Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Facility Partner As
Juridisk navn:  Facility Partner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47667780
Luramyrveien 75 Luramyrveien 75 Fax:
4313 Sandnes 4313 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 917750890
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 9/6/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Skagen Eiendomsforvaltning As
Utvikling:
Omsetning  
  
18.01%
Resultat  
  
-44.31%
Egenkapital  
  
40.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 25.435.000 21.553.000 16.667.000 9.304.000 424.000
Resultat: 323.000 580.000 434.000 -88.000 -243.000
Egenkapital: 878.000 626.000 174.000 -160.000 -93.000
Regnskap for  Facility Partner As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 25.435.000 21.553.000 16.667.000 9.304.000 424.000
Driftskostnader -25.096.000 -20.962.000 -16.221.000 -9.376.000 -667.000
Driftsresultat 339.000 591.000 446.000 -72.000 -242.000
Finansinntekter 5.000 10.000 8.000 1.000 0
Finanskostnader -21.000 -21.000 -19.000 -18.000 -1.000
Finans -16.000 -11.000 -11.000 -17.000 -1.000
Resultat før skatt 323.000 580.000 434.000 -88.000 -243.000
Skattekostnad -71.000 -128.000 -101.000 22.000 61.000
Årsresultat 252.000 452.000 333.000 -67.000 -182.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 476.000 442.000 186.000 209.000 46.000
Sum omløpsmidler 6.829.000 6.309.000 3.880.000 2.856.000 930.000
Sum eiendeler 7.305.000 6.751.000 4.066.000 3.065.000 976.000
Sum opptjent egenkapital 0 -245.000 -522.000 -375.000
Sum egenkapital 878.000 626.000 174.000 -160.000 -93.000
Sum langsiktig gjeld 319.000 630.000 2.000 7.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 6.108.000 5.495.000 3.891.000 3.218.000 1.066.000
Sum gjeld og egenkapital 7.305.000 6.751.000 4.067.000 3.065.000 976.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 25.433.000 21.553.000 16.667.000 9.304.000 424.000
Andre inntekter 3.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 25.435.000 21.553.000 16.667.000 9.304.000 424.000
Varekostnad -6.750.000 -6.785.000 -4.745.000 -2.629.000 -137.000
Lønninger -16.492.000 -12.736.000 -10.115.000 -6.001.000 -400.000
Avskrivning -248.000 -121.000 -77.000 -40.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.606.000 -1.320.000 -1.284.000 -706.000 -129.000
Driftskostnader -25.096.000 -20.962.000 -16.221.000 -9.376.000 -667.000
Driftsresultat 339.000 591.000 446.000 -72.000 -242.000
Finansinntekter 5.000 10.000 8.000 1.000 0
Finanskostnader -21.000 -21.000 -19.000 -18.000 -1.000
Finans -16.000 -11.000 -11.000 -17.000 -1.000
Konsernbidrag -783.000 -440.000 -56.000 -81.000 -192.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 252.000 452.000 333.000 -67.000 -182.000
Balanse detaljer          
Goodwill 87.000 149.000 0 0 0
Sum Immatrielle midler 231.000 149.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 245.000 293.000 186.000 209.000 46.000
Sum varige driftsmidler 245.000 293.000 186.000 209.000 46.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 476.000 442.000 186.000 209.000 46.000
Varebeholdning 196.000 62.000 62.000 5.000 5.000
Kundefordringer 3.369.000 3.078.000 2.693.000 2.226.000 196.000
Andre fordringer 456.000 493.000 358.000 231.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.025.000 2.237.000 711.000 288.000 462.000
Sum omløpsmidler 6.829.000 6.309.000 3.880.000 2.856.000 930.000
Sum eiendeler 7.305.000 6.751.000 4.066.000 3.065.000 976.000
Sum opptjent egenkapital 0 -245.000 -522.000 -375.000
Sum egenkapital 878.000 626.000 174.000 -160.000 -93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000 2.000 7.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.004.000 564.000 73.000 81.000 192.000
Sum langsiktig gjeld 319.000 630.000 2.000 7.000 3.000
Leverandørgjeld 616.000 526.000 909.000 1.263.000 162.000
Betalbar skatt 0 89.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.411.000 1.172.000 797.000 465.000 90.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.078.000 3.234.000 2.022.000 1.409.000 621.000
Sum kortsiktig gjeld 6.108.000 5.495.000 3.891.000 3.218.000 1.066.000
Sum gjeld og egenkapital 7.305.000 6.751.000 4.067.000 3.065.000 976.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 721.000 814.000 -11.000 -362.000 -136.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 0.9 0.9
Soliditet 12.0 9.3 4.3 -5.2 -9.5
Resultatgrad 1.3 2.7 2.7 -0.8 -57.1
Rentedekningsgrad 16.1 28.1 23.5
Gjeldsgrad 7.3 9.8 22.4 -20.2 -11.5
Total kapitalrentabilitet 4.7 8.9 11.2 -2.3 -24.8
Signatur
15.11.2016
STYRETS LEDER ALENE, TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER
OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex