Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Etronia AS
Juridisk navn:  Etronia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48142862
Gregorius Dagssons Gate 54B Gregorius Dagssons Gate 54B Fax: 67530364
3746 Skien 3746 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 952157663
Aksjekapital: 310.630 NOK
Etableringsdato: 5/31/1989
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bks Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.07%
Resultat  
  
8.05%
Egenkapital  
  
-10.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 337.000 519.000 201.000 393.000 307.000
Resultat: -137.000 -149.000 -292.000 -219.000 -176.000
Egenkapital: -1.418.000 -1.281.000 -1.132.000 -840.000 -622.000
Regnskap for  Etronia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 337.000 519.000 201.000 393.000 307.000
Driftskostnader -448.000 -604.000 -453.000 -557.000 -401.000
Driftsresultat -111.000 -84.000 -253.000 -165.000 -94.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -28.000 -66.000 -40.000 -55.000 -84.000
Finans -26.000 -65.000 -39.000 -54.000 -82.000
Resultat før skatt -137.000 -149.000 -292.000 -219.000 -176.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -137.000 -149.000 -292.000 -219.000 -176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.856.000 2.900.000 2.950.000 3.000.000 3.050.000
Sum omløpsmidler 209.000 135.000 328.000 160.000 169.000
Sum eiendeler 3.065.000 3.035.000 3.278.000 3.160.000 3.219.000
Sum opptjent egenkapital -1.728.000 -1.591.000 -1.442.000 -1.151.000 -932.000
Sum egenkapital -1.418.000 -1.281.000 -1.132.000 -840.000 -622.000
Sum langsiktig gjeld 4.448.000 4.278.000 4.352.000 3.965.000 3.834.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 37.000 59.000 35.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 3.065.000 3.035.000 3.280.000 3.160.000 3.221.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 337.000 519.000 201.000 393.000 307.000
Driftsinntekter 337.000 519.000 201.000 393.000 307.000
Varekostnad -147.000 -331.000 -115.000 -171.000 0
Lønninger 0 -9.000 0 0 0
Avskrivning -45.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -256.000 -214.000 -288.000 -336.000 -351.000
Driftskostnader -448.000 -604.000 -453.000 -557.000 -401.000
Driftsresultat -111.000 -84.000 -253.000 -165.000 -94.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -28.000 -66.000 -40.000 -55.000 -84.000
Finans -26.000 -65.000 -39.000 -54.000 -82.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -137.000 -149.000 -292.000 -219.000 -176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.856.000 2.886.000 2.916.000 2.946.000 2.976.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 15.000 35.000 55.000 75.000
Sum varige driftsmidler 2.856.000 2.900.000 2.950.000 3.000.000 3.050.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.856.000 2.900.000 2.950.000 3.000.000 3.050.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 140.000 109.000 102.000 109.000 82.000
Andre fordringer 1.000 0 27.000 0 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 26.000 199.000 51.000 33.000
Sum omløpsmidler 209.000 135.000 328.000 160.000 169.000
Sum eiendeler 3.065.000 3.035.000 3.278.000 3.160.000 3.219.000
Sum opptjent egenkapital -1.728.000 -1.591.000 -1.442.000 -1.151.000 -932.000
Sum egenkapital -1.418.000 -1.281.000 -1.132.000 -840.000 -622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.448.000 4.278.000 4.352.000 3.965.000 3.834.000
Leverandørgjeld 5.000 5.000 15.000 11.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000 32.000 43.000 24.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 34.000 37.000 59.000 35.000 8.000
Sum gjeld og egenkapital 3.065.000 3.035.000 3.280.000 3.160.000 3.221.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 175.000 98.000 269.000 125.000 161.000
Likviditetsgrad 1 6.1 3.6 5.6 4.6 21.1
Likviditetsgrad 2 6.1 3.6 5.6 4.6 21.2
Soliditet -46.3 -42.2 -34.5 -26.6 -19.3
Resultatgrad -32.9 -16.2 -125.9 -30.6
Rentedekningsgrad -1.3 -6.3 -1.1
Gjeldsgrad -3.2 -3.4 -3.9 -4.8 -6.2
Total kapitalrentabilitet -3.6 -2.7 -7.7 -5.2 -2.9
Signatur
19.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex