Finn Brynildsrud & Sønner As
Juridisk navn:  Finn Brynildsrud & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69252013
Kallumveien 28 Kallumveien 28 Fax: 69252581
1524 Moss 1524 Moss
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 810876832
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/2/1980 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skovdahls Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.68%
Resultat  
  
148.68%
Egenkapital  
  
4.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.332.000 1.113.000 1.869.000 1.609.000 1.804.000
Resultat: 37.000 -76.000 101.000 -144.000 103.000
Egenkapital: -708.000 -745.000 -669.000 -770.000 -626.000
Regnskap for  Finn Brynildsrud & Sønner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.332.000 1.113.000 1.869.000 1.609.000 1.804.000
Driftskostnader -1.278.000 -1.158.000 -1.741.000 -1.704.000 -1.666.000
Driftsresultat 55.000 -45.000 128.000 -94.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -18.000 -31.000 -28.000 -50.000 -38.000
Finans -18.000 -31.000 -28.000 -50.000 -36.000
Resultat før skatt 37.000 -76.000 101.000 -144.000 103.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 -76.000 101.000 -144.000 103.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 218.000 218.000 89.000 59.000
Sum omløpsmidler 225.000 211.000 348.000 317.000 431.000
Sum eiendeler 276.000 429.000 566.000 406.000 490.000
Sum opptjent egenkapital -808.000 -845.000 -769.000 -870.000 -726.000
Sum egenkapital -708.000 -745.000 -669.000 -770.000 -626.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 970.000 1.174.000 1.235.000 1.175.000 1.115.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 429.000 566.000 405.000 489.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.332.000 1.109.000 1.868.000 1.609.000 1.803.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0
Driftsinntekter 1.332.000 1.113.000 1.869.000 1.609.000 1.804.000
Varekostnad -242.000 -237.000 -398.000 -324.000 -380.000
Lønninger -760.000 -659.000 -1.059.000 -1.135.000 -1.000.000
Avskrivning -4.000 -6.000 -7.000 -9.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -263.000 -247.000 -266.000 -254.000 -263.000
Driftskostnader -1.278.000 -1.158.000 -1.741.000 -1.704.000 -1.666.000
Driftsresultat 55.000 -45.000 128.000 -94.000 139.000
Finansinntekter 0 0 0 2.000
Finanskostnader -18.000 -31.000 -28.000 -50.000 -38.000
Finans -18.000 -31.000 -28.000 -50.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 37.000 -76.000 101.000 -144.000 103.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 22.000 28.000 35.000 44.000
Sum varige driftsmidler 18.000 22.000 28.000 35.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 33.000 196.000 189.000 54.000 15.000
Sum anleggsmidler 51.000 218.000 218.000 89.000 59.000
Varebeholdning 111.000 108.000 95.000 105.000 87.000
Kundefordringer 77.000 33.000 143.000 96.000 195.000
Andre fordringer 14.000 48.000 62.000 71.000 94.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 21.000 49.000 45.000 54.000
Sum omløpsmidler 225.000 211.000 348.000 317.000 431.000
Sum eiendeler 276.000 429.000 566.000 406.000 490.000
Sum opptjent egenkapital -808.000 -845.000 -769.000 -870.000 -726.000
Sum egenkapital -708.000 -745.000 -669.000 -770.000 -626.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 286.000 266.000 208.000 267.000 254.000
Sum langsiktig gjeld 15.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 33.000 56.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 68.000 165.000 132.000 133.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 603.000 839.000 830.000 720.000 724.000
Sum kortsiktig gjeld 970.000 1.174.000 1.235.000 1.175.000 1.115.000
Sum gjeld og egenkapital 277.000 429.000 566.000 405.000 489.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -745.000 -963.000 -887.000 -858.000 -684.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Soliditet -255.6 -173.7 -118.2 -190.1
Resultatgrad 4.1 6.8 -5.8 7.7
Rentedekningsgrad 3.1 -1.5 4.6 -1.9 3.7
Gjeldsgrad -1.4 -1.6 -1.8 -1.5 -1.8
Total kapitalrentabilitet 19.9 -10.5 22.6 -23.2 28.8
Signatur
18.09.2013
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS
FORMANN.
Prokurister
18.09.2013
FINN BRYNILDSRUD
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex