Fauske Bilistsenter As
Juridisk navn:  Fauske Bilistsenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75643308
Storgaten 51 Storgaten 51 Fax:
8200 Fauske 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 916468547
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 12/7/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorhuset AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.24%
Resultat  
  
141.03%
Egenkapital  
  
114.89%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.251.000 16.624.000 16.444.000 16.469.000 16.550.000
Resultat: 470.000 195.000 -248.000 -31.000 366.000
Egenkapital: 707.000 329.000 133.000 386.000 413.000
Regnskap for  Fauske Bilistsenter As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.251.000 16.624.000 16.444.000 16.469.000 16.550.000
Driftskostnader -15.782.000 -16.435.000 -16.696.000 -16.505.000 -16.185.000
Driftsresultat 469.000 189.000 -252.000 -36.000 364.000
Finansinntekter 1.000 6.000 5.000 5.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 6.000 5.000 4.000 2.000
Resultat før skatt 470.000 195.000 -248.000 -31.000 366.000
Skattekostnad -92.000 0 -5.000 5.000 -95.000
Årsresultat 378.000 195.000 -253.000 -27.000 271.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 0
Sum omløpsmidler 2.559.000 1.962.000 1.594.000 1.969.000 2.092.000
Sum eiendeler 2.559.000 1.962.000 1.594.000 1.974.000 2.092.000
Sum opptjent egenkapital 557.000 179.000 -17.000 236.000 263.000
Sum egenkapital 707.000 329.000 133.000 386.000 413.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.851.000 1.633.000 1.460.000 1.588.000 1.679.000
Sum gjeld og egenkapital 2.558.000 1.962.000 1.593.000 1.974.000 2.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.054.000 14.350.000 14.053.000 13.887.000 14.048.000
Andre inntekter 1.197.000 2.275.000 2.390.000 2.581.000 2.502.000
Driftsinntekter 16.251.000 16.624.000 16.444.000 16.469.000 16.550.000
Varekostnad -8.244.000 -7.754.000 -7.605.000 -7.654.000 -7.729.000
Lønninger -4.434.000 -4.846.000 -4.747.000 -4.584.000 -4.563.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.104.000 -3.835.000 -4.344.000 -4.267.000 -3.893.000
Driftskostnader -15.782.000 -16.435.000 -16.696.000 -16.505.000 -16.185.000
Driftsresultat 469.000 189.000 -252.000 -36.000 364.000
Finansinntekter 1.000 6.000 5.000 5.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -1.000
Finans 1.000 6.000 5.000 4.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 378.000 195.000 -253.000 -27.000 271.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 5.000 0
Varebeholdning 802.000 570.000 620.000 693.000 789.000
Kundefordringer 173.000 20.000 6.000 45.000 0
Andre fordringer 4.000 5.000 34.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.584.000 1.368.000 962.000 1.198.000 1.287.000
Sum omløpsmidler 2.559.000 1.962.000 1.594.000 1.969.000 2.092.000
Sum eiendeler 2.559.000 1.962.000 1.594.000 1.974.000 2.092.000
Sum opptjent egenkapital 557.000 179.000 -17.000 236.000 263.000
Sum egenkapital 707.000 329.000 133.000 386.000 413.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 749.000 586.000 366.000 636.000 574.000
Betalbar skatt 92.000 0 0 0 93.000
Skyldig offentlige avgifter 317.000 311.000 312.000 338.000 287.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 693.000 737.000 783.000 613.000 725.000
Sum kortsiktig gjeld 1.851.000 1.633.000 1.460.000 1.588.000 1.679.000
Sum gjeld og egenkapital 2.558.000 1.962.000 1.593.000 1.974.000 2.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 708.000 329.000 134.000 381.000 413.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.7 0.8 0.8
Soliditet 27.6 16.8 8.3 19.6 19.7
Resultatgrad 2.9 1.1 -1.5 -0.2 2.2
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 2.6 5 1 4.1 4.1
Total kapitalrentabilitet 18.4 9.9 -15.5 -1.6 17.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex