Engineering Services As
Juridisk navn:  Engineering Services As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46818361
Postboks 22 Larsstøvegen 23 Fax:
5484 Sæbøvik 5454 Sæbøvik
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 997091191
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/15/2011
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sumarum AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.81%
Resultat  
  
15.25%
Egenkapital  
  
-93.48%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.497.000 1.442.000 1.231.000 643.000 987.000
Resultat: -50.000 -59.000 362.000 168.000 35.000
Egenkapital: 3.000 46.000 100.000 111.000 174.000
Regnskap for  Engineering Services As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.497.000 1.442.000 1.231.000 643.000 987.000
Driftskostnader -1.536.000 -1.502.000 -870.000 -478.000 -954.000
Driftsresultat -39.000 -59.000 362.000 165.000 33.000
Finansinntekter 2.000 0 2.000 3.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans -12.000 0 0 2.000 2.000
Resultat før skatt -50.000 -59.000 362.000 168.000 35.000
Skattekostnad 7.000 5.000 -84.000 -40.000 -12.000
Årsresultat -43.000 -54.000 278.000 128.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 289.000 57.000 81.000 87.000 104.000
Sum omløpsmidler 360.000 320.000 237.000 196.000 146.000
Sum eiendeler 649.000 377.000 318.000 283.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -54.000 0 11.000 74.000
Sum egenkapital 3.000 46.000 100.000 111.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 7.000 8.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 331.000 213.000 165.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 377.000 318.000 283.000 250.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.497.000 1.442.000 1.231.000 643.000 987.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.497.000 1.442.000 1.231.000 643.000 987.000
Varekostnad 0 0 0 -79.000
Lønninger -1.255.000 -1.080.000 -536.000 -209.000 -472.000
Avskrivning -24.000 -24.000 -24.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -257.000 -398.000 -310.000 -251.000 -385.000
Driftskostnader -1.536.000 -1.502.000 -870.000 -478.000 -954.000
Driftsresultat -39.000 -59.000 362.000 165.000 33.000
Finansinntekter 2.000 0 2.000 3.000
Finanskostnader -12.000 -2.000 0 0 -1.000
Finans -12.000 0 0 2.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 -54.000 278.000 128.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 34.000 57.000 81.000 87.000 104.000
Sum varige driftsmidler 34.000 57.000 81.000 87.000 104.000
Sum finansielle anleggsmidler 255.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 289.000 57.000 81.000 87.000 104.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 79.000 107.000 122.000 106.000 0
Andre fordringer 150.000 211.000 31.000 0 137.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 132.000 2.000 85.000 90.000 9.000
Sum omløpsmidler 360.000 320.000 237.000 196.000 146.000
Sum eiendeler 649.000 377.000 318.000 283.000 250.000
Sum opptjent egenkapital -97.000 -54.000 0 11.000 74.000
Sum egenkapital 3.000 46.000 100.000 111.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 7.000 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 7.000 8.000
Leverandørgjeld 3.000 4.000 -1.000 6.000 3.000
Betalbar skatt 0 86.000 41.000 13.000
Skyldig offentlige avgifter 310.000 112.000 80.000 96.000 6.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 333.000 215.000 48.000 21.000 47.000
Sum kortsiktig gjeld 646.000 331.000 213.000 165.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 377.000 318.000 283.000 250.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -286.000 -11.000 24.000 31.000 78.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1 1.1 1.2 2.1
Likviditetsgrad 2 0.6 1 1.1 1.2 2.1
Soliditet 0.5 12.2 31.4 39.2 69.6
Resultatgrad -2.6 -4.1 29.4 25.7 3.3
Rentedekningsgrad -3.3 -29.5 3
Gjeldsgrad 215.3 7.2 2.2 1.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -6.0 -15.1 113.8 5 14.4
Signatur
17.08.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex