Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Facility Services As
Juridisk navn:  Facility Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77029400
Storgata 17 Storgata 17 Fax:
9405 Harstad 9405 Harstad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Harstad
Org.nr: 923887989
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/30/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tid Og Penger As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 682.000
Resultat: 109.000
Egenkapital: 171.000
Regnskap for  Facility Services As
Resultat 2020
Driftsinntekter 682.000
Driftskostnader -572.000
Driftsresultat 110.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Resultat før skatt 109.000
Skattekostnad -20.000
Årsresultat 89.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 407.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 518.000
Sum opptjent egenkapital 71.000
Sum egenkapital 171.000
Sum langsiktig gjeld 259.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000
Sum gjeld og egenkapital 519.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 680.000
Andre inntekter 2.000
Driftsinntekter 682.000
Varekostnad -12.000
Lønninger -326.000
Avskrivning -10.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -224.000
Driftskostnader -572.000
Driftsresultat 110.000
Finansinntekter
Finanskostnader -1.000
Finans -1.000
Konsernbidrag
Utbytte
Årsresultat 89.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg
Driftsløsøre 407.000
Sum varige driftsmidler 407.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 407.000
Varebeholdning
Kundefordringer 45.000
Andre fordringer
Sum investeringer
Kasse, bank 66.000
Sum omløpsmidler 111.000
Sum eiendeler 518.000
Sum opptjent egenkapital 71.000
Sum egenkapital 171.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000
Gjeld til kredittinstitutt
Sum langsiktig gjeld 259.000
Leverandørgjeld 10.000
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter 47.000
Utbytte
Annen kortsiktig gjeld 32.000
Sum kortsiktig gjeld 89.000
Sum gjeld og egenkapital 519.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 22.000
Likviditetsgrad 1 1.2
Likviditetsgrad 2 1.2
Soliditet 32.9
Resultatgrad 16.1
Rentedekningsgrad 110.0
Gjeldsgrad 2.0
Total kapitalrentabilitet 21.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex