Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Familiene Kiøsterud Og Lyches Legat Til Støtte For Økonomisk Vanskeligstilte I Drammen Og Til Ingeniører/Arkitekter Ved Tekniske Høyskoler
Juridisk navn:  Familiene Kiøsterud Og Lyches Legat Til Støtte For Økonomisk Vanskeligstilte I Drammen Og Til Ingeniører/Arkitekter Ved Tekniske Høyskoler
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32866000
v/ BDO AS Kniveveien 31 v/ BDO AS Kniveveien 31 Fax:
3036 Drammen 3036 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 986226540
Aksjekapital: 4.000 NOK
Etableringsdato: 2/4/2004 1
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-63.94%
Resultat  
  
-119.4%
Egenkapital  
  
-1.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 150.000 416.000 -170.000 329.000 114.000
Resultat: -71.000 366.000 -258.000 273.000 -32.000
Egenkapital: 4.364.000 4.435.000 4.170.000 4.492.000 4.219.000
Regnskap for  Familiene Kiøsterud Og Lyches Legat Til Støtte For Økonomisk Vanskeligstilte I Drammen Og Til Ingeniører/Arkitekter Ved Tekniske Høyskoler
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 150.000 416.000 -170.000 329.000 114.000
Driftskostnader -222.000 -51.000 -152.000 -56.000 -164.000
Driftsresultat -72.000 366.000 -322.000 273.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -71.000 366.000 -258.000 273.000 -32.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 266.000 -322.000 273.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.373.000 4.461.000 4.211.000 4.525.000 4.253.000
Sum eiendeler 4.373.000 4.461.000 4.211.000 4.525.000 4.253.000
Sum opptjent egenkapital 272.000 343.000 105.000 426.000 181.000
Sum egenkapital 4.364.000 4.435.000 4.170.000 4.492.000 4.219.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 26.000 41.000 33.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 4.373.000 4.461.000 4.211.000 4.524.000 4.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 150.000 416.000 -170.000 329.000 114.000
Driftsinntekter 150.000 416.000 -170.000 329.000 114.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -222.000 -51.000 -152.000 -56.000 -164.000
Driftskostnader -222.000 -51.000 -152.000 -56.000 -164.000
Driftsresultat -72.000 366.000 -322.000 273.000 -50.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -71.000 266.000 -322.000 273.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 4.360.000 4.409.000 4.133.000 4.303.000 3.974.000
Kasse, bank 13.000 52.000 77.000 222.000 279.000
Sum omløpsmidler 4.373.000 4.461.000 4.211.000 4.525.000 4.253.000
Sum eiendeler 4.373.000 4.461.000 4.211.000 4.525.000 4.253.000
Sum opptjent egenkapital 272.000 343.000 105.000 426.000 181.000
Sum egenkapital 4.364.000 4.435.000 4.170.000 4.492.000 4.219.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 26.000 41.000 26.000 29.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 26.000 41.000 33.000 34.000
Sum gjeld og egenkapital 4.373.000 4.461.000 4.211.000 4.524.000 4.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.364.000 4.435.000 4.170.000 4.492.000 4.219.000
Likviditetsgrad 1 485.9 171.6 102.7 137.1 125.1
Likviditetsgrad 2 485.9 171.6 102.7 137.1 125.1
Soliditet 99.8 99.4 9 99.3 99.2
Resultatgrad -48.0 8 189.4 8 -43.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0
Total kapitalrentabilitet -1.6 8.2 -7.6 6 -1.2
Signatur
23.04.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex