Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Facility Support As
Juridisk navn:  Facility Support As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lierstranda 98B Lierstranda 98B Fax:
3414 Lierstranda 3414 Lierstranda
Fylke: Kommune:
Viken Lier
Org.nr: 920480535
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/3/2018 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.62%
Resultat  
  
-372.09%
Egenkapital  
  
-34.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 1.201.000 1.552.000 1.375.000
Resultat: -117.000 43.000 270.000
Egenkapital: 175.000 266.000 233.000
Regnskap for  Facility Support As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 1.201.000 1.552.000 1.375.000
Driftskostnader -1.290.000 -1.494.000 -1.102.000
Driftsresultat -89.000 57.000 273.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -28.000 -14.000 -3.000
Finans -28.000 -14.000 -3.000
Resultat før skatt -117.000 43.000 270.000
Skattekostnad 26.000 -10.000 -59.000
Årsresultat -91.000 33.000 211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 708.000 843.000 664.000
Sum omløpsmidler 290.000 483.000 674.000
Sum eiendeler 998.000 1.326.000 1.338.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 236.000 203.000
Sum egenkapital 175.000 266.000 233.000
Sum langsiktig gjeld 421.000 524.000 23.000
Sum kortsiktig gjeld 402.000 535.000 1.083.000
Sum gjeld og egenkapital 998.000 1.325.000 1.339.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.194.000 1.552.000 1.375.000
Andre inntekter 7.000 0 0
Driftsinntekter 1.201.000 1.552.000 1.375.000
Varekostnad -94.000 -117.000 -335.000
Lønninger -322.000 -673.000 -461.000
Avskrivning -159.000 -132.000 -50.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -715.000 -572.000 -256.000
Driftskostnader -1.290.000 -1.494.000 -1.102.000
Driftsresultat -89.000 57.000 273.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -28.000 -14.000 -3.000
Finans -28.000 -14.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -91.000 33.000 211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 183.000 198.000 0
Driftsløsøre 519.000 639.000 658.000
Sum varige driftsmidler 702.000 837.000 658.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 6.000
Sum anleggsmidler 708.000 843.000 664.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 104.000 122.000 629.000
Andre fordringer 125.000 122.000 4.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 61.000 239.000 42.000
Sum omløpsmidler 290.000 483.000 674.000
Sum eiendeler 998.000 1.326.000 1.338.000
Sum opptjent egenkapital 145.000 236.000 203.000
Sum egenkapital 175.000 266.000 233.000
Sum avsetninger til forpliktelser 21.000 24.000 23.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 421.000 524.000 23.000
Leverandørgjeld 28.000 32.000 20.000
Betalbar skatt 8.000 36.000
Skyldig offentlige avgifter 44.000 219.000 100.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 330.000 276.000 926.000
Sum kortsiktig gjeld 402.000 535.000 1.083.000
Sum gjeld og egenkapital 998.000 1.325.000 1.339.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -112.000 -52.000 -409.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.9 0.6
Soliditet 17.5 20.1 17.4
Resultatgrad -7.4 3.7 19.9
Rentedekningsgrad -3.2 4.1 9
Gjeldsgrad 4.7 4 4.7
Total kapitalrentabilitet -8.9 4.3 20.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex