Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Facility Farm As
Juridisk navn:  Facility Farm As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Kongens gate 3 Kongens gate 3 Fax:
0153 Oslo 153 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 925809489
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/12/2020
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Zpecter Horeca Økonomi As
Hovedpunkter i regnskapet
2020
Omsetning: 0
Resultat: -7.000
Egenkapital: 18.000
Regnskap for  Facility Farm As
Resultat 2020
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -7.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 18.000
Sum eiendeler 18.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 18.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 17.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -7.000
Driftskostnader -7.000
Driftsresultat -7.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 17.000
Sum omløpsmidler 18.000
Sum eiendeler 18.000
Sum opptjent egenkapital -7.000
Sum egenkapital 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 17.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -38.9
Signatur
11.06.2021
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex