Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fatland Jæren As
Juridisk navn:  Fatland Jæren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51682100
Hommersåkveien 250 Hommersåkveien 250 Fax: 51682155
4311 Hommersåk 4311 Hommersåk
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913251342
Aksjekapital: 6.661.038 NOK
Antall ansatte: 175
Etableringsdato: 6/1/1962 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.15%
Resultat  
  
-128.27%
Egenkapital  
  
-2.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.491.457.000 2.241.430.000 1.991.862.000 1.921.974.000 1.914.616.000
Resultat: -8.129.000 28.755.000 -9.021.000 231.000 13.500.000
Egenkapital: 137.136.000 140.834.000 196.456.000 203.521.000 203.502.000
Regnskap for  Fatland Jæren As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.491.457.000 2.241.430.000 1.991.862.000 1.921.974.000 1.914.616.000
Driftskostnader -2.499.051.000 -2.212.707.000 -2.000.746.000 -1.920.700.000 -1.901.711.000
Driftsresultat -7.593.000 28.723.000 -8.884.000 1.273.000 12.906.000
Finansinntekter 1.436.000 1.605.000 2.270.000 1.988.000 2.167.000
Finanskostnader -1.972.000 -1.573.000 -2.407.000 -3.030.000 -1.572.000
Finans -536.000 32.000 -137.000 -1.042.000 595.000
Resultat før skatt -8.129.000 28.755.000 -9.021.000 231.000 13.500.000
Skattekostnad 1.782.000 -6.331.000 1.956.000 -212.000 -3.169.000
Årsresultat -6.347.000 22.424.000 -7.065.000 19.000 10.331.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.514.000 45.271.000 97.203.000 94.839.000 96.764.000
Sum omløpsmidler 366.779.000 350.374.000 220.496.000 306.207.000 268.746.000
Sum eiendeler 421.293.000 395.645.000 317.699.000 401.046.000 365.510.000
Sum opptjent egenkapital 127.826.000 134.173.000 183.187.000 190.252.000 190.233.000
Sum egenkapital 137.136.000 140.834.000 196.456.000 203.521.000 203.502.000
Sum langsiktig gjeld 12.443.000 15.661.000 14.213.000 12.816.000 14.785.000
Sum kortsiktig gjeld 271.714.000 239.149.000 107.031.000 184.710.000 147.223.000
Sum gjeld og egenkapital 421.294.000 395.644.000 317.700.000 401.047.000 365.510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.475.185.000 2.228.248.000 1.987.498.000 1.916.570.000 1.900.543.000
Andre inntekter 16.273.000 13.183.000 4.364.000 5.404.000 14.073.000
Driftsinntekter 2.491.457.000 2.241.430.000 1.991.862.000 1.921.974.000 1.914.616.000
Varekostnad -2.217.266.000 -1.969.902.000 -1.777.462.000 -1.715.584.000 -1.684.734.000
Lønninger -118.353.000 -96.509.000 -84.614.000 -82.970.000 -96.444.000
Avskrivning -4.993.000 -5.649.000 -6.450.000 -2.262.000 -4.005.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -158.439.000 -140.647.000 -132.220.000 -119.884.000 -116.528.000
Driftskostnader -2.499.051.000 -2.212.707.000 -2.000.746.000 -1.920.700.000 -1.901.711.000
Driftsresultat -7.593.000 28.723.000 -8.884.000 1.273.000 12.906.000
Finansinntekter 1.436.000 1.605.000 2.270.000 1.988.000 2.167.000
Finanskostnader -1.972.000 -1.573.000 -2.407.000 -3.030.000 -1.572.000
Finans -536.000 32.000 -137.000 -1.042.000 595.000
Konsernbidrag -2.516.000 0 0 0
Utbytte -5.000.000 0 0 0
Årsresultat -6.347.000 22.424.000 -7.065.000 19.000 10.331.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 144.000 4.206.000 2.250.000 2.463.000
Fast eiendom 10.531.000 458.000 54.135.000 58.409.000 55.627.000
Maskiner anlegg 37.323.000 38.762.000 28.666.000 24.209.000 24.628.000
Driftsløsøre 634.000 668.000 401.000 503.000 193.000
Sum varige driftsmidler 48.489.000 39.889.000 83.201.000 83.121.000 80.449.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.881.000 5.382.000 9.796.000 9.468.000 13.852.000
Sum anleggsmidler 54.514.000 45.271.000 97.203.000 94.839.000 96.764.000
Varebeholdning 49.711.000 68.023.000 62.353.000 85.995.000 61.005.000
Kundefordringer 291.745.000 272.905.000 131.310.000 196.991.000 196.165.000
Andre fordringer 25.263.000 8.990.000 26.694.000 22.568.000 10.026.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 59.000 456.000 139.000 653.000 1.551.000
Sum omløpsmidler 366.779.000 350.374.000 220.496.000 306.207.000 268.746.000
Sum eiendeler 421.293.000 395.645.000 317.699.000 401.046.000 365.510.000
Sum opptjent egenkapital 127.826.000 134.173.000 183.187.000 190.252.000 190.233.000
Sum egenkapital 137.136.000 140.834.000 196.456.000 203.521.000 203.502.000
Sum avsetninger til forpliktelser 890.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.443.000 15.661.000 14.213.000 12.816.000 14.785.000
Leverandørgjeld 161.674.000 158.732.000 87.561.000 112.911.000 64.799.000
Betalbar skatt 1.898.000 0 0 2.589.000
Skyldig offentlige avgifter 8.328.000 7.081.000 5.681.000 5.581.000 6.522.000
Utbytte -5.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 101.712.000 66.439.000 13.790.000 66.218.000 73.314.000
Sum kortsiktig gjeld 271.714.000 239.149.000 107.031.000 184.710.000 147.223.000
Sum gjeld og egenkapital 421.294.000 395.644.000 317.700.000 401.047.000 365.510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.065.000 111.225.000 113.465.000 121.497.000 121.523.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.5 2.1 1.7 1.8
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.5 1.2 1.4
Soliditet 32.6 35.6 61.8 50.7 55.7
Resultatgrad -0.3 1.3 -0.4 0.1 0.7
Rentedekningsgrad -3.9 18.3 -3.7 0.4 8.2
Gjeldsgrad 2.1 1.8 0.6 1 0.8
Total kapitalrentabilitet -1.5 7.7 -2.1 0.8 4.1
Signatur
03.11.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex