Fannremsgården 18/1 V/Jon Fredrik Skauge
Juridisk navn:  Fannremsgården 18/1 V/Jon Fredrik Skauge
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72485136
Fandrem Fandrem Fax:
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 992182415
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/16/2008
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Kvåle Regnskap As
Hovedpunkter i regnskapet
2008
Omsetning: 272.000
Resultat: -59.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Fannremsgården 18/1 V/Jon Fredrik Skauge
Resultat 2008
Driftsinntekter 272.000
Driftskostnader -331.000
Driftsresultat -59.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -59.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -59.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 272.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 272.000
Varekostnad -200.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -131.000
Driftskostnader -331.000
Driftsresultat -59.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -59.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet
Resultatgrad -21.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2008
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex