifter 391.000 377.000 96.000 58.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 517.000 628.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 814.000 962.000 729.000 281.000
Sum gjeld og egenkapital 1.325.000 1.583.000 1.318.000 311.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -156.000 -215.000 76.000 29.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.8 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.8 0.8 1.1 1.1
Soliditet -16.3 -10.8 3.7 9.3
Resultatgrad 0.2 1.5 0.6
Rentedekningsgrad 0.1 -6.5 6.1
Gjeldsgrad -7.1 -10.3 25.9 9.7
Total kapitalrentabilitet 0.5 -13.2 4.2 2.9
Signatur
04.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE
Prokurister
19.07.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex