Ferieleiligheter For Norske Sas Ansatte Og Pensjonister
Juridisk navn:  Ferieleiligheter For Norske Sas Ansatte Og Pensjonister
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97770076
c/o S Andersen Consulting Regattaveien 2 Fax:
1364 Fornebu 0 Ikke Oppgitt
Fylke: Kommune:
(ingen) (ingen)
Org.nr: 896263242
Aksjekapital: 5.000 NOK
Etableringsdato: 11/18/2010
Foretakstype: STI
Revisor: Partner Revisjon As
Regnskapsfører: Aka Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-88.82%
Resultat  
  
92.69%
Egenkapital  
  
-6.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.000 170.000 527.000 603.000 759.000
Resultat: -74.000 -1.012.000 -1.019.000 -830.000 -832.000
Egenkapital: 993.000 1.067.000 2.079.000 3.098.000 3.928.000
Regnskap for  Ferieleiligheter For Norske Sas Ansatte Og Pensjonister
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.000 170.000 527.000 603.000 759.000
Driftskostnader -93.000 -1.181.000 -1.545.000 -1.434.000 -1.592.000
Driftsresultat -74.000 -1.012.000 -1.019.000 -830.000 -832.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -74.000 -1.012.000 -1.019.000 -830.000 -832.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -74.000 -1.012.000 -1.019.000 -830.000 -832.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 35.000 3.352.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.067.000 2.088.000 3.074.000 596.000
Sum eiendeler 1.004.000 1.067.000 2.088.000 3.109.000 3.948.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 993.000 1.067.000 2.079.000 3.098.000 3.928.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 9.000 11.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 1.005.000 1.067.000 2.088.000 3.109.000 3.947.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 19.000 170.000 527.000 603.000 759.000
Driftsinntekter 19.000 170.000 527.000 603.000 759.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -17.000 -938.000 -1.213.000 -1.175.000 -1.331.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -243.000 -332.000 -259.000 -261.000
Driftskostnader -93.000 -1.181.000 -1.545.000 -1.434.000 -1.592.000
Driftsresultat -74.000 -1.012.000 -1.019.000 -830.000 -832.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 74.000 1.012.000 1.019.000 830.000 832.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -74.000 -1.012.000 -1.019.000 -830.000 -832.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 35.000 3.352.000
Sum anleggsmidler 0 35.000 3.352.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 1.000 7.000 11.000 25.000
Andre fordringer 77.000 559.000 468.000 471.000
Sum investeringer 470.000 474.000 1.477.000 2.369.000 0
Kasse, bank 456.000 593.000 45.000 226.000 100.000
Sum omløpsmidler 1.004.000 1.067.000 2.088.000 3.074.000 596.000
Sum eiendeler 1.004.000 1.067.000 2.088.000 3.109.000 3.948.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 993.000 1.067.000 2.079.000 3.098.000 3.928.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 9.000 11.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 9.000 11.000 19.000
Sum gjeld og egenkapital 1.005.000 1.067.000 2.088.000 3.109.000 3.947.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 992.000 1.067.000 2.079.000 3.063.000 577.000
Likviditetsgrad 1 83.7 2 279.5 31.4
Likviditetsgrad 2 83.7 2 279.5 31.4
Soliditet 98.8 100.0 99.6 99.6 99.5
Resultatgrad -389.5 -595.3 -193.4 -137.6 -109.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -7.4 -94.8 -48.8 -26.7 -21.1
Signatur
13.05.2022
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
13.05.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex