Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fatland Sandefjord AS
Juridisk navn:  Fatland Sandefjord AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33485200
Klinestadmoen 13 Klinestadmoen 13 Fax: 33469980
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 915942350
Aksjekapital: 2.900.000 NOK
Antall ansatte: 188
Etableringsdato: 6/30/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.69%
Resultat  
  
53.87%
Egenkapital  
  
5.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 658.676.000 617.365.000 562.521.000 591.804.000 545.399.000
Resultat: -888.000 -1.925.000 -4.550.000 -15.867.000 -9.030.000
Egenkapital: 46.657.000 44.150.000 41.613.000 38.720.000 35.140.000
Regnskap for  Fatland Sandefjord AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 658.676.000 617.365.000 562.521.000 591.804.000 545.399.000
Driftskostnader -656.712.000 -615.755.000 -562.710.000 -604.003.000 -550.670.000
Driftsresultat 1.963.000 1.610.000 -189.000 -12.199.000 -5.271.000
Finansinntekter 131.000 42.000 10.000 132.000 149.000
Finanskostnader -2.981.000 -3.578.000 -4.370.000 -3.801.000 -3.908.000
Finans -2.850.000 -3.536.000 -4.360.000 -3.669.000 -3.759.000
Resultat før skatt -888.000 -1.925.000 -4.550.000 -15.867.000 -9.030.000
Skattekostnad 192.000 424.000 1.158.000 3.967.000 2.402.000
Årsresultat -696.000 -1.502.000 -3.391.000 -11.901.000 -6.628.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 127.509.000 129.708.000 109.912.000 98.600.000 103.113.000
Sum omløpsmidler 125.658.000 127.587.000 64.466.000 101.366.000 228.583.000
Sum eiendeler 253.167.000 257.295.000 174.378.000 199.966.000 331.696.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.394.000 14.295.000
Sum egenkapital 46.657.000 44.150.000 41.613.000 38.720.000 35.140.000
Sum langsiktig gjeld 77.703.000 78.268.000 58.548.000 45.241.000 50.490.000
Sum kortsiktig gjeld 128.806.000 134.877.000 74.218.000 116.006.000 246.066.000
Sum gjeld og egenkapital 253.166.000 257.295.000 174.379.000 199.967.000 331.696.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 653.819.000 613.498.000 557.647.000 590.800.000 545.324.000
Andre inntekter 4.857.000 3.867.000 4.874.000 1.004.000 76.000
Driftsinntekter 658.676.000 617.365.000 562.521.000 591.804.000 545.399.000
Varekostnad -443.371.000 -423.121.000 -383.394.000 -431.348.000 -399.532.000
Lønninger -90.379.000 -86.070.000 -78.237.000 -75.350.000 -69.017.000
Avskrivning -13.299.000 -12.101.000 -10.379.000 -9.259.000 -8.633.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -109.663.000 -94.463.000 -90.700.000 -88.046.000 -73.488.000
Driftskostnader -656.712.000 -615.755.000 -562.710.000 -604.003.000 -550.670.000
Driftsresultat 1.963.000 1.610.000 -189.000 -12.199.000 -5.271.000
Finansinntekter 131.000 42.000 10.000 132.000 149.000
Finanskostnader -2.981.000 -3.578.000 -4.370.000 -3.801.000 -3.908.000
Finans -2.850.000 -3.536.000 -4.360.000 -3.669.000 -3.759.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -696.000 -1.502.000 -3.391.000 -11.901.000 -6.628.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 6.127.000 6.175.000 6.352.000 5.880.000 4.455.000
Maskiner anlegg 121.060.000 123.197.000 103.229.000 92.297.000 98.566.000
Driftsløsøre 302.000 315.000 311.000 394.000 62.000
Sum varige driftsmidler 127.489.000 129.688.000 109.892.000 98.570.000 103.083.000
Sum finansielle anleggsmidler 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000
Sum anleggsmidler 127.509.000 129.708.000 109.912.000 98.600.000 103.113.000
Varebeholdning 32.994.000 30.453.000 24.782.000 27.547.000 31.957.000
Kundefordringer 87.346.000 85.690.000 29.000.000 51.323.000 178.141.000
Andre fordringer 5.189.000 9.976.000 10.207.000 22.150.000 18.144.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 129.000 1.468.000 477.000 346.000 341.000
Sum omløpsmidler 125.658.000 127.587.000 64.466.000 101.366.000 228.583.000
Sum eiendeler 253.167.000 257.295.000 174.378.000 199.966.000 331.696.000
Sum opptjent egenkapital 0 2.394.000 14.295.000
Sum egenkapital 46.657.000 44.150.000 41.613.000 38.720.000 35.140.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.414.000 4.703.000 3.987.000 3.373.000 2.656.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 77.703.000 78.268.000 58.548.000 45.241.000 50.490.000
Leverandørgjeld 71.585.000 70.191.000 42.854.000 51.796.000 157.274.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 8.641.000 5.507.000 8.551.000 7.222.000 4.502.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48.580.000 59.179.000 22.813.000 56.987.000 84.290.000
Sum kortsiktig gjeld 128.806.000 134.877.000 74.218.000 116.006.000 246.066.000
Sum gjeld og egenkapital 253.166.000 257.295.000 174.379.000 199.967.000 331.696.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.148.000 -7.290.000 -9.752.000 -14.640.000 -17.483.000
Likviditetsgrad 1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.5 0.6 0.8
Soliditet 18.4 17.2 23.9 19.4 10.6
Resultatgrad 0.3 0.3 -2.1
Rentedekningsgrad 0.7 0.4 -3.2 -1.3
Gjeldsgrad 4.4 4.8 3.2 4.2 8.4
Total kapitalrentabilitet 0.8 0.6 -0.1 -1.5
Signatur
27.10.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
27.10.2015
Prokura
Bredesen Bjørn Reppesgård
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex