Eventus AS
Juridisk navn:  Eventus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52799282
Postboks 71 Suldalsvegen 1620 Fax:
4237 Suldalsosen 4237 Suldalsosen
Fylke: Kommune:
Rogaland Suldal
Org.nr: 982528755
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 10/1/2000
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.54%
Resultat  
  
121.43%
Egenkapital  
  
21.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.609.000 1.861.000 1.875.000 1.478.000 1.493.000
Resultat: 124.000 56.000 110.000 121.000 -410.000
Egenkapital: 553.000 456.000 400.000 290.000 168.000
Regnskap for  Eventus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.609.000 1.861.000 1.875.000 1.478.000 1.493.000
Driftskostnader -1.484.000 -1.805.000 -1.763.000 -1.348.000 -1.900.000
Driftsresultat 124.000 56.000 112.000 129.000 -406.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -8.000 -7.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -8.000 -5.000
Resultat før skatt 124.000 56.000 110.000 121.000 -410.000
Skattekostnad -27.000 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 56.000 110.000 121.000 -410.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 153.000 140.000 174.000 126.000 26.000
Sum omløpsmidler 704.000 451.000 362.000 959.000 1.357.000
Sum eiendeler 857.000 591.000 536.000 1.085.000 1.383.000
Sum opptjent egenkapital 553.000 456.000 200.000 90.000 -32.000
Sum egenkapital 553.000 456.000 400.000 290.000 168.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 45.000 65.000 84.000 0
Sum kortsiktig gjeld 278.000 90.000 71.000 711.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 858.000 591.000 536.000 1.085.000 1.383.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.284.000 1.861.000 1.875.000 1.478.000 1.493.000
Andre inntekter 325.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.609.000 1.861.000 1.875.000 1.478.000 1.493.000
Varekostnad -899.000 -1.420.000 -1.410.000 -1.087.000 -1.325.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -33.000 -34.000 -25.000 -21.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -552.000 -351.000 -328.000 -240.000 -559.000
Driftskostnader -1.484.000 -1.805.000 -1.763.000 -1.348.000 -1.900.000
Driftsresultat 124.000 56.000 112.000 129.000 -406.000
Finansinntekter 0 0 0 0 2.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -8.000 -7.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -8.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 97.000 56.000 110.000 121.000 -410.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 152.000 139.000 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 173.000 125.000 25.000
Sum varige driftsmidler 152.000 139.000 173.000 125.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 153.000 140.000 174.000 126.000 26.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 192.000 357.000 300.000 318.000 900.000
Andre fordringer 63.000 10.000 12.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 448.000 85.000 50.000 640.000 457.000
Sum omløpsmidler 704.000 451.000 362.000 959.000 1.357.000
Sum eiendeler 857.000 591.000 536.000 1.085.000 1.383.000
Sum opptjent egenkapital 553.000 456.000 200.000 90.000 -32.000
Sum egenkapital 553.000 456.000 400.000 290.000 168.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 45.000 65.000 84.000 0
Leverandørgjeld 140.000 9.000 1.000 502.000 1.012.000
Betalbar skatt 27.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -19.000 51.000 36.000 22.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 130.000 30.000 34.000 187.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 278.000 90.000 71.000 711.000 1.215.000
Sum gjeld og egenkapital 858.000 591.000 536.000 1.085.000 1.383.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 426.000 361.000 291.000 248.000 142.000
Likviditetsgrad 1 2.5 5 5.1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 2.5 5 5.1 1.3 1.2
Soliditet 64.5 77.2 74.6 26.7 12.1
Resultatgrad 7.7 3 6 8.7 -27.2
Rentedekningsgrad 1 5 5 16.1 -57.7
Gjeldsgrad 0.6 0.3 0.3 2.7 7.2
Total kapitalrentabilitet 14.5 9.5 20.9 11.9 -29.2
Signatur
21.12.2011
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex