Fauske Gartneri Eiendom As
Juridisk navn:  Fauske Gartneri Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75649900
Vikaveien 64 Vikaveien 62 Fax:
8200 Fauske 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 999019218
Aksjekapital: 1.297.000 NOK
Etableringsdato: 10/2/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Fauske Revisjon AS
Regnskapsfører: Nordviks Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
1.4%
Resultat  
  
14.47%
Egenkapital  
  
12.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 867.000 855.000 830.000 821.000 734.000
Resultat: 356.000 311.000 266.000 236.000 97.000
Egenkapital: 2.355.000 2.095.000 1.874.000 1.681.000 1.502.000
Regnskap for  Fauske Gartneri Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 867.000 855.000 830.000 821.000 734.000
Driftskostnader -376.000 -384.000 -363.000 -348.000 -394.000
Driftsresultat 491.000 471.000 467.000 474.000 341.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -135.000 -160.000 -201.000 -237.000 -244.000
Finans -135.000 -160.000 -201.000 -237.000 -244.000
Resultat før skatt 356.000 311.000 266.000 236.000 97.000
Skattekostnad -96.000 -89.000 -73.000 -56.000 -23.000
Årsresultat 260.000 222.000 192.000 180.000 73.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.139.000 5.046.000 5.293.000 5.539.000 5.786.000
Sum omløpsmidler 640.000 804.000 620.000 386.000 297.000
Sum eiendeler 5.779.000 5.850.000 5.913.000 5.925.000 6.083.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 677.000 455.000 263.000 83.000
Sum egenkapital 2.355.000 2.095.000 1.874.000 1.681.000 1.502.000
Sum langsiktig gjeld 3.022.000 3.327.000 3.631.000 3.954.000 4.276.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 428.000 408.000 291.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 5.779.000 5.851.000 5.913.000 5.927.000 6.084.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 867.000 855.000 830.000 821.000 734.000
Driftsinntekter 867.000 855.000 830.000 821.000 734.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -257.000 -247.000 -247.000 -247.000 -247.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -119.000 -137.000 -116.000 -101.000 -147.000
Driftskostnader -376.000 -384.000 -363.000 -348.000 -394.000
Driftsresultat 491.000 471.000 467.000 474.000 341.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -135.000 -160.000 -201.000 -237.000 -244.000
Finans -135.000 -160.000 -201.000 -237.000 -244.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 260.000 222.000 192.000 180.000 73.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 5.139.000 5.046.000 5.293.000 5.539.000 5.786.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.139.000 5.046.000 5.293.000 5.539.000 5.786.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.139.000 5.046.000 5.293.000 5.539.000 5.786.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 60.000
Andre fordringer 88.000 47.000 34.000 41.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 107.000 47.000 76.000 20.000
Sum omløpsmidler 640.000 804.000 620.000 386.000 297.000
Sum eiendeler 5.779.000 5.850.000 5.913.000 5.925.000 6.083.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 677.000 455.000 263.000 83.000
Sum egenkapital 2.355.000 2.095.000 1.874.000 1.681.000 1.502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 7.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 147.000 147.000 147.000 147.000 147.000
Sum langsiktig gjeld 3.022.000 3.327.000 3.631.000 3.954.000 4.276.000
Leverandørgjeld 51.000 49.000 42.000 41.000 40.000
Betalbar skatt 96.000 89.000 80.000 73.000 38.000
Skyldig offentlige avgifter 31.000 28.000 29.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 107.000 112.000 111.000 0 57.000
Sum kortsiktig gjeld 401.000 428.000 408.000 291.000 306.000
Sum gjeld og egenkapital 5.779.000 5.851.000 5.913.000 5.927.000 6.084.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 239.000 376.000 212.000 95.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 1.5 1.3 1
Likviditetsgrad 2 1.6 1.9 1.5 1.3 1
Soliditet 40.8 35.8 31.7 28.4 24.7
Resultatgrad 56.6 55.1 56.3 57.7 46.5
Rentedekningsgrad 3.6 2.9 2.3 2 1.4
Gjeldsgrad 1.5 1.8 2.2 2.5 3.1
Total kapitalrentabilitet 8.5 8.1 7.9 8 5.6
Signatur
12.02.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex