Fannrem Eiendom As
Juridisk navn:  Fannrem Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 1510 5.Etg. Langelandsvegen 35 Fax:
6025 Ålesund 6010 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 915638406
Aksjekapital: 5.000.000 NOK
Etableringsdato: 6/10/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.09%
Resultat  
  
62.57%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.770.000 3.456.000 3.266.000 2.400.000 0
Resultat: 2.011.000 1.237.000 1.419.000 1.037.000 -174.000
Egenkapital: 5.342.000 5.342.000 5.342.000 5.311.000 5.015.000
Regnskap for  Fannrem Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.770.000 3.456.000 3.266.000 2.400.000 0
Driftskostnader -1.211.000 -1.339.000 -1.111.000 -666.000 -52.000
Driftsresultat 2.558.000 2.117.000 2.155.000 1.734.000 -52.000
Finansinntekter 44.000 82.000 50.000 29.000 59.000
Finanskostnader -591.000 -962.000 -787.000 -726.000 -181.000
Finans -547.000 -880.000 -737.000 -697.000 -122.000
Resultat før skatt 2.011.000 1.237.000 1.419.000 1.037.000 -174.000
Skattekostnad -443.000 -272.000 -323.000 -245.000 43.000
Årsresultat 1.569.000 965.000 1.096.000 792.000 -130.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.954.000 30.758.000 31.562.000 32.430.000 27.729.000
Sum omløpsmidler 5.375.000 1.841.000 6.109.000 3.144.000 6.528.000
Sum eiendeler 35.329.000 32.599.000 37.671.000 35.574.000 34.257.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 0 0 -31.000 -327.000
Sum egenkapital 5.342.000 5.342.000 5.342.000 5.311.000 5.015.000
Sum langsiktig gjeld 27.622.000 25.818.000 30.771.000 29.347.000 28.981.000
Sum kortsiktig gjeld 2.365.000 1.439.000 1.557.000 915.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 35.329.000 32.599.000 37.670.000 35.573.000 34.257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.770.000 3.456.000 3.266.000 2.400.000 0
Driftsinntekter 3.770.000 3.456.000 3.266.000 2.400.000 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -804.000 -804.000 -804.000 -419.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -407.000 -535.000 -307.000 -247.000 -52.000
Driftskostnader -1.211.000 -1.339.000 -1.111.000 -666.000 -52.000
Driftsresultat 2.558.000 2.117.000 2.155.000 1.734.000 -52.000
Finansinntekter 44.000 82.000 50.000 29.000 59.000
Finanskostnader -591.000 -962.000 -787.000 -726.000 -181.000
Finans -547.000 -880.000 -737.000 -697.000 -122.000
Konsernbidrag -1.668.000 -965.000 -1.065.000 -495.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.569.000 965.000 1.096.000 792.000 -130.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 29.944.000 30.741.000 31.540.000 32.400.000 27.729.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 10.000 17.000 23.000 29.000 0
Sum varige driftsmidler 29.954.000 30.758.000 31.562.000 32.430.000 27.729.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.954.000 30.758.000 31.562.000 32.430.000 27.729.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 92.000 0 0
Andre fordringer 441.000 0 17.000 0 1.780.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.934.000 1.841.000 6.000.000 3.144.000 4.747.000
Sum omløpsmidler 5.375.000 1.841.000 6.109.000 3.144.000 6.528.000
Sum eiendeler 35.329.000 32.599.000 37.671.000 35.574.000 34.257.000
Sum opptjent egenkapital -100.000 0 0 -31.000 -327.000
Sum egenkapital 5.342.000 5.342.000 5.342.000 5.311.000 5.015.000
Sum avsetninger til forpliktelser 26.000 55.000 74.000 88.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.622.000 25.818.000 30.771.000 29.347.000 28.981.000
Leverandørgjeld 48.000 0 162.000 261.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 140.000 135.000 152.000 101.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.224.000 1.256.000 1.405.000 652.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.365.000 1.439.000 1.557.000 915.000 261.000
Sum gjeld og egenkapital 35.329.000 32.599.000 37.670.000 35.573.000 34.257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.010.000 402.000 4.552.000 2.229.000 6.267.000
Likviditetsgrad 1 2.3 1.3 3.9 3.4 2
Likviditetsgrad 2 2.3 1.3 3.9 3.4 2
Soliditet 15.1 16.4 14.2 14.9 14.6
Resultatgrad 67.9 61.3 6 72.3
Rentedekningsgrad 4.3 2.2 2.7 2.4 -0.3
Gjeldsgrad 5.6 5.1 6.1 5.7 5.8
Total kapitalrentabilitet 7.4 6.7 5.9 5 0
Signatur
03.08.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex