Euromiljø Natur AS
Juridisk navn:  Euromiljø Natur AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22763760
Slimeveien 2B Slimeveien 2B Fax: 22611550
1275 Oslo 1275 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 977315905
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 67
Etableringsdato: 2/3/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.66%
Resultat  
  
12.4%
Egenkapital  
  
56.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 104.042.000 97.550.000 92.606.000 86.293.000 88.258.000
Resultat: 20.344.000 18.099.000 16.558.000 12.603.000 13.309.000
Egenkapital: 2.890.000 1.845.000 1.707.000 1.601.000 1.601.000
Regnskap for  Euromiljø Natur AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 104.042.000 97.550.000 92.606.000 86.293.000 88.258.000
Driftskostnader -83.876.000 -79.501.000 -76.146.000 -73.815.000 -75.091.000
Driftsresultat 20.166.000 18.048.000 16.460.000 12.479.000 13.167.000
Finansinntekter 185.000 57.000 117.000 140.000 165.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 -19.000 -16.000 -23.000
Finans 178.000 51.000 98.000 124.000 142.000
Resultat før skatt 20.344.000 18.099.000 16.558.000 12.603.000 13.309.000
Skattekostnad -4.479.000 -4.178.000 -3.988.000 -3.164.000 -3.612.000
Årsresultat 15.864.000 13.921.000 12.570.000 9.439.000 9.697.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.326.000 936.000 1.064.000 806.000 845.000
Sum omløpsmidler 33.002.000 30.079.000 29.642.000 26.499.000 23.902.000
Sum eiendeler 34.328.000 31.015.000 30.706.000 27.305.000 24.747.000
Sum opptjent egenkapital 2.390.000 1.345.000 1.207.000 1.101.000 1.101.000
Sum egenkapital 2.890.000 1.845.000 1.707.000 1.601.000 1.601.000
Sum langsiktig gjeld 546.000 105.000 137.000 224.000 220.000
Sum kortsiktig gjeld 30.892.000 29.064.000 28.861.000 25.480.000 22.927.000
Sum gjeld og egenkapital 34.328.000 31.014.000 30.705.000 27.305.000 24.748.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 103.586.000 97.197.000 92.322.000 86.091.000 88.212.000
Andre inntekter 456.000 352.000 284.000 203.000 46.000
Driftsinntekter 104.042.000 97.550.000 92.606.000 86.293.000 88.258.000
Varekostnad -50.050.000 -47.252.000 -46.108.000 -41.087.000 -42.212.000
Lønninger -19.670.000 -18.729.000 -17.662.000 -18.485.000 -19.472.000
Avskrivning -322.000 -344.000 -282.000 -370.000 -431.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.834.000 -13.176.000 -12.094.000 -13.873.000 -12.976.000
Driftskostnader -83.876.000 -79.501.000 -76.146.000 -73.815.000 -75.091.000
Driftsresultat 20.166.000 18.048.000 16.460.000 12.479.000 13.167.000
Finansinntekter 185.000 57.000 117.000 140.000 165.000
Finanskostnader -7.000 -6.000 -19.000 -16.000 -23.000
Finans 178.000 51.000 98.000 124.000 142.000
Konsernbidrag -14.820.000 -13.783.000 -12.464.000 -9.439.000 -9.689.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 15.864.000 13.921.000 12.570.000 9.439.000 9.697.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 51.000 70.000 69.000 103.000 107.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.275.000 865.000 994.000 703.000 739.000
Sum varige driftsmidler 1.275.000 865.000 994.000 703.000 739.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.326.000 936.000 1.064.000 806.000 845.000
Varebeholdning 1.099.000 1.147.000 1.059.000 1.066.000 803.000
Kundefordringer 9.116.000 7.768.000 7.441.000 7.274.000 5.751.000
Andre fordringer 247.000 587.000 1.154.000 1.110.000 1.325.000
Sum investeringer 435.000 415.000 0 0 0
Kasse, bank 5.139.000 1.648.000 1.998.000 1.899.000 2.593.000
Sum omløpsmidler 33.002.000 30.079.000 29.642.000 26.499.000 23.902.000
Sum eiendeler 34.328.000 31.015.000 30.706.000 27.305.000 24.747.000
Sum opptjent egenkapital 2.390.000 1.345.000 1.207.000 1.101.000 1.101.000
Sum egenkapital 2.890.000 1.845.000 1.707.000 1.601.000 1.601.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 19.530.000 18.387.000 17.267.000 13.542.000 14.318.000
Sum langsiktig gjeld 546.000 105.000 137.000 224.000 220.000
Leverandørgjeld 5.321.000 7.564.000 7.982.000 7.475.000 4.569.000
Betalbar skatt 280.000 62.000 18.000 14.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 1.773.000 1.323.000 1.201.000 1.293.000 1.338.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.988.000 1.727.000 2.394.000 3.156.000 2.641.000
Sum kortsiktig gjeld 30.892.000 29.064.000 28.861.000 25.480.000 22.927.000
Sum gjeld og egenkapital 34.328.000 31.014.000 30.705.000 27.305.000 24.748.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.110.000 1.015.000 781.000 1.019.000 975.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 1 1 1.1
Soliditet 8.4 5.9 5.6 5.9 6.5
Resultatgrad 19.4 18.5 17.8 14.5 14.9
Rentedekningsgrad 2880.9 3 866.3 779.9 579.7
Gjeldsgrad 10.9 15.8 1 16.1 14.5
Total kapitalrentabilitet 59.3 58.4 5 46.2 53.9
Signatur
21.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex