Finnmark Entreprenør As
Juridisk navn:  Finnmark Entreprenør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78987527
Nordre Langgate 39 Nordre Langgate 39 Fax: 78987526
9950 Vardø 9950 Vardø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Vardø
Org.nr: 980684717
Aksjekapital: 1.277.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 3/26/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Degerstrøms Revisjon As
Regnskapsfører: Regnskapsservice AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.93%
Resultat  
  
272.46%
Egenkapital  
  
38.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 49.548.000 46.775.000 39.711.000 38.345.000 46.804.000
Resultat: 14.064.000 3.776.000 -35.000 906.000 8.592.000
Egenkapital: 39.999.000 28.905.000 25.954.000 25.993.000 25.637.000
Regnskap for  Finnmark Entreprenør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 49.548.000 46.775.000 39.711.000 38.345.000 46.804.000
Driftskostnader -35.405.000 -42.795.000 -39.580.000 -37.285.000 -38.051.000
Driftsresultat 14.143.000 3.980.000 130.000 1.060.000 8.753.000
Finansinntekter 42.000 76.000 24.000 32.000 11.000
Finanskostnader -121.000 -280.000 -190.000 -186.000 -172.000
Finans -79.000 -204.000 -166.000 -154.000 -161.000
Resultat før skatt 14.064.000 3.776.000 -35.000 906.000 8.592.000
Skattekostnad -2.970.000 -825.000 -4.000 -550.000 -2.220.000
Årsresultat 11.094.000 2.951.000 -39.000 356.000 6.372.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.434.000 6.432.000 5.399.000 5.150.000 5.762.000
Sum omløpsmidler 44.989.000 34.395.000 34.017.000 33.893.000 38.007.000
Sum eiendeler 54.423.000 40.827.000 39.416.000 39.043.000 43.769.000
Sum opptjent egenkapital 38.722.000 27.628.000 24.677.000 24.716.000 24.360.000
Sum egenkapital 39.999.000 28.905.000 25.954.000 25.993.000 25.637.000
Sum langsiktig gjeld 3.533.000 3.995.000 4.245.000 4.495.000 4.745.000
Sum kortsiktig gjeld 10.892.000 7.926.000 9.217.000 8.554.000 13.387.000
Sum gjeld og egenkapital 54.424.000 40.826.000 39.416.000 39.042.000 43.769.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.553.000 46.673.000 38.902.000 37.614.000 46.431.000
Andre inntekter -4.000 102.000 809.000 730.000 372.000
Driftsinntekter 49.548.000 46.775.000 39.711.000 38.345.000 46.804.000
Varekostnad -10.811.000 -17.226.000 -14.446.000 -13.385.000 -15.295.000
Lønninger -10.394.000 -13.375.000 -13.721.000 -12.448.000 -11.626.000
Avskrivning -1.359.000 -1.229.000 -1.246.000 -1.376.000 -1.274.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.841.000 -10.965.000 -10.167.000 -10.076.000 -9.856.000
Driftskostnader -35.405.000 -42.795.000 -39.580.000 -37.285.000 -38.051.000
Driftsresultat 14.143.000 3.980.000 130.000 1.060.000 8.753.000
Finansinntekter 42.000 76.000 24.000 32.000 11.000
Finanskostnader -121.000 -280.000 -190.000 -186.000 -172.000
Finans -79.000 -204.000 -166.000 -154.000 -161.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 11.094.000 2.951.000 -39.000 356.000 6.372.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 248.000
Fast eiendom 1.794.000 1.873.000 2.002.000 2.127.000 2.251.000
Maskiner anlegg 2.874.000 2.879.000 2.781.000 2.873.000 3.113.000
Driftsløsøre 1.678.000 1.679.000 466.000 0 0
Sum varige driftsmidler 9.434.000 6.432.000 5.249.000 5.000.000 5.365.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 150.000 150.000 150.000
Sum anleggsmidler 9.434.000 6.432.000 5.399.000 5.150.000 5.762.000
Varebeholdning 1.577.000 1.696.000 589.000 610.000 421.000
Kundefordringer 8.438.000 13.052.000 8.132.000 10.980.000 15.519.000
Andre fordringer 170.000 190.000 11.412.000 13.790.000 4.706.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 34.804.000 19.457.000 13.883.000 8.513.000 17.360.000
Sum omløpsmidler 44.989.000 34.395.000 34.017.000 33.893.000 38.007.000
Sum eiendeler 54.423.000 40.827.000 39.416.000 39.043.000 43.769.000
Sum opptjent egenkapital 38.722.000 27.628.000 24.677.000 24.716.000 24.360.000
Sum egenkapital 39.999.000 28.905.000 25.954.000 25.993.000 25.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.533.000 3.995.000 4.245.000 4.495.000 4.745.000
Leverandørgjeld 1.815.000 3.335.000 5.190.000 3.337.000 4.595.000
Betalbar skatt 2.970.000 825.000 4.000 302.000 2.204.000
Skyldig offentlige avgifter 4.594.000 1.756.000 2.738.000 3.500.000 5.216.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.513.000 2.011.000 1.286.000 1.415.000 1.373.000
Sum kortsiktig gjeld 10.892.000 7.926.000 9.217.000 8.554.000 13.387.000
Sum gjeld og egenkapital 54.424.000 40.826.000 39.416.000 39.042.000 43.769.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 34.097.000 26.469.000 24.800.000 25.339.000 24.620.000
Likviditetsgrad 1 4.1 4.3 3.7 4 2.8
Likviditetsgrad 2 4.0 4.1 3.6 3.9 2.8
Soliditet 73.5 70.8 65.8 66.6 58.6
Resultatgrad 28.5 8.5 0.3 2.8 18.7
Rentedekningsgrad 116.9 14.2 0.7 5.7 50.9
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 26.1 9.9 0.4 2.8 2
Signatur
14.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
14.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex