Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Fagdekk As
Juridisk navn:  Fagdekk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92239648
Slynga 2 Slynga 2 Fax: 22790301
2005 Rælingen 2005 Rælingen
Fylke: Kommune:
Viken Rælingen
Org.nr: 933122115
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/16/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.2%
Resultat  
  
1086.54%
Egenkapital  
  
4.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.860.000 17.974.000 14.704.000 13.751.000 12.637.000
Resultat: 617.000 52.000 401.000 2.383.000 1.106.000
Egenkapital: 10.043.000 9.607.000 9.571.000 9.307.000 7.490.000
Regnskap for  Fagdekk As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.860.000 17.974.000 14.704.000 13.751.000 12.637.000
Driftskostnader -16.271.000 -17.965.000 -14.321.000 -11.394.000 -11.572.000
Driftsresultat 589.000 9.000 382.000 2.356.000 1.064.000
Finansinntekter 33.000 48.000 23.000 33.000 46.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -3.000 -6.000 -4.000
Finans 28.000 43.000 20.000 27.000 42.000
Resultat før skatt 617.000 52.000 401.000 2.383.000 1.106.000
Skattekostnad -191.000 -30.000 -138.000 -596.000 -343.000
Årsresultat 426.000 22.000 263.000 1.787.000 763.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 100.000 121.000 103.000 33.000
Sum omløpsmidler 41.192.000 34.527.000 18.500.000 19.926.000 17.801.000
Sum eiendeler 41.284.000 34.627.000 18.621.000 20.029.000 17.834.000
Sum opptjent egenkapital 9.673.000 9.247.000 9.226.000 8.962.000 7.175.000
Sum egenkapital 10.043.000 9.607.000 9.571.000 9.307.000 7.490.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 31.241.000 25.019.000 9.050.000 10.722.000 10.344.000
Sum gjeld og egenkapital 41.284.000 34.626.000 18.621.000 20.029.000 17.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.860.000 17.974.000 14.704.000 13.751.000 12.637.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.860.000 17.974.000 14.704.000 13.751.000 12.637.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -2.768.000 -2.841.000 -2.526.000 -2.349.000 -2.250.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -4.000 -17.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.494.000 -15.115.000 -11.791.000 -9.028.000 -9.305.000
Driftskostnader -16.271.000 -17.965.000 -14.321.000 -11.394.000 -11.572.000
Driftsresultat 589.000 9.000 382.000 2.356.000 1.064.000
Finansinntekter 33.000 48.000 23.000 33.000 46.000
Finanskostnader -5.000 -5.000 -3.000 -6.000 -4.000
Finans 28.000 43.000 20.000 27.000 42.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 426.000 22.000 263.000 1.787.000 763.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 31.000 30.000 43.000 47.000 14.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.000 15.000 23.000 1.000 18.000
Sum varige driftsmidler 6.000 15.000 23.000 1.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 0
Sum anleggsmidler 92.000 100.000 121.000 103.000 33.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 17.091.000 15.781.000 6.963.000 9.205.000 9.136.000
Andre fordringer 3.376.000 3.536.000 3.084.000 2.845.000 2.978.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 20.725.000 15.209.000 8.454.000 7.876.000 5.687.000
Sum omløpsmidler 41.192.000 34.527.000 18.500.000 19.926.000 17.801.000
Sum eiendeler 41.284.000 34.627.000 18.621.000 20.029.000 17.834.000
Sum opptjent egenkapital 9.673.000 9.247.000 9.226.000 8.962.000 7.175.000
Sum egenkapital 10.043.000 9.607.000 9.571.000 9.307.000 7.490.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.866.000 14.956.000 5.051.000 6.494.000 4.790.000
Betalbar skatt 192.000 18.000 134.000 629.000 344.000
Skyldig offentlige avgifter 326.000 306.000 307.000 614.000 1.108.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.857.000 9.740.000 3.559.000 2.985.000 4.102.000
Sum kortsiktig gjeld 31.241.000 25.019.000 9.050.000 10.722.000 10.344.000
Sum gjeld og egenkapital 41.284.000 34.626.000 18.621.000 20.029.000 17.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.951.000 9.508.000 9.450.000 9.204.000 7.457.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 2 1.9 1.7
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 2 1.9 1.7
Soliditet 24.3 27.7 51.4 46.5 4
Resultatgrad 3.5 0.1 2.6 17.1 8.4
Rentedekningsgrad 117.8 1.8 127.3 392.7 2
Gjeldsgrad 3.1 2.6 0.9 1.2 1.4
Total kapitalrentabilitet 1.5 0.2 2.2 11.9 6.2
Signatur
28.07.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
28.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex