Fannrem Transport As
Juridisk navn:  Fannrem Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Orkdalsveien 1391 Orkdalsveien 1391 Fax:
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 916970714
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 2/18/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvidal Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2072.73%
Resultat  
  
32.84%
Egenkapital  
  
122.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 11.233.000 517.000 31.000 714.000 453.000
Resultat: 534.000 402.000 -143.000 -67.000 194.000
Egenkapital: 758.000 341.000 -10.000 133.000 191.000
Regnskap for  Fannrem Transport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 11.233.000 517.000 31.000 714.000 453.000
Driftskostnader -10.685.000 -104.000 -174.000 -780.000 -260.000
Driftsresultat 548.000 413.000 -143.000 -66.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -11.000 0 -1.000 0
Finans -13.000 -11.000 0 -1.000 0
Resultat før skatt 534.000 402.000 -143.000 -67.000 194.000
Skattekostnad -118.000 -51.000 0 9.000 -47.000
Årsresultat 417.000 351.000 -143.000 -58.000 147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 140.000 0 0 194.000 221.000
Sum omløpsmidler 3.976.000 642.000 83.000 74.000 201.000
Sum eiendeler 4.116.000 642.000 83.000 268.000 422.000
Sum opptjent egenkapital 713.000 297.000 -54.000 89.000 147.000
Sum egenkapital 758.000 341.000 -10.000 133.000 191.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 7.000 0 85.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 3.351.000 294.000 93.000 50.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 4.115.000 642.000 83.000 268.000 421.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.230.000 517.000 0 714.000 453.000
Andre inntekter 3.000 0 31.000 0 0
Driftsinntekter 11.233.000 517.000 31.000 714.000 453.000
Varekostnad -9.934.000 -44.000 -45.000 -104.000 -62.000
Lønninger -15.000 -10.000 -85.000 -421.000 -122.000
Avskrivning -21.000 0 -15.000 -50.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -715.000 -50.000 -29.000 -205.000 -64.000
Driftskostnader -10.685.000 -104.000 -174.000 -780.000 -260.000
Driftsresultat 548.000 413.000 -143.000 -66.000 194.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -13.000 -11.000 0 -1.000 0
Finans -13.000 -11.000 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 417.000 351.000 -143.000 -58.000 147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 59.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 81.000 0 0 194.000 221.000
Sum varige driftsmidler 140.000 0 0 194.000 221.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 140.000 0 0 194.000 221.000
Varebeholdning 0 0 49.000 11.000
Kundefordringer 3.180.000 235.000 0 0 177.000
Andre fordringer 234.000 83.000 77.000 8.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 562.000 324.000 6.000 17.000 13.000
Sum omløpsmidler 3.976.000 642.000 83.000 74.000 201.000
Sum eiendeler 4.116.000 642.000 83.000 268.000 422.000
Sum opptjent egenkapital 713.000 297.000 -54.000 89.000 147.000
Sum egenkapital 758.000 341.000 -10.000 133.000 191.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 7.000 0 0 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 7.000 0 85.000 99.000
Leverandørgjeld 3.233.000 48.000 8.000 -2.000 3.000
Betalbar skatt 118.000 43.000 0 0 37.000
Skyldig offentlige avgifter 107.000 0 9.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 95.000 85.000 42.000 50.000
Sum kortsiktig gjeld 3.351.000 294.000 93.000 50.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 4.115.000 642.000 83.000 268.000 421.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 625.000 348.000 -10.000 24.000 70.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2.2 0.9 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 2.2 0.9 0.5 1.5
Soliditet 18.4 53.1 49.6 45.4
Resultatgrad 4.9 79.9 -461.3 -9.2 42.8
Rentedekningsgrad 42.2 37.5
Gjeldsgrad 4.4 0.9 -9.3 1 1.2
Total kapitalrentabilitet 13.3 64.3 -172.3 -24.6 46.1
Signatur
06.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex