Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiksdal Vassverk Sa
Juridisk navn:  Fiksdal Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71182378
Nakken Nakken Fax:
6394 Fiksdal 6394 Fiksdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 954802701
Aksjekapital: 865 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/14/1951
Foretakstype: SA
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Vestnesregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.79%
Resultat  
  
-170.59%
Egenkapital  
  
-15.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 385.000 382.000 381.000 375.000 577.000
Resultat: -46.000 -17.000 -27.000 -101.000 195.000
Egenkapital: 251.000 296.000 313.000 333.000 427.000
Regnskap for  Fiksdal Vassverk Sa
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 385.000 382.000 381.000 375.000 577.000
Driftskostnader -409.000 -375.000 -381.000 -444.000 -347.000
Driftsresultat -25.000 6.000 -1.000 -69.000 230.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -23.000 -26.000 -32.000 -36.000
Finans -21.000 -23.000 -26.000 -32.000 -36.000
Resultat før skatt -46.000 -17.000 -27.000 -101.000 195.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -17.000 -27.000 -101.000 195.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 644.000 757.000 871.000 960.000 1.066.000
Sum omløpsmidler 16.000 12.000 53.000 94.000 133.000
Sum eiendeler 660.000 769.000 924.000 1.054.000 1.199.000
Sum opptjent egenkapital -614.000 -569.000 -552.000 -525.000 -424.000
Sum egenkapital 251.000 296.000 313.000 333.000 427.000
Sum langsiktig gjeld 309.000 412.000 516.000 619.000 722.000
Sum kortsiktig gjeld 100.000 60.000 95.000 102.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 660.000 768.000 924.000 1.054.000 1.199.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 385.000 382.000 381.000 375.000 377.000
Andre inntekter 0 0 0 200.000
Driftsinntekter 385.000 382.000 381.000 375.000 577.000
Varekostnad -22.000 -19.000 -21.000 -22.000 -24.000
Lønninger -28.000 -32.000 -23.000 -33.000 -19.000
Avskrivning -113.000 -113.000 -111.000 -106.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -211.000 -226.000 -283.000 -198.000
Driftskostnader -409.000 -375.000 -381.000 -444.000 -347.000
Driftsresultat -25.000 6.000 -1.000 -69.000 230.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -23.000 -26.000 -32.000 -36.000
Finans -21.000 -23.000 -26.000 -32.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -46.000 -17.000 -27.000 -101.000 195.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 642.000 748.000 854.000 960.000 1.066.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 10.000 17.000 0 0
Sum varige driftsmidler 644.000 757.000 871.000 960.000 1.066.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 644.000 757.000 871.000 960.000 1.066.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000 4.000 16.000 5.000 12.000
Andre fordringer 9.000 6.000 6.000 33.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 6.000 2.000 31.000 56.000 106.000
Sum omløpsmidler 16.000 12.000 53.000 94.000 133.000
Sum eiendeler 660.000 769.000 924.000 1.054.000 1.199.000
Sum opptjent egenkapital -614.000 -569.000 -552.000 -525.000 -424.000
Sum egenkapital 251.000 296.000 313.000 333.000 427.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 309.000 412.000 516.000 619.000 722.000
Leverandørgjeld 25.000 20.000 29.000 30.000 50.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 75.000 40.000 66.000 69.000 0
Sum kortsiktig gjeld 100.000 60.000 95.000 102.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 660.000 768.000 924.000 1.054.000 1.199.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -84.000 -48.000 -42.000 -8.000 83.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.6 0.9 2.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.6 0.9 2.7
Soliditet 38.0 38.5 33.9 31.6 35.6
Resultatgrad -6.5 1.6 -0.3 -18.4 39.9
Rentedekningsgrad -1.2 0.3 -2.2 6.4
Gjeldsgrad 1.6 1.6 2 2.2 1.8
Total kapitalrentabilitet -3.8 0.8 -0.1 -6.5 19.2
Signatur
22.05.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex