Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Entertainment Invest As
Juridisk navn:  Entertainment Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 17 Lilleaker c/o Athene Group AS Sandakerveien 138 Fax:
0216 Oslo 484 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 917608520
Aksjekapital: 9.210.191 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Athene Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-420.73%
Egenkapital  
  
-26.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 261.000 0 10.000 0
Resultat: -34.795.000 -6.682.000 -292.000 -3.694.000
Egenkapital: 96.966.000 132.166.000 78.814.000 21.306.000
Regnskap for  Entertainment Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 261.000 0 10.000 0
Driftskostnader -29.830.000 -23.120.000 -3.601.000 -4.007.000
Driftsresultat -29.569.000 -23.120.000 -3.591.000 -4.007.000
Finansinntekter 25.477.000 18.592.000 3.889.000 313.000
Finanskostnader -14.287.000 -2.154.000 -590.000 0
Finans -5.226.000 16.438.000 3.299.000 313.000
Resultat før skatt -34.795.000 -6.682.000 -292.000 -3.694.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -34.795.000 -6.682.000 -292.000 -3.694.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 171.722.000 171.722.000 69.352.000 18.021.000
Sum omløpsmidler 4.054.000 23.808.000 17.034.000 3.292.000
Sum eiendeler 279.756.000 195.530.000 86.386.000 21.313.000
Sum opptjent egenkapital -9.121.000 -8.715.000 -3.986.000 -3.694.000
Sum egenkapital 96.966.000 132.166.000 78.814.000 21.306.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 182.790.000 63.363.000 7.572.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 279.756.000 195.529.000 86.386.000 21.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 261.000 0 10.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 261.000 0 10.000 0
Varekostnad 0 0 -2.329.000 0
Lønninger -13.664.000 -2.152.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -16.166.000 -20.968.000 -1.272.000 -4.007.000
Driftskostnader -29.830.000 -23.120.000 -3.601.000 -4.007.000
Driftsresultat -29.569.000 -23.120.000 -3.591.000 -4.007.000
Finansinntekter 25.477.000 18.592.000 3.889.000 313.000
Finanskostnader -14.287.000 -2.154.000 -590.000 0
Finans -5.226.000 16.438.000 3.299.000 313.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -34.795.000 -6.682.000 -292.000 -3.694.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 2.301.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 274.685.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 171.722.000 69.352.000 15.720.000
Sum anleggsmidler 171.722.000 171.722.000 69.352.000 18.021.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 1.017.000 938.000 251.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 4.054.000 22.870.000 16.783.000 3.292.000
Sum omløpsmidler 4.054.000 23.808.000 17.034.000 3.292.000
Sum eiendeler 279.756.000 195.530.000 86.386.000 21.313.000
Sum opptjent egenkapital -9.121.000 -8.715.000 -3.986.000 -3.694.000
Sum egenkapital 96.966.000 132.166.000 78.814.000 21.306.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 7.487.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.319.000 996.000 81.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 177.471.000 62.367.000 4.000 0
Sum kortsiktig gjeld 182.790.000 63.363.000 7.572.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 279.756.000 195.529.000 86.386.000 21.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -39.555.000 9.462.000 3.285.000
Likviditetsgrad 1 0.4 2.2 470.3
Likviditetsgrad 2 0.4 2.2 470.3
Soliditet 67.6 91.2 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -10.7 -6.1
Gjeldsgrad 0.5 0.1 0
Total kapitalrentabilitet -2.3 0.3 -17.3
Signatur
15.10.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
25.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Andre forbehold ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex