Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Eventmaker AS
Juridisk navn:  Eventmaker AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91704465
Frydenbergveien 27B Frydenbergveien 27B Fax: 64974079
1415 Oppegård 1415 Oppegård
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 965530819
Aksjekapital: 131.956 NOK
Etableringsdato: 12/8/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Concepta Partner AS
Utvikling:
Omsetning  
  
34.69%
Resultat  
  
-78.13%
Egenkapital  
  
2.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 563.000 418.000 908.000 815.000 769.000
Resultat: 586.000 2.680.000 525.000 386.000 -134.000
Egenkapital: 3.672.000 3.596.000 1.197.000 789.000 492.000
Regnskap for  Eventmaker AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 563.000 418.000 908.000 815.000 769.000
Driftskostnader -61.000 -55.000 -551.000 -593.000 -802.000
Driftsresultat 501.000 364.000 358.000 222.000 -33.000
Finansinntekter 85.000 2.316.000 167.000 164.000 -100.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 85.000 2.316.000 167.000 164.000 -100.000
Resultat før skatt 586.000 2.680.000 525.000 386.000 -134.000
Skattekostnad -110.000 -81.000 -117.000 -89.000 7.000
Årsresultat 476.000 2.599.000 408.000 297.000 -127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.180.000 1.180.000 1.212.000 812.000 520.000
Sum omløpsmidler 3.134.000 2.813.000 454.000 191.000 377.000
Sum eiendeler 4.314.000 3.993.000 1.666.000 1.003.000 897.000
Sum opptjent egenkapital 3.540.000 3.464.000 1.065.000 657.000 360.000
Sum egenkapital 3.672.000 3.596.000 1.197.000 789.000 492.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 642.000 398.000 469.000 215.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 4.314.000 3.994.000 1.666.000 1.004.000 897.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 563.000 418.000 908.000 815.000 769.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 563.000 418.000 908.000 815.000 769.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger -483.000 -490.000 -700.000
Avskrivning 0 -3.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -55.000 -68.000 -100.000 -99.000
Driftskostnader -61.000 -55.000 -551.000 -593.000 -802.000
Driftsresultat 501.000 364.000 358.000 222.000 -33.000
Finansinntekter 85.000 2.316.000 167.000 164.000 -100.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 85.000 2.316.000 167.000 164.000 -100.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -400.000 -200.000 0 0 0
Årsresultat 476.000 2.599.000 408.000 297.000 -127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 5.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 3.000
Sum varige driftsmidler 0 0 3.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.180.000 1.180.000 1.212.000 812.000 512.000
Sum anleggsmidler 1.180.000 1.180.000 1.212.000 812.000 520.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 38.000 13.000 111.000 -4.000 186.000
Andre fordringer 7.000 2.254.000 19.000 0 21.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.089.000 546.000 325.000 196.000 169.000
Sum omløpsmidler 3.134.000 2.813.000 454.000 191.000 377.000
Sum eiendeler 4.314.000 3.993.000 1.666.000 1.003.000 897.000
Sum opptjent egenkapital 3.540.000 3.464.000 1.065.000 657.000 360.000
Sum egenkapital 3.672.000 3.596.000 1.197.000 789.000 492.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 4.000 4.000 18.000 20.000 19.000
Betalbar skatt 110.000 81.000 117.000 84.000 0
Skyldig offentlige avgifter 128.000 98.000 251.000 56.000 197.000
Utbytte -400.000 -200.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 84.000 55.000 189.000
Sum kortsiktig gjeld 642.000 398.000 469.000 215.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 4.314.000 3.994.000 1.666.000 1.004.000 897.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.492.000 2.415.000 -15.000 -24.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 4.9 7.1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 4.9 7.1 1 0.9 0.9
Soliditet 85.1 90.0 71.8 78.6 54.8
Resultatgrad 89.0 87.1 39.4 27.2 -4.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.1 0.4 0.3 0.8
Total kapitalrentabilitet 13.6 67.1 31.5 38.4 -14.8
Signatur
04.11.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
04.11.2021
Styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex