Fannrem Auto As
Juridisk navn:  Fannrem Auto As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41296299
Plogvegen 5 Plogvegen 5 Fax:
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 914630940
Aksjekapital: 177.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 12/5/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kvåle Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.22%
Resultat  
  
63.39%
Egenkapital  
  
69.09%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.510.000 3.156.000 2.703.000 2.152.000 1.819.000
Resultat: 799.000 489.000 309.000 45.000 50.000
Egenkapital: 1.537.000 909.000 533.000 295.000 260.000
Regnskap for  Fannrem Auto As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.510.000 3.156.000 2.703.000 2.152.000 1.819.000
Driftskostnader -2.642.000 -2.590.000 -2.314.000 -1.968.000 -1.740.000
Driftsresultat 867.000 566.000 389.000 184.000 78.000
Finansinntekter 7.000 9.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -75.000 -86.000 -81.000 -140.000 -30.000
Finans -68.000 -77.000 -80.000 -139.000 -29.000
Resultat før skatt 799.000 489.000 309.000 45.000 50.000
Skattekostnad -171.000 -113.000 -71.000 -10.000 -12.000
Årsresultat 628.000 377.000 238.000 35.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.768.000 2.736.000 2.804.000 2.948.000 129.000
Sum omløpsmidler 2.185.000 1.538.000 1.064.000 665.000 780.000
Sum eiendeler 4.953.000 4.274.000 3.868.000 3.613.000 909.000
Sum opptjent egenkapital 1.371.000 743.000 366.000 128.000 94.000
Sum egenkapital 1.537.000 909.000 533.000 295.000 260.000
Sum langsiktig gjeld 2.549.000 2.725.000 2.876.000 2.126.000 301.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 639.000 460.000 1.193.000 349.000
Sum gjeld og egenkapital 4.952.000 4.273.000 3.868.000 3.613.000 910.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.510.000 3.156.000 2.703.000 2.152.000 1.819.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.510.000 3.156.000 2.703.000 2.152.000 1.819.000
Varekostnad -930.000 -864.000 -842.000 -569.000 -567.000
Lønninger -659.000 -587.000 -593.000 -534.000 -707.000
Avskrivning -186.000 -199.000 -181.000 -134.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -867.000 -940.000 -698.000 -731.000 -432.000
Driftskostnader -2.642.000 -2.590.000 -2.314.000 -1.968.000 -1.740.000
Driftsresultat 867.000 566.000 389.000 184.000 78.000
Finansinntekter 7.000 9.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -75.000 -86.000 -81.000 -140.000 -30.000
Finans -68.000 -77.000 -80.000 -139.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 628.000 377.000 238.000 35.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 2.367.000 2.462.000 2.557.000 2.652.000 0
Maskiner anlegg 190.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 272.000 247.000 296.000 129.000
Sum varige driftsmidler 2.767.000 2.734.000 2.804.000 2.948.000 129.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.768.000 2.736.000 2.804.000 2.948.000 129.000
Varebeholdning 96.000 128.000 225.000 90.000 120.000
Kundefordringer 413.000 85.000 137.000 67.000 106.000
Andre fordringer 2.000 0 0 6.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.674.000 1.325.000 702.000 502.000 544.000
Sum omløpsmidler 2.185.000 1.538.000 1.064.000 665.000 780.000
Sum eiendeler 4.953.000 4.274.000 3.868.000 3.613.000 909.000
Sum opptjent egenkapital 1.371.000 743.000 366.000 128.000 94.000
Sum egenkapital 1.537.000 909.000 533.000 295.000 260.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.000 0 3.000 9.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.549.000 2.725.000 2.876.000 2.126.000 301.000
Leverandørgjeld 265.000 93.000 71.000 947.000 151.000
Betalbar skatt 158.000 116.000 77.000 2.000 12.000
Skyldig offentlige avgifter 159.000 177.000 96.000 38.000 99.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283.000 254.000 216.000 206.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 866.000 639.000 460.000 1.193.000 349.000
Sum gjeld og egenkapital 4.952.000 4.273.000 3.868.000 3.613.000 910.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.319.000 899.000 604.000 -528.000 431.000
Likviditetsgrad 1 2.5 2.4 2.3 0.6 2.2
Likviditetsgrad 2 2.4 2.2 1.8 0.5 1.9
Soliditet 31.0 21.3 13.8 8.2 28.6
Resultatgrad 24.7 17.9 14.4 8.6 4.3
Rentedekningsgrad 11.6 6.6 4.8 1.3 2.6
Gjeldsgrad 2.2 3.7 6.3 11.3 2.5
Total kapitalrentabilitet 17.6 13.5 10.1 5.1 8.7
Signatur
23.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
23.04.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex