Finn Graff AS
Juridisk navn:  Finn Graff AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22431918
Frederik Stangs Gate 42 Frederik Stangs Gate 42 Fax:
0264 Oslo 264 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 936780261
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 11/26/1984
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Langseth Services AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.59%
Resultat  
  
-26.92%
Egenkapital  
  
-17.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.176.000 1.361.000 1.484.000 1.339.000 1.637.000
Resultat: 114.000 156.000 229.000 58.000 232.000
Egenkapital: 514.000 623.000 700.000 723.000 878.000
Regnskap for  Finn Graff AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.176.000 1.361.000 1.484.000 1.339.000 1.637.000
Driftskostnader -1.064.000 -1.207.000 -1.255.000 -1.282.000 -1.406.000
Driftsresultat 112.000 153.000 229.000 57.000 230.000
Finansinntekter 2.000 4.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Resultat før skatt 114.000 156.000 229.000 58.000 232.000
Skattekostnad -23.000 -33.000 -52.000 -13.000 -59.000
Årsresultat 90.000 123.000 177.000 45.000 173.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.000 165.000 207.000 249.000 291.000
Sum omløpsmidler 798.000 887.000 949.000 900.000 1.051.000
Sum eiendeler 921.000 1.052.000 1.156.000 1.149.000 1.342.000
Sum opptjent egenkapital 414.000 523.000 600.000 623.000 778.000
Sum egenkapital 514.000 623.000 700.000 723.000 878.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 406.000 429.000 456.000 425.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 921.000 1.052.000 1.156.000 1.148.000 1.342.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.176.000 1.361.000 1.484.000 1.339.000 1.637.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.176.000 1.361.000 1.484.000 1.339.000 1.637.000
Varekostnad -6.000 -13.000 0 -5.000
Lønninger -760.000 -899.000 -925.000 -970.000 -967.000
Avskrivning -42.000 -42.000 -42.000 -42.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -262.000 -260.000 -275.000 -270.000 -392.000
Driftskostnader -1.064.000 -1.207.000 -1.255.000 -1.282.000 -1.406.000
Driftsresultat 112.000 153.000 229.000 57.000 230.000
Finansinntekter 2.000 4.000 2.000 3.000 3.000
Finanskostnader -2.000 -2.000 -1.000 -1.000
Finans 2.000 2.000 0 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 -100.000
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Årsresultat 90.000 123.000 177.000 45.000 173.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 74.000 0 0 175.000 217.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 49.000 165.000 207.000 74.000 74.000
Sum varige driftsmidler 123.000 165.000 207.000 249.000 291.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 123.000 165.000 207.000 249.000 291.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 81.000 221.000 144.000 130.000 91.000
Andre fordringer 3.000 0 5.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 717.000 663.000 805.000 765.000 959.000
Sum omløpsmidler 798.000 887.000 949.000 900.000 1.051.000
Sum eiendeler 921.000 1.052.000 1.156.000 1.149.000 1.342.000
Sum opptjent egenkapital 414.000 523.000 600.000 623.000 778.000
Sum egenkapital 514.000 623.000 700.000 723.000 878.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 2.000 0 3.000 1.000
Betalbar skatt 22.000 33.000 52.000 13.000 59.000
Skyldig offentlige avgifter 72.000 86.000 99.000 100.000 100.000
Utbytte -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 105.000 107.000 105.000 109.000 105.000
Sum kortsiktig gjeld 406.000 429.000 456.000 425.000 464.000
Sum gjeld og egenkapital 921.000 1.052.000 1.156.000 1.148.000 1.342.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 392.000 458.000 493.000 475.000 587.000
Likviditetsgrad 1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 2.0 2.1 2.1 2.1 2.3
Soliditet 55.8 59.2 60.6 6 65.4
Resultatgrad 9.5 11.2 15.4 4.3 14.1
Rentedekningsgrad 76.5 114.5 5 2
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet 12.4 14.9 2 5.2 17.4
Signatur
16.11.2012
FINN GRAFF
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex