Evanger Pølsefabrikk As
Juridisk navn:  Evanger Pølsefabrikk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56521671
Evanger Evanger Fax: 56516358
5707 Evanger 5707 Evanger
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 847703342
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 6/30/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautoriserte Revisorer Klyve & Sunde As
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.54%
Resultat  
  
-20.4%
Egenkapital  
  
17.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.979.000 13.429.000 12.439.000 11.797.000 11.258.000
Resultat: 1.147.000 1.441.000 329.000 153.000 -223.000
Egenkapital: 4.042.000 3.447.000 2.193.000 1.865.000 1.712.000
Regnskap for  Evanger Pølsefabrikk As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.979.000 13.429.000 12.439.000 11.797.000 11.258.000
Driftskostnader -13.736.000 -11.854.000 -11.933.000 -11.431.000 -11.270.000
Driftsresultat 1.243.000 1.575.000 505.000 365.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -96.000 -135.000 -176.000 -213.000 -210.000
Finans -96.000 -135.000 -176.000 -213.000 -210.000
Resultat før skatt 1.147.000 1.441.000 329.000 153.000 -223.000
Skattekostnad -252.000 -187.000 0 0 0
Årsresultat 895.000 1.254.000 329.000 153.000 -223.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 856.000 987.000 1.097.000 1.107.000 1.263.000
Sum omløpsmidler 5.317.000 4.673.000 3.089.000 3.711.000 3.653.000
Sum eiendeler 6.173.000 5.660.000 4.186.000 4.818.000 4.916.000
Sum opptjent egenkapital 3.842.000 3.247.000 1.993.000 1.665.000 1.512.000
Sum egenkapital 4.042.000 3.447.000 2.193.000 1.865.000 1.712.000
Sum langsiktig gjeld 475.000 630.000 606.000 719.000 831.000
Sum kortsiktig gjeld 1.656.000 1.583.000 1.386.000 2.235.000 2.374.000
Sum gjeld og egenkapital 6.173.000 5.660.000 4.185.000 4.819.000 4.917.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.979.000 13.347.000 12.439.000 11.797.000 11.258.000
Andre inntekter 83.000 0 0 0
Driftsinntekter 14.979.000 13.429.000 12.439.000 11.797.000 11.258.000
Varekostnad -8.656.000 -6.977.000 -7.011.000 -6.717.000 -6.251.000
Lønninger -3.494.000 -3.411.000 -3.369.000 -3.456.000 -3.807.000
Avskrivning -161.000 -156.000 -149.000 -156.000 -157.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.425.000 -1.310.000 -1.404.000 -1.102.000 -1.055.000
Driftskostnader -13.736.000 -11.854.000 -11.933.000 -11.431.000 -11.270.000
Driftsresultat 1.243.000 1.575.000 505.000 365.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -96.000 -135.000 -176.000 -213.000 -210.000
Finans -96.000 -135.000 -176.000 -213.000 -210.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 895.000 1.254.000 329.000 153.000 -223.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 127.000 139.000 151.000 169.000 191.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 488.000 608.000 706.000 699.000 832.000
Sum varige driftsmidler 616.000 747.000 857.000 867.000 1.023.000
Sum finansielle anleggsmidler 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000
Sum anleggsmidler 856.000 987.000 1.097.000 1.107.000 1.263.000
Varebeholdning 2.391.000 2.207.000 2.069.000 1.989.000 2.025.000
Kundefordringer 993.000 1.110.000 751.000 1.536.000 1.386.000
Andre fordringer 65.000 64.000 76.000 40.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.868.000 1.292.000 192.000 146.000 228.000
Sum omløpsmidler 5.317.000 4.673.000 3.089.000 3.711.000 3.653.000
Sum eiendeler 6.173.000 5.660.000 4.186.000 4.818.000 4.916.000
Sum opptjent egenkapital 3.842.000 3.247.000 1.993.000 1.665.000 1.512.000
Sum egenkapital 4.042.000 3.447.000 2.193.000 1.865.000 1.712.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 23.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.021.000 1.182.000
Sum langsiktig gjeld 475.000 630.000 606.000 719.000 831.000
Leverandørgjeld 134.000 196.000 288.000 113.000 140.000
Betalbar skatt 267.000 164.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 851.000 827.000 700.000 658.000 631.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 404.000 396.000 397.000 443.000 421.000
Sum kortsiktig gjeld 1.656.000 1.583.000 1.386.000 2.235.000 2.374.000
Sum gjeld og egenkapital 6.173.000 5.660.000 4.185.000 4.819.000 4.917.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.661.000 3.090.000 1.703.000 1.476.000 1.279.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.0 2.2 1.7 1.5
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 0.7 0.8 0.7
Soliditet 65.5 60.9 52.4 38.7 34.8
Resultatgrad 8.3 11.7 4.1 3.1 -0.1
Rentedekningsgrad 12.9 11.7 2.9 1.7 -0.1
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.9 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 20.1 27.8 12.1 7.6 -0.3
Signatur
10.01.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex