Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fatland Salg As
Juridisk navn:  Fatland Salg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33485200
Klinestadmoen 13 Klinestadmoen 13 Fax: 33470015
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 916750862
Aksjekapital: 800.000 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 2/5/1971 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
7.06%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-0.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 7.181.621.000 6.708.270.000 5.833.919.000 5.694.133.000 5.202.386.000
Resultat: 0 0 -100.000 0 6.000
Egenkapital: 1.124.000 1.126.000 1.127.000 1.158.000 1.167.000
Regnskap for  Fatland Salg As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 7.181.621.000 6.708.270.000 5.833.919.000 5.694.133.000 5.202.386.000
Driftskostnader -7.181.759.000 -6.708.428.000 -5.835.297.000 -5.695.093.000 -5.202.688.000
Driftsresultat -138.000 -158.000 -1.378.000 -960.000 -302.000
Finansinntekter 143.000 161.000 1.301.000 1.209.000 491.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -23.000 -249.000 -182.000
Finans 138.000 157.000 1.278.000 960.000 309.000
Resultat før skatt -100.000 0 6.000
Skattekostnad -2.000 -1.000 15.000 -9.000 -2.000
Årsresultat -2.000 -1.000 -85.000 -9.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 703.000 810.000 37.000 28.000 36.000
Sum omløpsmidler 713.563.000 731.955.000 191.800.000 465.908.000 499.994.000
Sum eiendeler 714.266.000 732.765.000 191.837.000 465.936.000 500.030.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 98.000 99.000 184.000 193.000
Sum egenkapital 1.124.000 1.126.000 1.127.000 1.158.000 1.167.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 1.000 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 713.138.000 731.638.000 190.709.000 464.778.000 498.864.000
Sum gjeld og egenkapital 714.266.000 732.766.000 191.837.000 465.937.000 500.031.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.002.885.000 6.526.761.000 5.651.374.000 5.522.150.000 5.044.554.000
Andre inntekter 178.737.000 181.509.000 182.545.000 171.983.000 157.831.000
Driftsinntekter 7.181.621.000 6.708.270.000 5.833.919.000 5.694.133.000 5.202.386.000
Varekostnad -6.984.228.000 -6.509.989.000 -5.651.374.000 -5.522.150.000 -5.044.332.000
Lønninger -12.489.000 -12.284.000 -12.431.000 -14.632.000 -14.563.000
Avskrivning -135.000 -100.000 -8.000 -8.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -184.907.000 -186.055.000 -171.484.000 -158.303.000 -143.791.000
Driftskostnader -7.181.759.000 -6.708.428.000 -5.835.297.000 -5.695.093.000 -5.202.688.000
Driftsresultat -138.000 -158.000 -1.378.000 -960.000 -302.000
Finansinntekter 143.000 161.000 1.301.000 1.209.000 491.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -23.000 -249.000 -182.000
Finans 138.000 157.000 1.278.000 960.000 309.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.000 -1.000 -85.000 -9.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 703.000 810.000 37.000 28.000 36.000
Sum varige driftsmidler 703.000 810.000 37.000 28.000 36.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 703.000 810.000 37.000 28.000 36.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 367.732.000 294.778.000 145.934.000 221.019.000 447.620.000
Andre fordringer 345.831.000 437.178.000 45.867.000 244.890.000 52.375.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 713.563.000 731.955.000 191.800.000 465.908.000 499.994.000
Sum eiendeler 714.266.000 732.765.000 191.837.000 465.936.000 500.030.000
Sum opptjent egenkapital 97.000 98.000 99.000 184.000 193.000
Sum egenkapital 1.124.000 1.126.000 1.127.000 1.158.000 1.167.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 2.000 1.000 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 2.000 1.000 1.000 0
Leverandørgjeld 697.026.000 701.492.000 177.069.000 450.886.000 488.632.000
Betalbar skatt 0 8.000 0
Skyldig offentlige avgifter 854.000 6.949.000 1.803.000 4.138.000 8.705.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.258.000 23.197.000 11.837.000 9.746.000 1.527.000
Sum kortsiktig gjeld 713.138.000 731.638.000 190.709.000 464.778.000 498.864.000
Sum gjeld og egenkapital 714.266.000 732.766.000 191.837.000 465.937.000 500.031.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 425.000 317.000 1.091.000 1.130.000 1.130.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1.0 1 1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.0 1 1 1
Soliditet 0.2 0.2 0.6 0.2 0.2
Resultatgrad -0.0 -0.0
Rentedekningsgrad -27.6 -39.5 -59.9 -3.9 -1.7
Gjeldsgrad 634.5 649.8 169.2 401.4 427.5
Total kapitalrentabilitet 0.1 0
Signatur
24.02.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
24.02.2017
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex