Enkel Servering AS
Juridisk navn:  Enkel Servering AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72555466
Enromvegen 2 Enromvegen 2 Fax:
7026 Trondheim 7026 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 995520303
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 5/3/2010 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.4%
Resultat  
  
-195.37%
Egenkapital  
  
-343.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.200.000 3.207.000 3.178.000 2.947.000 2.930.000
Resultat: -103.000 108.000 -21.000 182.000 -189.000
Egenkapital: -133.000 -30.000 -138.000 -93.000 -275.000
Regnskap for  Enkel Servering AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.200.000 3.207.000 3.178.000 2.947.000 2.930.000
Driftskostnader -2.300.000 -3.090.000 -3.169.000 -2.750.000 -3.094.000
Driftsresultat -101.000 117.000 9.000 198.000 -164.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6000 -30.000 -15.000 -25.000
Finans -2.000 -9000 -30.000 -15.000 -25.000
Resultat før skatt -103.000 108.000 -21.000 182.000 -189.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 108.000 -21.000 182.000 -189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 327.000 354.000 354.000 389.000 514.000
Sum omløpsmidler 523.000 154.000 262.000 281.000 244.000
Sum eiendeler 850.000 751.000 616.000 670.000 758.000
Sum opptjent egenkapital -243.000 0 -248.000 -203.000 -385.000
Sum egenkapital -133.000 -30.000 -138.000 -93.000 -275.000
Sum langsiktig gjeld 545.000 545.000 545.000 545.000 705.000
Sum kortsiktig gjeld 437.000 236.000 210.000 217.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 849.000 751.000 617.000 669.000 759.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.169.000 3.207.000 3.178.000 2.947.000 2.930.000
Andre inntekter 30.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.200.000 3.207.000 3.178.000 2.947.000 2.930.000
Varekostnad -863.000 -1.283.000 -1.369.000 -1.203.000 -1.288.000
Lønninger -629.000 -919.000 -733.000 -665.000 -874.000
Avskrivning -10.000 -16.000 -116.000 -126.000 -126.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -798.000 -871.000 -951.000 -756.000 -806.000
Driftskostnader -2.300.000 -3.090.000 -3.169.000 -2.750.000 -3.094.000
Driftsresultat -101.000 117.000 9.000 198.000 -164.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -6000 -30.000 -15.000 -25.000
Finans -2.000 -9000 -30.000 -15.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -103.000 108.000 -21.000 182.000 -189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 100.000 200.000
Sum Immatrielle midler 0 0 100.000 200.000
Fast eiendom 51.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 41.000 338.000 67.000 1.000 27.000
Sum varige driftsmidler 41.000 51.000 67.000 1.000 27.000
Sum finansielle anleggsmidler 286.000 0 287.000 287.000 287.000
Sum anleggsmidler 327.000 354.000 354.000 389.000 514.000
Varebeholdning 39.000 39.000 36.000 34.000 34.000
Kundefordringer 8.000 0 0 0 0
Andre fordringer 355.000 221.000 109.000 102.000 109.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 120.000 154.000 117.000 144.000 101.000
Sum omløpsmidler 523.000 154.000 262.000 281.000 244.000
Sum eiendeler 850.000 751.000 616.000 670.000 758.000
Sum opptjent egenkapital -243.000 0 -248.000 -203.000 -385.000
Sum egenkapital -133.000 -30.000 -138.000 -93.000 -275.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 545.000 545.000 545.000 545.000 705.000
Leverandørgjeld 262.000 160.000 112.000 121.000 114.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 30.000 -58.000 -17.000 -1.000 128.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 146.000 135.000 115.000 98.000 87.000
Sum kortsiktig gjeld 437.000 236.000 210.000 217.000 329.000
Sum gjeld og egenkapital 849.000 751.000 617.000 669.000 759.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 86.000 52.000 64.000 -85.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.3 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.1 0.6
Soliditet -15.7 -22.4 -13.9 -36.2
Resultatgrad -4.6 0.3 6.7 -5.6
Rentedekningsgrad -50.5 0.3 13.2 -6.6
Gjeldsgrad -7.4 -5.5 -8.2 -3.8
Total kapitalrentabilitet -11.9 1.5 29.6 -21.6
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex