Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fineart As
Juridisk navn:  Fineart As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22012420
Postboks 1945 Vika Filipstad Brygge 2 Fax: 22995420
0125 Oslo 252 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980747522
Aksjekapital: 531.560 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 11/7/1998
Foretakstype: AS
Tidligere navn: andante as
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.15%
Resultat  
  
63.26%
Egenkapital  
  
-38.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 44.517.000 48.468.000 42.967.000 47.813.000 59.096.000
Resultat: 8.044.000 4.927.000 3.770.000 7.526.000 -671.000
Egenkapital: 2.874.000 4.692.000 904.000 1.080.000 6.545.000
Regnskap for  Fineart As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 44.517.000 48.468.000 42.967.000 47.813.000 59.096.000
Driftskostnader -36.537.000 -43.212.000 -39.243.000 -40.334.000 -59.802.000
Driftsresultat 7.978.000 5.255.000 3.725.000 7.480.000 -706.000
Finansinntekter 332.000 122.000 181.000 224.000 342.000
Finanskostnader -267.000 -450.000 -135.000 -177.000 -307.000
Finans 65.000 -328.000 46.000 47.000 35.000
Resultat før skatt 8.044.000 4.927.000 3.770.000 7.526.000 -671.000
Skattekostnad -1.862.000 -1.139.000 -946.000 -1.834.000 135.000
Årsresultat 6.182.000 3.788.000 2.824.000 5.692.000 -535.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.716.000 4.850.000 2.171.000 2.582.000 3.853.000
Sum omløpsmidler 28.963.000 22.697.000 35.920.000 42.808.000 40.775.000
Sum eiendeler 34.679.000 27.547.000 38.091.000 45.390.000 44.628.000
Sum opptjent egenkapital 1.970.000 3.788.000 0 0 -535.000
Sum egenkapital 2.874.000 4.692.000 904.000 1.080.000 6.545.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.285.000 8.041.000
Sum kortsiktig gjeld 31.805.000 22.854.000 37.187.000 39.025.000 30.042.000
Sum gjeld og egenkapital 34.679.000 27.546.000 38.091.000 45.390.000 44.628.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 44.188.000 48.424.000 42.967.000 47.813.000 59.240.000
Andre inntekter 329.000 43.000 0 0 -144.000
Driftsinntekter 44.517.000 48.468.000 42.967.000 47.813.000 59.096.000
Varekostnad -11.731.000 -12.597.000 -10.366.000 -10.466.000 -26.168.000
Lønninger -11.761.000 -14.449.000 -11.844.000 -12.315.000 -13.385.000
Avskrivning -891.000 -684.000 -874.000 -1.060.000 -1.420.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.154.000 -15.482.000 -16.159.000 -16.493.000 -18.829.000
Driftskostnader -36.537.000 -43.212.000 -39.243.000 -40.334.000 -59.802.000
Driftsresultat 7.978.000 5.255.000 3.725.000 7.480.000 -706.000
Finansinntekter 332.000 122.000 181.000 224.000 342.000
Finanskostnader -267.000 -450.000 -135.000 -177.000 -307.000
Finans 65.000 -328.000 46.000 47.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -5.692.000 0
Årsresultat 6.182.000 3.788.000 2.824.000 5.692.000 -535.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 100.000 464.000 435.000 757.000 1.858.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.606.000 4.376.000 1.726.000 1.815.000 1.953.000
Sum varige driftsmidler 5.606.000 4.376.000 1.726.000 1.815.000 1.953.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 10.000 10.000 10.000 42.000
Sum anleggsmidler 5.716.000 4.850.000 2.171.000 2.582.000 3.853.000
Varebeholdning 6.117.000 6.672.000 7.732.000 8.211.000 11.970.000
Kundefordringer 3.565.000 9.339.000 5.958.000 5.139.000 3.441.000
Andre fordringer 2.087.000 2.447.000 6.856.000 3.887.000 7.661.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 17.195.000 4.239.000 15.374.000 25.571.000 17.703.000
Sum omløpsmidler 28.963.000 22.697.000 35.920.000 42.808.000 40.775.000
Sum eiendeler 34.679.000 27.547.000 38.091.000 45.390.000 44.628.000
Sum opptjent egenkapital 1.970.000 3.788.000 0 0 -535.000
Sum egenkapital 2.874.000 4.692.000 904.000 1.080.000 6.545.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 5.285.000 8.041.000
Leverandørgjeld 9.417.000 8.053.000 15.759.000 13.839.000 13.880.000
Betalbar skatt 1.800.000 1.095.000 1.043.000 1.368.000 679.000
Skyldig offentlige avgifter 1.178.000 1.305.000 930.000 1.101.000 897.000
Utbytte 0 0 -5.692.000 0
Annen kortsiktig gjeld 13.410.000 12.401.000 16.455.000 17.025.000 14.585.000
Sum kortsiktig gjeld 31.805.000 22.854.000 37.187.000 39.025.000 30.042.000
Sum gjeld og egenkapital 34.679.000 27.546.000 38.091.000 45.390.000 44.628.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.842.000 -157.000 -1.267.000 3.783.000 10.733.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.8 0.9 1
Soliditet 8.3 1 2.4 2.4 14.7
Resultatgrad 17.9 10.8 8.7 15.6 -1.2
Rentedekningsgrad 29.9 11.7 27.6 42.3 -2.3
Gjeldsgrad 11.1 4.9 41.1 4 5.8
Total kapitalrentabilitet 24.0 19.5 10.3 1 -0.8
Signatur
01.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
01.03.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex