Fauske Bedehus As
Juridisk navn:  Fauske Bedehus As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91758003
Storgaten 72 Torggata 25 Fax:
8200 Fauske 8200 Fauske
Fylke: Kommune:
Nordland Fauske
Org.nr: 917634009
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/11/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Lu Company Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.49%
Resultat  
  
-550%
Egenkapital  
  
-15.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017
Omsetning: 37.000 49.000 106.000 58.000
Resultat: -27.000 6.000 64.000 22.000
Egenkapital: 102.000 121.000 148.000 99.000
Regnskap for  Fauske Bedehus As
Resultat 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 37.000 49.000 106.000 58.000
Driftskostnader -61.000 -43.000 -42.000 -36.000
Driftsresultat -24.000 6.000 64.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0
Resultat før skatt -27.000 6.000 64.000 22.000
Skattekostnad -1.000 -15.000 0
Årsresultat -27.000 4.000 49.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 62.000 62.000 62.000 65.000
Sum omløpsmidler 58.000 65.000 88.000 34.000
Sum eiendeler 120.000 127.000 150.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 21.000 48.000 -1.000
Sum egenkapital 102.000 121.000 148.000 99.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 6.000 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 120.000 127.000 150.000 99.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 30.000 20.000
Andre inntekter 37.000 49.000 76.000 38.000
Driftsinntekter 37.000 49.000 106.000 58.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -43.000 -39.000 -33.000
Driftskostnader -61.000 -43.000 -42.000 -36.000
Driftsresultat -24.000 6.000 64.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0
Finans -3.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -27.000 4.000 49.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 62.000 62.000 62.000 65.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 62.000 62.000 62.000 65.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 62.000 62.000 62.000 65.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 9.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 49.000 62.000 88.000 34.000
Sum omløpsmidler 58.000 65.000 88.000 34.000
Sum eiendeler 120.000 127.000 150.000 99.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 21.000 48.000 -1.000
Sum egenkapital 102.000 121.000 148.000 99.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 4.000 1.000 0
Betalbar skatt 1.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 17.000 6.000 2.000 0
Sum gjeld og egenkapital 120.000 127.000 150.000 99.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 59.000 86.000 34.000
Likviditetsgrad 1 3.4 10.8 4
Likviditetsgrad 2 3.4 10.8 4 0
Soliditet 85.0 95.3 98.7 1
Resultatgrad -64.9 12.2 60.4 37.9
Rentedekningsgrad -8.0
Gjeldsgrad 0.2 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -20.0 4.7 42.7 22.2
Signatur
02.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex