F F F Hage Og Miljø As
Juridisk navn:  F F F Hage Og Miljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31292630
Postboks 53 Smemyrveien 10 Fax: 31292631
1309 Rud 3474 Åros
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 853326992
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 9/27/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
10.97%
Resultat  
  
42.18%
Egenkapital  
  
48.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 55.007.000 49.568.000 46.929.000 41.093.000 47.108.000
Resultat: 16.806.000 11.820.000 2.422.000 -650.000 -6.586.000
Egenkapital: 14.793.000 9.965.000 6.190.000 5.406.000 5.755.000
Regnskap for  F F F Hage Og Miljø As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 55.007.000 49.568.000 46.929.000 41.093.000 47.108.000
Driftskostnader -46.195.000 -42.501.000 -46.018.000 -42.951.000 -55.339.000
Driftsresultat 8.813.000 7.065.000 910.000 -1.858.000 -8.230.000
Finansinntekter 8.078.000 4.995.000 1.903.000 1.574.000 1.943.000
Finanskostnader -84.000 -240.000 -392.000 -366.000 -298.000
Finans 7.994.000 4.755.000 1.511.000 1.208.000 1.645.000
Resultat før skatt 16.806.000 11.820.000 2.422.000 -650.000 -6.586.000
Skattekostnad -1.979.000 -45.000 -1.638.000 301.000 1.857.000
Årsresultat 14.828.000 11.775.000 784.000 -349.000 -4.729.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.226.000 9.489.000 8.923.000 12.180.000 12.921.000
Sum omløpsmidler 26.235.000 16.797.000 11.163.000 10.212.000 10.479.000
Sum eiendeler 34.461.000 26.286.000 20.086.000 22.392.000 23.400.000
Sum opptjent egenkapital 14.593.000 9.765.000 5.990.000 5.206.000 5.555.000
Sum egenkapital 14.793.000 9.965.000 6.190.000 5.406.000 5.755.000
Sum langsiktig gjeld 721.000 812.000 7.208.000 17.316.000 21.160.000
Sum kortsiktig gjeld 18.948.000 15.509.000 6.688.000 8.328.000 7.065.000
Sum gjeld og egenkapital 34.462.000 26.286.000 20.086.000 31.050.000 33.980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.493.000 48.041.000 46.050.000 40.147.000 46.247.000
Andre inntekter 2.514.000 1.526.000 879.000 945.000 861.000
Driftsinntekter 55.007.000 49.568.000 46.929.000 41.093.000 47.108.000
Varekostnad -21.125.000 -18.738.000 -17.897.000 -17.011.000 -27.674.000
Lønninger -14.982.000 -14.356.000 -15.818.000 -15.417.000 -14.548.000
Avskrivning -1.632.000 -1.802.000 -1.858.000 -2.164.000 -2.450.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.456.000 -7.605.000 -10.445.000 -8.359.000 -10.667.000
Driftskostnader -46.195.000 -42.501.000 -46.018.000 -42.951.000 -55.339.000
Driftsresultat 8.813.000 7.065.000 910.000 -1.858.000 -8.230.000
Finansinntekter 8.078.000 4.995.000 1.903.000 1.574.000 1.943.000
Finanskostnader -84.000 -240.000 -392.000 -366.000 -298.000
Finans 7.994.000 4.755.000 1.511.000 1.208.000 1.645.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -10.000.000 -8.000.000 0 0 0
Årsresultat 14.828.000 11.775.000 784.000 -349.000 -4.729.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.094.000 2.482.000 2.527.000 4.165.000 3.864.000
Fast eiendom 2.723.000 3.107.000 2.519.000 3.061.000 2.808.000
Maskiner anlegg 3.108.000 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.598.000 2.575.000 3.653.000 4.947.000
Sum varige driftsmidler 5.831.000 5.705.000 5.094.000 6.713.000 7.755.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000 1.302.000
Sum anleggsmidler 8.226.000 9.489.000 8.923.000 12.180.000 12.921.000
Varebeholdning 15.000 27.000 31.000 47.000 40.000
Kundefordringer 7.477.000 3.396.000 5.163.000 4.960.000 6.935.000
Andre fordringer 16.000 10.000 16.000 2.238.000 2.503.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 9.346.000 7.078.000 2.646.000 2.966.000 1.001.000
Sum omløpsmidler 26.235.000 16.797.000 11.163.000 10.212.000 10.479.000
Sum eiendeler 34.461.000 26.286.000 20.086.000 22.392.000 23.400.000
Sum opptjent egenkapital 14.593.000 9.765.000 5.990.000 5.206.000 5.555.000
Sum egenkapital 14.793.000 9.965.000 6.190.000 5.406.000 5.755.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 315.000 521.000 594.000 606.000 526.000
Sum langsiktig gjeld 721.000 812.000 7.208.000 17.316.000 21.160.000
Leverandørgjeld 3.723.000 3.004.000 2.504.000 4.339.000 3.568.000
Betalbar skatt 590.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.974.000 1.683.000 1.688.000 1.549.000 1.126.000
Utbytte -10.000.000 -8.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.347.000 2.301.000 1.902.000 1.834.000 1.845.000
Sum kortsiktig gjeld 18.948.000 15.509.000 6.688.000 8.328.000 7.065.000
Sum gjeld og egenkapital 34.462.000 26.286.000 20.086.000 31.050.000 33.980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.287.000 1.288.000 4.475.000 1.884.000 3.414.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.1 1.7 1.2 1.5
Likviditetsgrad 2 1.4 1.1 1.7 1.2 1.5
Soliditet 42.9 37.9 30.8 17.4 16.9
Resultatgrad 16.0 14.3 1.9 -4.5 -17.5
Rentedekningsgrad 104.9 29.4 2.3 -5.1 -27.6
Gjeldsgrad 1.3 1.6 2.2 4.7 4.9
Total kapitalrentabilitet 49.0 45.9 1 -0.9 -18.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Prokura hver for seg
Follestad Sverre
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex