Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Entertainment Partners As
Juridisk navn:  Entertainment Partners As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47207600
Postboks 6812 St Olavs Plass Kristian Augusts Gate 11 Fax:
0130 Oslo 164 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 998495865
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/12/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Monge Revisjon - Lill Ann Monge
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.79%
Resultat  
  
253.36%
Egenkapital  
  
176.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 18.660.000 26.205.000 9.352.000 4.909.000 3.118.000
Resultat: 788.000 223.000 9.000 97.000 92.000
Egenkapital: 963.000 348.000 174.000 166.000 93.000
Regnskap for  Entertainment Partners As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 18.660.000 26.205.000 9.352.000 4.909.000 3.118.000
Driftskostnader -17.871.000 -25.982.000 -9.342.000 -4.811.000 -2.999.000
Driftsresultat 789.000 223.000 9.000 97.000 118.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -27.000
Finans 0 0 1.000 -27.000
Resultat før skatt 788.000 223.000 9.000 97.000 92.000
Skattekostnad -174.000 -49.000 -1.000 -24.000 -20.000
Årsresultat 615.000 174.000 8.000 73.000 71.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 779.000 4.070.000 1.361.000 651.000 675.000
Sum omløpsmidler 381.000 1.006.000 1.188.000 254.000 5.000
Sum eiendeler 1.160.000 5.076.000 2.549.000 905.000 680.000
Sum opptjent egenkapital 933.000 318.000 144.000 136.000 63.000
Sum egenkapital 963.000 348.000 174.000 166.000 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.371.000 312.000 269.000
Sum kortsiktig gjeld 197.000 4.727.000 4.000 427.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 1.160.000 5.075.000 2.549.000 905.000 680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.660.000 26.205.000 9.352.000 4.909.000 3.118.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 18.660.000 26.205.000 9.352.000 4.909.000 3.118.000
Varekostnad -17.845.000 -25.968.000 -9.060.000 -4.770.000 -2.606.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -14.000 -282.000 -41.000 -15.000
Driftskostnader -17.871.000 -25.982.000 -9.342.000 -4.811.000 -2.999.000
Driftsresultat 789.000 223.000 9.000 97.000 118.000
Finansinntekter 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 -27.000
Finans 0 0 1.000 -27.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 615.000 174.000 8.000 73.000 71.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 779.000 4.070.000 1.361.000 651.000 675.000
Sum anleggsmidler 779.000 4.070.000 1.361.000 651.000 675.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 1.000.000 305.000 200.000 3.000
Andre fordringer 0 877.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 381.000 6.000 6.000 54.000 2.000
Sum omløpsmidler 381.000 1.006.000 1.188.000 254.000 5.000
Sum eiendeler 1.160.000 5.076.000 2.549.000 905.000 680.000
Sum opptjent egenkapital 933.000 318.000 144.000 136.000 63.000
Sum egenkapital 963.000 348.000 174.000 166.000 93.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.371.000 312.000 269.000
Leverandørgjeld 24.000 32.000 4.000 403.000 266.000
Betalbar skatt 174.000 51.000 0 24.000 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.644.000 0 0 27.000
Sum kortsiktig gjeld 197.000 4.727.000 4.000 427.000 318.000
Sum gjeld og egenkapital 1.160.000 5.075.000 2.549.000 905.000 680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 184.000 -3.721.000 1.184.000 -173.000 -313.000
Likviditetsgrad 1 1.9 0.2 2 0.6 0
Likviditetsgrad 2 1.9 0.2 2 0.6 0
Soliditet 83.0 6.9 6.8 18.3 13.7
Resultatgrad 4.2 0.9 0.1 2 3.8
Rentedekningsgrad 4.4
Gjeldsgrad 0.2 13.6 13.6 4.5 6.3
Total kapitalrentabilitet 68.0 4.4 0.4 10.8 17.4
Signatur
02.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.06.2016
Prokura
Berg-Nilssen Trond
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex