Maxbo Kongsvinger
Juridisk navn:  Erik Tømmeraas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62882900
Østre Solørveg 122 Østre Solørveg 122 Fax: 62882901
2211 Kongsvinger 2211 Kongsvinger
Fylke: Kommune:
Innlandet Kongsvinger
Org.nr: 916961952
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 6/15/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
14.11%
Resultat  
  
150.4%
Egenkapital  
  
13.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 41.659.000 36.509.000 35.938.000 26.472.000 29.527.000
Resultat: 3.776.000 1.508.000 1.463.000 622.000 1.692.000
Egenkapital: 4.651.000 4.087.000 3.752.000 3.315.000 3.418.000
Regnskap for  Maxbo Kongsvinger
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 41.659.000 36.509.000 35.938.000 26.472.000 29.527.000
Driftskostnader -37.798.000 -34.899.000 -34.414.000 -25.806.000 -27.817.000
Driftsresultat 3.861.000 1.610.000 1.524.000 666.000 1.710.000
Finansinntekter 1.000 6.000 0 41.000
Finanskostnader -86.000 -103.000 -66.000 -44.000 -58.000
Finans -86.000 -102.000 -60.000 -44.000 -17.000
Resultat før skatt 3.776.000 1.508.000 1.463.000 622.000 1.692.000
Skattekostnad -831.000 -334.000 -341.000 -155.000 -427.000
Årsresultat 2.945.000 1.173.000 1.122.000 467.000 1.265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 939.000 938.000 1.013.000 215.000 266.000
Sum omløpsmidler 14.030.000 13.040.000 11.729.000 8.321.000 9.555.000
Sum eiendeler 14.969.000 13.978.000 12.742.000 8.536.000 9.821.000
Sum opptjent egenkapital 2.835.000 2.271.000 1.936.000 1.499.000 1.602.000
Sum egenkapital 4.651.000 4.087.000 3.752.000 3.315.000 3.418.000
Sum langsiktig gjeld 1.825.000 583.000 767.000 983.000 765.000
Sum kortsiktig gjeld 8.494.000 9.307.000 8.224.000 4.238.000 5.639.000
Sum gjeld og egenkapital 14.970.000 13.977.000 12.743.000 8.536.000 9.822.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.594.000 36.450.000 35.810.000 26.441.000 28.989.000
Andre inntekter 66.000 58.000 128.000 31.000 539.000
Driftsinntekter 41.659.000 36.509.000 35.938.000 26.472.000 29.527.000
Varekostnad -27.593.000 -24.987.000 -25.360.000 -18.183.000 -20.837.000
Lønninger -5.128.000 -4.383.000 -4.393.000 -3.898.000 -3.524.000
Avskrivning -164.000 -244.000 -82.000 -102.000 -98.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.913.000 -5.285.000 -4.579.000 -3.623.000 -3.358.000
Driftskostnader -37.798.000 -34.899.000 -34.414.000 -25.806.000 -27.817.000
Driftsresultat 3.861.000 1.610.000 1.524.000 666.000 1.710.000
Finansinntekter 1.000 6.000 0 41.000
Finanskostnader -86.000 -103.000 -66.000 -44.000 -58.000
Finans -86.000 -102.000 -60.000 -44.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -750.000 -600.000 0 0
Årsresultat 2.945.000 1.173.000 1.122.000 467.000 1.265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 130.000 115.000 107.000 127.000 102.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 169.000 212.000 21.000 26.000 33.000
Driftsløsøre 639.000 611.000 885.000 62.000 131.000
Sum varige driftsmidler 809.000 823.000 906.000 88.000 164.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 939.000 938.000 1.013.000 215.000 266.000
Varebeholdning 9.468.000 8.843.000 7.920.000 6.185.000 6.120.000
Kundefordringer 1.696.000 2.821.000 2.980.000 1.239.000 1.559.000
Andre fordringer 1.148.000 1.049.000 601.000 481.000 1.125.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.718.000 327.000 228.000 416.000 750.000
Sum omløpsmidler 14.030.000 13.040.000 11.729.000 8.321.000 9.555.000
Sum eiendeler 14.969.000 13.978.000 12.742.000 8.536.000 9.821.000
Sum opptjent egenkapital 2.835.000 2.271.000 1.936.000 1.499.000 1.602.000
Sum egenkapital 4.651.000 4.087.000 3.752.000 3.315.000 3.418.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.997.000 2.110.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.825.000 583.000 767.000 983.000 765.000
Leverandørgjeld 3.616.000 3.869.000 3.862.000 2.443.000 3.093.000
Betalbar skatt 739.000 317.000 296.000 0 153.000
Skyldig offentlige avgifter 572.000 761.000 615.000 442.000 279.000
Utbytte -2.000.000 -750.000 -600.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.567.000 614.000 741.000 1.352.000 2.113.000
Sum kortsiktig gjeld 8.494.000 9.307.000 8.224.000 4.238.000 5.639.000
Sum gjeld og egenkapital 14.970.000 13.977.000 12.743.000 8.536.000 9.822.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.536.000 3.733.000 3.505.000 4.083.000 3.916.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.4 1.4 2 1.7
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Soliditet 31.1 29.2 29.4 38.8 34.8
Resultatgrad 9.3 4.4 4.2 2.5 5.8
Rentedekningsgrad 44.9 15.6 23.1 15.1 29.5
Gjeldsgrad 2.2 2.4 2.4 1.6 1.9
Total kapitalrentabilitet 25.8 11.5 1 7.8 17.8
Signatur
18.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex