Engineering Systems AS
Juridisk navn:  Engineering Systems AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38104060
Tordenskjolds gate 9 Tordenskjolds gate 9 Fax: 38104061
4612 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 881312042
Aksjekapital: 106.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/25/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Irevisjon As
Regnskapsfører: Aider Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-28.36%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
11.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 9.379.000 13.092.000 14.084.000 15.137.000 12.625.000
Resultat: 1.058.000 1.058.000 1.186.000 2.733.000 811.000
Egenkapital: 10.167.000 9.109.000 8.051.000 6.865.000 4.133.000
Regnskap for  Engineering Systems AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 9.379.000 13.092.000 14.084.000 15.137.000 12.625.000
Driftskostnader -8.278.000 -12.020.000 -12.888.000 -12.353.000 -11.837.000
Driftsresultat 1.101.000 1.072.000 1.196.000 2.785.000 789.000
Finansinntekter 58.000 46.000 42.000 19.000 23.000
Finanskostnader -102.000 -59.000 -53.000 -71.000 0
Finans -44.000 -13.000 -11.000 -52.000 23.000
Resultat før skatt 1.058.000 1.058.000 1.186.000 2.733.000 811.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 1.058.000 1.058.000 1.186.000 2.733.000 811.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.619.000 83.000 76.000 7.000 22.000
Sum omløpsmidler 6.067.000 11.141.000 10.245.000 9.025.000 7.812.000
Sum eiendeler 11.686.000 11.224.000 10.321.000 9.032.000 7.834.000
Sum opptjent egenkapital 10.067.000 9.009.000 7.951.000 6.765.000 4.033.000
Sum egenkapital 10.167.000 9.109.000 8.051.000 6.865.000 4.133.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.520.000 2.115.000 2.270.000 2.166.000 3.701.000
Sum gjeld og egenkapital 11.687.000 11.224.000 10.321.000 9.031.000 7.834.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.825.000 11.014.000 11.812.000 12.271.000 11.276.000
Andre inntekter 4.554.000 2.078.000 2.272.000 2.865.000 1.349.000
Driftsinntekter 9.379.000 13.092.000 14.084.000 15.137.000 12.625.000
Varekostnad -2.519.000 -4.904.000 -4.275.000 -3.738.000 -3.554.000
Lønninger -3.374.000 -5.343.000 -6.366.000 -6.141.000 -6.285.000
Avskrivning -59.000 -32.000 -12.000 -16.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.326.000 -1.741.000 -2.235.000 -2.458.000 -1.982.000
Driftskostnader -8.278.000 -12.020.000 -12.888.000 -12.353.000 -11.837.000
Driftsresultat 1.101.000 1.072.000 1.196.000 2.785.000 789.000
Finansinntekter 58.000 46.000 42.000 19.000 23.000
Finanskostnader -102.000 -59.000 -53.000 -71.000 0
Finans -44.000 -13.000 -11.000 -52.000 23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 1.058.000 1.058.000 1.186.000 2.733.000 811.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.500.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 119.000 82.000 76.000 6.000 22.000
Sum varige driftsmidler 119.000 82.000 76.000 6.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.619.000 83.000 76.000 7.000 22.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 232.000 2.770.000 2.429.000 2.884.000 4.334.000
Andre fordringer 3.798.000 2.515.000 2.447.000 3.096.000 1.613.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.037.000 5.857.000 5.369.000 3.045.000 1.865.000
Sum omløpsmidler 6.067.000 11.141.000 10.245.000 9.025.000 7.812.000
Sum eiendeler 11.686.000 11.224.000 10.321.000 9.032.000 7.834.000
Sum opptjent egenkapital 10.067.000 9.009.000 7.951.000 6.765.000 4.033.000
Sum egenkapital 10.167.000 9.109.000 8.051.000 6.865.000 4.133.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 527.000 450.000 898.000 720.000 741.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 341.000 1.152.000 680.000 843.000 1.177.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 651.000 513.000 692.000 603.000 1.783.000
Sum kortsiktig gjeld 1.520.000 2.115.000 2.270.000 2.166.000 3.701.000
Sum gjeld og egenkapital 11.687.000 11.224.000 10.321.000 9.031.000 7.834.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.547.000 9.026.000 7.975.000 6.859.000 4.111.000
Likviditetsgrad 1 4.0 5.3 4.5 4.2 2.1
Likviditetsgrad 2 4.0 5.3 4.5 4.2 2.1
Soliditet 87.0 81.2 7 7 52.8
Resultatgrad 11.7 8.2 8.5 18.4 6.2
Rentedekningsgrad 10.8 18.2 22.6 39.2
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.3 0.3 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.9 1 1 3 10.4
Signatur
19.03.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
19.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex