Fauske Handelseiendom As
Juridisk navn:  Fauske Handelseiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o AKA AS Hvervenmoveien 49 c/o AKA AS Hvervenmoveien 49 Fax:
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 919157518
Aksjekapital: 6.500.000 NOK
Etableringsdato: 4/25/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.97%
Resultat  
  
15.91%
Egenkapital  
  
0.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 6.232.000 5.616.000 5.441.000 2.620.000
Resultat: 4.589.000 3.959.000 3.394.000 1.814.000
Egenkapital: 63.794.000 63.430.000 61.800.000 61.201.000
Regnskap for  Fauske Handelseiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 6.232.000 5.616.000 5.441.000 2.620.000
Driftskostnader -1.844.000 -1.828.000 -2.062.000 -813.000
Driftsresultat 4.387.000 3.787.000 3.378.000 1.807.000
Finansinntekter 203.000 172.000 16.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 202.000 172.000 16.000 7.000
Resultat før skatt 4.589.000 3.959.000 3.394.000 1.814.000
Skattekostnad -1.010.000 -871.000 -703.000 -364.000
Årsresultat 3.579.000 3.088.000 2.691.000 1.450.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.185.000 64.953.000 66.211.000 61.415.000
Sum omløpsmidler 6.010.000 2.773.000 601.000 2.140.000
Sum eiendeler 70.195.000 67.726.000 66.812.000 63.555.000
Sum opptjent egenkapital 26.822.000 26.458.000 24.828.000 24.229.000
Sum egenkapital 63.794.000 63.430.000 61.800.000 61.201.000
Sum langsiktig gjeld 2.110.000 2.006.000 1.715.000 1.637.000
Sum kortsiktig gjeld 4.292.000 2.290.000 3.297.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 70.196.000 67.726.000 66.812.000 63.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.232.000 5.616.000 5.441.000 2.620.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 6.232.000 5.616.000 5.441.000 2.620.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -1.213.000 -1.205.000 -1.204.000 -587.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -631.000 -623.000 -858.000 -226.000
Driftskostnader -1.844.000 -1.828.000 -2.062.000 -813.000
Driftsresultat 4.387.000 3.787.000 3.378.000 1.807.000
Finansinntekter 203.000 172.000 16.000 7.000
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans 202.000 172.000 16.000 7.000
Konsernbidrag -3.215.000 -1.459.000 -2.092.000 -285.000
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 3.579.000 3.088.000 2.691.000 1.450.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 57.860.000 58.544.000 59.693.000 60.841.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 57.860.000 58.544.000 59.693.000 60.841.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.326.000 6.409.000 6.518.000 574.000
Sum anleggsmidler 64.185.000 64.953.000 66.211.000 61.415.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 518.000 2.000 0 50.000
Andre fordringer 7.000 7.000 11.000 40.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.010.000 2.773.000 601.000 2.140.000
Sum eiendeler 70.195.000 67.726.000 66.812.000 63.555.000
Sum opptjent egenkapital 26.822.000 26.458.000 24.828.000 24.229.000
Sum egenkapital 63.794.000 63.430.000 61.800.000 61.201.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.110.000 2.006.000 1.715.000 1.637.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.274.000 2.089.000 2.935.000 560.000
Sum langsiktig gjeld 2.110.000 2.006.000 1.715.000 1.637.000
Leverandørgjeld 11.000 24.000 10.000 10.000
Betalbar skatt 168.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 8.000 352.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 4.292.000 2.290.000 3.297.000 716.000
Sum gjeld og egenkapital 70.196.000 67.726.000 66.812.000 63.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.718.000 483.000 -2.696.000 1.424.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 0.2 3
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 0.2 3
Soliditet 90.9 93.7 92.5 96.3
Resultatgrad 70.4 67.4 62.1 6
Rentedekningsgrad 4.387.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0
Total kapitalrentabilitet 6.5 5.8 5.1 2.9
Signatur
18.01.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
02.08.2017
PROKURA I FELLESSKAP
HAAKENSEN PAAL ERIK
GRAVBRÅTEN JANE KIM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex