Espira Gjemble As
Juridisk navn:  Espira Gjemble As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95781964
Postboks 353 Helganesvegen 47 Fax: 52855020
4291 Kopervik 4262 Avaldsnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 983089909
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 44
Etableringsdato: 2/1/2001 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.79%
Resultat  
  
-34.95%
Egenkapital  
  
-0.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 16.291.000 15.696.000 14.923.000 14.337.000 13.827.000
Resultat: 951.000 1.462.000 2.032.000 1.734.000 1.779.000
Egenkapital: 4.278.000 4.301.000 4.300.000 4.320.000 5.700.000
Regnskap for  Espira Gjemble As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 16.291.000 15.696.000 14.923.000 14.337.000 13.827.000
Driftskostnader -15.381.000 -14.315.000 -12.967.000 -12.672.000 -12.129.000
Driftsresultat 911.000 1.381.000 1.955.000 1.665.000 1.698.000
Finansinntekter 50.000 94.000 97.000 71.000 75.000
Finanskostnader -10.000 -12.000 -20.000 -2.000 7.000
Finans 40.000 82.000 77.000 69.000 82.000
Resultat før skatt 951.000 1.462.000 2.032.000 1.734.000 1.779.000
Skattekostnad -209.000 -323.000 -465.000 -415.000 -443.000
Årsresultat 742.000 1.139.000 1.567.000 1.318.000 1.336.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.661.000 2.723.000 2.618.000 2.717.000 1.823.000
Sum omløpsmidler 6.072.000 7.323.000 7.536.000 8.240.000 7.704.000
Sum eiendeler 8.733.000 10.046.000 10.154.000 10.957.000 9.527.000
Sum opptjent egenkapital 4.178.000 4.201.000 4.200.000 4.220.000 5.600.000
Sum egenkapital 4.278.000 4.301.000 4.300.000 4.320.000 5.700.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 4.000 13.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 4.455.000 5.740.000 5.850.000 6.624.000 3.805.000
Sum gjeld og egenkapital 8.733.000 10.045.000 10.154.000 10.957.000 9.526.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.291.000 15.696.000 14.923.000 14.337.000 13.827.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.291.000 15.696.000 14.923.000 14.337.000 13.827.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -12.768.000 -11.672.000 -10.230.000 -10.211.000 -9.802.000
Avskrivning -172.000 -136.000 -148.000 -69.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.441.000 -2.507.000 -2.589.000 -2.392.000 -2.275.000
Driftskostnader -15.381.000 -14.315.000 -12.967.000 -12.672.000 -12.129.000
Driftsresultat 911.000 1.381.000 1.955.000 1.665.000 1.698.000
Finansinntekter 50.000 94.000 97.000 71.000 75.000
Finanskostnader -10.000 -12.000 -20.000 -2.000 7.000
Finans 40.000 82.000 77.000 69.000 82.000
Konsernbidrag -765.000 -1.138.000 -1.587.000 -1.342.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 742.000 1.139.000 1.567.000 1.318.000 1.336.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.000 0 0 0 0
Fast eiendom 2.448.000 2.541.000 2.506.000 2.593.000 1.700.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 210.000 182.000 112.000 124.000 123.000
Sum varige driftsmidler 2.659.000 2.723.000 2.618.000 2.717.000 1.823.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.661.000 2.723.000 2.618.000 2.717.000 1.823.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer -6.000 17.000 14.000 24.000 34.000
Andre fordringer 684.000 689.000 827.000 1.196.000 685.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 25.000 339.000 294.000 253.000 280.000
Sum omløpsmidler 6.072.000 7.323.000 7.536.000 8.240.000 7.704.000
Sum eiendeler 8.733.000 10.046.000 10.154.000 10.957.000 9.527.000
Sum opptjent egenkapital 4.178.000 4.201.000 4.200.000 4.220.000 5.600.000
Sum egenkapital 4.278.000 4.301.000 4.300.000 4.320.000 5.700.000
Sum avsetninger til forpliktelser 4.000 4.000 13.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 981.000 1.565.000 2.061.000 3.575.000 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 4.000 13.000 21.000
Leverandørgjeld 419.000 425.000 376.000 306.000 541.000
Betalbar skatt 0 0 0 309.000
Skyldig offentlige avgifter 558.000 661.000 563.000 482.000 503.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.498.000 3.088.000 2.849.000 2.261.000 2.451.000
Sum kortsiktig gjeld 4.455.000 5.740.000 5.850.000 6.624.000 3.805.000
Sum gjeld og egenkapital 8.733.000 10.045.000 10.154.000 10.957.000 9.526.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.617.000 1.583.000 1.686.000 1.616.000 3.899.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.3 1.3 1.2 2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.3 1.3 1.2 2
Soliditet 49.0 42.8 42.3 39.4 59.8
Resultatgrad 5.6 8.8 13.1 11.6 12.3
Rentedekningsgrad 91.1 115.1 97.8 832.5 -242.6
Gjeldsgrad 1.0 1.3 1.4 1.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 11.0 14.7 20.2 15.8 18.6
Signatur
29.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
29.10.2020
PROKURA
RISANGER GEIR EGIL
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex