Euro Frukt AS
Juridisk navn:  Euro Frukt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22641172
Berghagan Nord Håndverksveien 31 Berghagan Nord Håndverksveien 31 Fax: 22643607
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 922557454
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 12/20/1978
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-28.57%
Egenkapital  
  
-41.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 441.000 1.025.000 2.569.000 13.972.000
Resultat: -171.000 -133.000 -31.000 1.380.000 -2.730.000
Egenkapital: 241.000 412.000 545.000 575.000 -4.716.000
Regnskap for  Euro Frukt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 441.000 1.025.000 2.569.000 13.972.000
Driftskostnader -169.000 -572.000 -1.053.000 -1.214.000 -16.699.000
Driftsresultat -169.000 -130.000 -28.000 1.354.000 -2.726.000
Finansinntekter 0 0 0 29.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -3.000 -15.000
Finans -2.000 -3.000 -2.000 26.000 -4.000
Resultat før skatt -171.000 -133.000 -31.000 1.380.000 -2.730.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -171.000 -133.000 -31.000 1.380.000 -2.730.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 209.000 300.000 382.000 472.000 757.000
Sum omløpsmidler 55.000 143.000 240.000 141.000 487.000
Sum eiendeler 264.000 443.000 622.000 613.000 1.244.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 212.000 345.000 375.000 -4.916.000
Sum egenkapital 241.000 412.000 545.000 575.000 -4.716.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 31.000 77.000 38.000 5.960.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 443.000 622.000 613.000 1.244.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 441.000 1.025.000 1.253.000 13.495.000
Andre inntekter 0 0 0 1.315.000 477.000
Driftsinntekter 0 441.000 1.025.000 2.569.000 13.972.000
Varekostnad 0 -326.000 -749.000 -1.026.000 -12.015.000
Lønninger 0 0 0 0 -2.305.000
Avskrivning -91.000 -91.000 -90.000 -90.000 -122.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -78.000 -155.000 -214.000 -98.000 -2.257.000
Driftskostnader -169.000 -572.000 -1.053.000 -1.214.000 -16.699.000
Driftsresultat -169.000 -130.000 -28.000 1.354.000 -2.726.000
Finansinntekter 0 0 0 29.000 11.000
Finanskostnader -2.000 -3.000 -2.000 -3.000 -15.000
Finans -2.000 -3.000 -2.000 26.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -171.000 -133.000 -31.000 1.380.000 -2.730.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 33.000 112.000 182.000 0 0
Driftsløsøre 176.000 188.000 200.000 472.000 562.000
Sum varige driftsmidler 209.000 300.000 382.000 472.000 562.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 195.000
Sum anleggsmidler 209.000 300.000 382.000 472.000 757.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 29.000 122.000 215.000 129.000 381.000
Andre fordringer 18.000 18.000 19.000 1.000 74.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 3.000 6.000 10.000 32.000
Sum omløpsmidler 55.000 143.000 240.000 141.000 487.000
Sum eiendeler 264.000 443.000 622.000 613.000 1.244.000
Sum opptjent egenkapital 41.000 212.000 345.000 375.000 -4.916.000
Sum egenkapital 241.000 412.000 545.000 575.000 -4.716.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.000 18.000 62.000 18.000 5.952.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 13.000 15.000 20.000 8.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 23.000 31.000 77.000 38.000 5.960.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 443.000 622.000 613.000 1.244.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 112.000 163.000 103.000 -5.473.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4.6 3.1 3.7 0.1
Likviditetsgrad 2 2.4 4.6 3.1 3.7 0.1
Soliditet 91.3 9 87.6 93.8 -379.1
Resultatgrad -29.5 -2.7 52.7 -19.5
Rentedekningsgrad -84.5 -43.3 451.3 -181.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 -1.3
Total kapitalrentabilitet -29.3 -4.5 225.6 -218.2
Prokurister
21.04.2020
PROKURA HVER FOR SEG
JØRGENSEN STEIN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex