Erviks Laks Og Ørret As
Juridisk navn:  Erviks Laks Og Ørret As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72449430
Armen 33 Fax: 72449180
7270 Dyrvik 7270 Dyrvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 924895004
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 4/14/1973
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Kl Regnskap Hitra AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-34.59%
Resultat  
  
-60.24%
Egenkapital  
  
8.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 192.039.000 293.608.000 194.408.000 179.147.000 172.908.000
Resultat: 49.819.000 125.289.000 76.062.000 82.614.000 50.992.000
Egenkapital: 331.186.000 305.338.000 227.104.000 191.870.000 156.538.000
Regnskap for  Erviks Laks Og Ørret As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 192.039.000 293.608.000 194.408.000 179.147.000 172.908.000
Driftskostnader -145.600.000 -172.357.000 -119.919.000 -98.030.000 -122.589.000
Driftsresultat 46.441.000 121.251.000 74.490.000 81.117.000 50.318.000
Finansinntekter 3.528.000 4.045.000 1.606.000 1.532.000 675.000
Finanskostnader -150.000 -6.000 -32.000 -36.000 -1.000
Finans 3.378.000 4.039.000 1.574.000 1.496.000 674.000
Resultat før skatt 49.819.000 125.289.000 76.062.000 82.614.000 50.992.000
Skattekostnad -10.569.000 -27.970.000 -16.672.000 -18.874.000 -11.460.000
Årsresultat 39.250.000 97.320.000 59.391.000 63.740.000 39.531.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 191.510.000 78.349.000 76.498.000 59.473.000 68.292.000
Sum omløpsmidler 181.636.000 323.947.000 228.777.000 214.056.000 131.528.000
Sum eiendeler 373.146.000 402.296.000 305.275.000 273.529.000 199.820.000
Sum opptjent egenkapital 319.216.000 293.368.000 215.134.000 179.899.000 144.568.000
Sum egenkapital 331.186.000 305.338.000 227.104.000 191.870.000 156.538.000
Sum langsiktig gjeld 13.668.000 12.284.000 17.306.000 14.027.000 14.497.000
Sum kortsiktig gjeld 28.292.000 84.674.000 60.865.000 67.633.000 28.785.000
Sum gjeld og egenkapital 373.146.000 402.296.000 305.275.000 273.529.000 199.820.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 190.943.000 291.358.000 191.165.000 168.128.000 169.618.000
Andre inntekter 1.096.000 2.250.000 3.243.000 11.019.000 3.290.000
Driftsinntekter 192.039.000 293.608.000 194.408.000 179.147.000 172.908.000
Varekostnad -117.704.000 -103.173.000 -104.761.000 -75.376.000 -116.001.000
Lønninger -13.087.000 -10.459.000 -9.551.000 -7.301.000 -7.256.000
Avskrivning -7.946.000 -8.756.000 -8.523.000 -8.992.000 -8.258.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.911.000 -26.102.000 -17.498.000 -8.281.000 -14.642.000
Driftskostnader -145.600.000 -172.357.000 -119.919.000 -98.030.000 -122.589.000
Driftsresultat 46.441.000 121.251.000 74.490.000 81.117.000 50.318.000
Finansinntekter 3.528.000 4.045.000 1.606.000 1.532.000 675.000
Finanskostnader -150.000 -6.000 -32.000 -36.000 -1.000
Finans 3.378.000 4.039.000 1.574.000 1.496.000 674.000
Konsernbidrag -702.000 -1.326.000 -2.156.000 -608.000 -1.613.000
Utbytte -12.700.000 -17.760.000 -22.000.000 -27.800.000 -9.100.000
Årsresultat 39.250.000 97.320.000 59.391.000 63.740.000 39.531.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 127.639.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Fast eiendom 5.611.000 200.000 264.000 332.000 398.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 6.005.000 7.949.000 2.578.000 3.807.000 5.880.000
Sum varige driftsmidler 35.871.000 38.349.000 36.498.000 44.473.000 53.292.000
Sum finansielle anleggsmidler 28.000.000 27.000.000 27.000.000 2.000.000 2.000.000
Sum anleggsmidler 191.510.000 78.349.000 76.498.000 59.473.000 68.292.000
Varebeholdning 67.343.000 58.628.000 81.363.000 60.414.000 59.070.000
Kundefordringer 13.149.000 0 23.910.000 13.803.000 20.599.000
Andre fordringer 514.000 27.260.000 2.645.000 11.490.000 5.642.000
Sum investeringer 36.329.000 174.111.000 76.853.000 100.704.000 0
Kasse, bank 47.925.000 27.933.000 43.616.000 22.666.000 41.240.000
Sum omløpsmidler 181.636.000 323.947.000 228.777.000 214.056.000 131.528.000
Sum eiendeler 373.146.000 402.296.000 305.275.000 273.529.000 199.820.000
Sum opptjent egenkapital 319.216.000 293.368.000 215.134.000 179.899.000 144.568.000
Sum egenkapital 331.186.000 305.338.000 227.104.000 191.870.000 156.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.668.000 12.284.000 17.306.000 14.027.000 14.497.000
Gjeld til kredittinstitutt 900.000 1.700.000 12.820.000 800.000 2.150.000
Sum langsiktig gjeld 13.668.000 12.284.000 17.306.000 14.027.000 14.497.000
Leverandørgjeld 2.733.000 28.546.000 2.753.000 19.068.000 6.087.000
Betalbar skatt 8.987.000 32.472.000 12.568.000 17.710.000 10.121.000
Skyldig offentlige avgifter 1.226.000 450.000 5.266.000 1.359.000 341.000
Utbytte -12.700.000 -17.760.000 -22.000.000 -27.800.000 -9.100.000
Annen kortsiktig gjeld 1.746.000 3.746.000 5.457.000 896.000 986.000
Sum kortsiktig gjeld 28.292.000 84.674.000 60.865.000 67.633.000 28.785.000
Sum gjeld og egenkapital 373.146.000 402.296.000 305.275.000 273.529.000 199.820.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.344.000 239.273.000 167.912.000 146.423.000 102.743.000
Likviditetsgrad 1 6.4 3.8 3.8 3.2 4.6
Likviditetsgrad 2 4.0 3.1 2.4 2.3 2.5
Soliditet 88.8 75.9 74.4 70.1 78.3
Resultatgrad 24.2 41.3 38.3 45.3 29.1
Rentedekningsgrad 309.6 20208.5 2327.8 2253.3 5
Gjeldsgrad 0.1 0.3 0.3 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 13.4 31.1 24.9 30.2 25.5
Signatur
31.08.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex