Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fiksdal Vassverk Sa
Juridisk navn:  Fiksdal Vassverk Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71182378
Nakken Nakken Fax:
6394 Fiksdal 6394 Fiksdal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 954802701
Aksjekapital: 865 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 3/14/1951
Foretakstype: SA
Revisor: Bugge Revisjonskontor As
Regnskapsfører: Vestnesregnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.87%
Resultat  
  
-65.22%
Egenkapital  
  
-30.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 423.000 385.000 382.000 381.000 375.000
Resultat: -76.000 -46.000 -17.000 -27.000 -101.000
Egenkapital: 174.000 251.000 296.000 313.000 333.000
Regnskap for  Fiksdal Vassverk Sa
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 423.000 385.000 382.000 381.000 375.000
Driftskostnader -487.000 -409.000 -375.000 -381.000 -444.000
Driftsresultat -64.000 -25.000 6.000 -1.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -21.000 -23.000 -26.000 -32.000
Finans -12.000 -21.000 -23.000 -26.000 -32.000
Resultat før skatt -76.000 -46.000 -17.000 -27.000 -101.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -76.000 -46.000 -17.000 -27.000 -101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 536.000 644.000 757.000 871.000 960.000
Sum omløpsmidler 125.000 16.000 12.000 53.000 94.000
Sum eiendeler 661.000 660.000 769.000 924.000 1.054.000
Sum opptjent egenkapital -691.000 -614.000 -569.000 -552.000 -525.000
Sum egenkapital 174.000 251.000 296.000 313.000 333.000
Sum langsiktig gjeld 206.000 309.000 412.000 516.000 619.000
Sum kortsiktig gjeld 280.000 100.000 60.000 95.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 660.000 660.000 768.000 924.000 1.054.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 423.000 385.000 382.000 381.000 375.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 423.000 385.000 382.000 381.000 375.000
Varekostnad -20.000 -22.000 -19.000 -21.000 -22.000
Lønninger -78.000 -28.000 -32.000 -23.000 -33.000
Avskrivning -108.000 -113.000 -113.000 -111.000 -106.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -281.000 -246.000 -211.000 -226.000 -283.000
Driftskostnader -487.000 -409.000 -375.000 -381.000 -444.000
Driftsresultat -64.000 -25.000 6.000 -1.000 -69.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -12.000 -21.000 -23.000 -26.000 -32.000
Finans -12.000 -21.000 -23.000 -26.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -76.000 -46.000 -17.000 -27.000 -101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 536.000 642.000 748.000 854.000 960.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.000 10.000 17.000 0
Sum varige driftsmidler 536.000 644.000 757.000 871.000 960.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 536.000 644.000 757.000 871.000 960.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 33.000 1.000 4.000 16.000 5.000
Andre fordringer 17.000 9.000 6.000 6.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 75.000 6.000 2.000 31.000 56.000
Sum omløpsmidler 125.000 16.000 12.000 53.000 94.000
Sum eiendeler 661.000 660.000 769.000 924.000 1.054.000
Sum opptjent egenkapital -691.000 -614.000 -569.000 -552.000 -525.000
Sum egenkapital 174.000 251.000 296.000 313.000 333.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 206.000 309.000 412.000 516.000 619.000
Leverandørgjeld 105.000 25.000 20.000 29.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 175.000 75.000 40.000 66.000 69.000
Sum kortsiktig gjeld 280.000 100.000 60.000 95.000 102.000
Sum gjeld og egenkapital 660.000 660.000 768.000 924.000 1.054.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -155.000 -84.000 -48.000 -42.000 -8.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.2 0.6 0.9
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.2 0.6 0.9
Soliditet 26.4 38.0 38.5 33.9 31.6
Resultatgrad -15.1 -6.5 1.6 -0.3 -18.4
Rentedekningsgrad -5.3 -1.2 0.3 -2.2
Gjeldsgrad 2.8 1.6 1.6 2 2.2
Total kapitalrentabilitet -9.7 -3.8 0.8 -0.1 -6.5
Signatur
08.07.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex