Finnmark Forsikring AS
Juridisk navn:  Finnmark Forsikring AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78439790
Postboks 38 Sorenskriverveien 11 Fax: 78439791
9501 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 977053838
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-93.2%
Resultat  
  
-219.44%
Egenkapital  
  
-14.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 96.000 1.412.000 2.441.000 3.406.000 3.843.000
Resultat: -86.000 72.000 -478.000 80.000 118.000
Egenkapital: 509.000 595.000 673.000 1.002.000 943.000
Regnskap for  Finnmark Forsikring AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 96.000 1.412.000 2.441.000 3.406.000 3.843.000
Driftskostnader -190.000 -1.521.000 -2.975.000 -3.258.000 -3.658.000
Driftsresultat -94.000 -109.000 -534.000 148.000 184.000
Finansinntekter 58.000 234.000 128.000 1.000 2.000
Finanskostnader -50.000 -54.000 -72.000 -70.000 -68.000
Finans 8.000 180.000 56.000 -69.000 -66.000
Resultat før skatt -86.000 72.000 -478.000 80.000 118.000
Skattekostnad -149.000 149.000 -20.000 -40.000
Årsresultat -86.000 -77.000 -330.000 60.000 78.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.665.000 1.790.000 2.085.000 2.069.000 2.021.000
Sum omløpsmidler 10.000 270.000 380.000 829.000 960.000
Sum eiendeler 1.675.000 2.060.000 2.465.000 2.898.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital 409.000 495.000 573.000 902.000 843.000
Sum egenkapital 509.000 595.000 673.000 1.002.000 943.000
Sum langsiktig gjeld 1.051.000 1.154.000 1.257.000 1.361.000 1.464.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 312.000 535.000 536.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 1.675.000 2.061.000 2.465.000 2.899.000 2.982.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 96.000 1.412.000 2.441.000 3.406.000 3.843.000
Driftsinntekter 96.000 1.412.000 2.441.000 3.406.000 3.843.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 131.000 -1.143.000 -2.448.000 -2.631.000 -3.074.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -321.000 -378.000 -527.000 -627.000 -584.000
Driftskostnader -190.000 -1.521.000 -2.975.000 -3.258.000 -3.658.000
Driftsresultat -94.000 -109.000 -534.000 148.000 184.000
Finansinntekter 58.000 234.000 128.000 1.000 2.000
Finanskostnader -50.000 -54.000 -72.000 -70.000 -68.000
Finans 8.000 180.000 56.000 -69.000 -66.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -86.000 -77.000 -330.000 60.000 78.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 149.000 0 0
Fast eiendom 1.650.000 1.671.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.650.000 1.671.000 1.650.000 1.650.000 1.650.000
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 119.000 286.000 419.000 371.000
Sum anleggsmidler 1.665.000 1.790.000 2.085.000 2.069.000 2.021.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 123.000 178.000 276.000
Andre fordringer 2.000 1.000 0 55.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 270.000 256.000 596.000 666.000
Sum omløpsmidler 10.000 270.000 380.000 829.000 960.000
Sum eiendeler 1.675.000 2.060.000 2.465.000 2.898.000 2.981.000
Sum opptjent egenkapital 409.000 495.000 573.000 902.000 843.000
Sum egenkapital 509.000 595.000 673.000 1.002.000 943.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.051.000 1.154.000 1.257.000 1.361.000 1.464.000
Leverandørgjeld 2.000 -2.000 22.000 6.000 44.000
Betalbar skatt 0 0 20.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 20.000 109.000 122.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 113.000 294.000 404.000 388.000 405.000
Sum kortsiktig gjeld 115.000 312.000 535.000 536.000 575.000
Sum gjeld og egenkapital 1.675.000 2.061.000 2.465.000 2.899.000 2.982.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -105.000 -42.000 -155.000 293.000 385.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.9 0.7 1.5 1.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.9 0.7 1.5 1.7
Soliditet 30.4 28.9 27.3 34.6 31.6
Resultatgrad -97.9 -7.7 -21.9 4.3 4.8
Rentedekningsgrad -1.9 -7.4 2.1 2.7
Gjeldsgrad 2.3 2.5 2.7 1.9 2.2
Total kapitalrentabilitet -2.1 6.1 -16.5 5.1 6.2
Signatur
10.11.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.11.2020
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex