Fannrem Frisør As
Juridisk navn:  Fannrem Frisør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90807290
Orkdalsveien 582 Orkdalsveien 582 Fax:
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 913756924
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Optimal Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.32%
Resultat  
  
-11.11%
Egenkapital  
  
10.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.620.000 1.767.000 1.823.000 1.530.000 1.373.000
Resultat: 64.000 72.000 105.000 131.000 -286.000
Egenkapital: 532.000 482.000 426.000 346.000 247.000
Regnskap for  Fannrem Frisør As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.620.000 1.767.000 1.823.000 1.530.000 1.373.000
Driftskostnader -1.558.000 -1.698.000 -1.719.000 -1.398.000 -1.661.000
Driftsresultat 62.000 70.000 105.000 131.000 -287.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 0 0
Resultat før skatt 64.000 72.000 105.000 131.000 -286.000
Skattekostnad -14.000 -16.000 -25.000 -33.000 69.000
Årsresultat 50.000 56.000 80.000 98.000 -218.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 5.000 9.000 34.000 107.000
Sum omløpsmidler 950.000 975.000 836.000 605.000 455.000
Sum eiendeler 954.000 980.000 845.000 639.000 562.000
Sum opptjent egenkapital 232.000 182.000 126.000 46.000 -53.000
Sum egenkapital 532.000 482.000 426.000 346.000 247.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 422.000 498.000 420.000 293.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 954.000 980.000 846.000 639.000 562.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.615.000 1.767.000 1.823.000 1.530.000 1.373.000
Andre inntekter 5.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.620.000 1.767.000 1.823.000 1.530.000 1.373.000
Varekostnad -185.000 -204.000 -189.000 -186.000 -183.000
Lønninger -1.154.000 -1.262.000 -1.310.000 -976.000 -1.210.000
Avskrivning 0 0 -40.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -219.000 -232.000 -220.000 -196.000 -198.000
Driftskostnader -1.558.000 -1.698.000 -1.719.000 -1.398.000 -1.661.000
Driftsresultat 62.000 70.000 105.000 131.000 -287.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 56.000 80.000 98.000 -218.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 5.000 9.000 34.000 67.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 40.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 40.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 5.000 9.000 34.000 107.000
Varebeholdning 145.000 104.000 107.000 99.000 89.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 6.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 805.000 871.000 730.000 505.000 360.000
Sum omløpsmidler 950.000 975.000 836.000 605.000 455.000
Sum eiendeler 954.000 980.000 845.000 639.000 562.000
Sum opptjent egenkapital 232.000 182.000 126.000 46.000 -53.000
Sum egenkapital 532.000 482.000 426.000 346.000 247.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 14.000 30.000 15.000 18.000 22.000
Betalbar skatt 12.000 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 120.000 150.000 106.000 138.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 336.000 255.000 170.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 422.000 498.000 420.000 293.000 315.000
Sum gjeld og egenkapital 954.000 980.000 846.000 639.000 562.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 528.000 477.000 416.000 312.000 140.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 2 2.1 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 1.7 1.7 1.2
Soliditet 55.8 49.2 50.4 54.1 4
Resultatgrad 3.8 4 5.8 8.6 -20.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.8 1 1 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 6.7 7.3 12.4 20.5 -51.1
Signatur
16.06.2014
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
16.06.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex