Finnmark Dental AS
Juridisk navn:  Finnmark Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78439500
Postboks 1493 2 etg Bossekopveien 8 Fax: 78439501
9505 Alta 9513 Alta
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Alta
Org.nr: 983529100
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 7/2/2001 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kada Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.16%
Resultat  
  
85.24%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.347.000 5.465.000 5.537.000 6.025.000 6.424.000
Resultat: 1.293.000 698.000 1.054.000 1.583.000 1.928.000
Egenkapital: 32.000 32.000 301.000 300.000 300.000
Regnskap for  Finnmark Dental AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.347.000 5.465.000 5.537.000 6.025.000 6.424.000
Driftskostnader -4.042.000 -4.767.000 -4.479.000 -4.414.000 -4.389.000
Driftsresultat 1.305.000 698.000 1.058.000 1.611.000 2.034.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 8.000 32.000
Finanskostnader -16.000 -1.000 -6.000 -36.000 -137.000
Finans -13.000 1.000 -5.000 -28.000 -105.000
Resultat før skatt 1.293.000 698.000 1.054.000 1.583.000 1.928.000
Skattekostnad -284.000 -153.000 -243.000 -383.000 -482.000
Årsresultat 1.008.000 545.000 811.000 1.200.000 1.446.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 49.000 58.000 0 29.000 39.000
Sum omløpsmidler 2.140.000 1.122.000 1.767.000 2.316.000 2.573.000
Sum eiendeler 2.189.000 1.180.000 1.767.000 2.345.000 2.612.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 2.000 1.000 0 0
Sum egenkapital 32.000 32.000 301.000 300.000 300.000
Sum langsiktig gjeld 468.000 0 0 0 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.689.000 1.148.000 1.466.000 2.046.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 2.189.000 1.180.000 1.767.000 2.346.000 2.612.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.299.000 5.465.000 5.390.000 6.025.000 6.424.000
Andre inntekter 48.000 0 147.000 0 0
Driftsinntekter 5.347.000 5.465.000 5.537.000 6.025.000 6.424.000
Varekostnad -1.134.000 -1.365.000 -1.106.000 -1.117.000 -1.278.000
Lønninger -1.941.000 -2.223.000 -2.220.000 -2.222.000 -2.150.000
Avskrivning -9.000 -5.000 -9.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -958.000 -1.174.000 -1.144.000 -1.065.000 -951.000
Driftskostnader -4.042.000 -4.767.000 -4.479.000 -4.414.000 -4.389.000
Driftsresultat 1.305.000 698.000 1.058.000 1.611.000 2.034.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 8.000 32.000
Finanskostnader -16.000 -1.000 -6.000 -36.000 -137.000
Finans -13.000 1.000 -5.000 -28.000 -105.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.008.000 -545.000 -810.000 -1.200.000 -1.451.000
Årsresultat 1.008.000 545.000 811.000 1.200.000 1.446.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 58.000 0 29.000 39.000
Sum varige driftsmidler 49.000 58.000 0 29.000 39.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 49.000 58.000 0 29.000 39.000
Varebeholdning 116.000 113.000 107.000 164.000 142.000
Kundefordringer 628.000 418.000 442.000 735.000 529.000
Andre fordringer 27.000 29.000 41.000 54.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.370.000 563.000 1.176.000 1.363.000 1.858.000
Sum omløpsmidler 2.140.000 1.122.000 1.767.000 2.316.000 2.573.000
Sum eiendeler 2.189.000 1.180.000 1.767.000 2.345.000 2.612.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 2.000 1.000 0 0
Sum egenkapital 32.000 32.000 301.000 300.000 300.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 468.000 0 0 0 2.000
Leverandørgjeld 81.000 139.000 120.000 127.000 61.000
Betalbar skatt 284.000 153.000 243.000 385.000 483.000
Skyldig offentlige avgifter 109.000 87.000 108.000 106.000 92.000
Utbytte -1.008.000 -545.000 -810.000 -1.200.000 -1.451.000
Annen kortsiktig gjeld 206.000 224.000 186.000 227.000 223.000
Sum kortsiktig gjeld 1.689.000 1.148.000 1.466.000 2.046.000 2.310.000
Sum gjeld og egenkapital 2.189.000 1.180.000 1.767.000 2.346.000 2.612.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 451.000 -26.000 301.000 270.000 263.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.2 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.9 1.1 1.1 1.1
Soliditet 1.5 2.7 1 12.8 11.5
Resultatgrad 24.4 12.8 19.1 26.7 31.7
Rentedekningsgrad 81.6 6 176.3 44.8 14.8
Gjeldsgrad 67.4 35.9 4.9 6.8 7.7
Total kapitalrentabilitet 59.8 59.3 59.9 6 79.1
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.01.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex