Engineering Consultants Norway AS
Juridisk navn:  Engineering Consultants Norway AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45878450
Nedre Eikervei 14 Nedre Eikervei 14 Fax: 94774899
3045 Drammen 3045 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 993946885
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 68
Etableringsdato: 3/27/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.42%
Resultat  
  
-30.71%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 91.693.000 111.032.000 60.201.000 51.990.000 48.511.000
Resultat: 4.004.000 5.779.000 728.000 219.000 1.049.000
Egenkapital: 200.000 200.000 3.167.000 2.607.000 2.566.000
Regnskap for  Engineering Consultants Norway AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 91.693.000 111.032.000 60.201.000 51.990.000 48.511.000
Driftskostnader -87.533.000 -105.093.000 -59.359.000 -51.692.000 -47.370.000
Driftsresultat 4.160.000 5.939.000 843.000 298.000 1.142.000
Finansinntekter 17.000 64.000 17.000 47.000 28.000
Finanskostnader -173.000 -224.000 -131.000 -126.000 -120.000
Finans -156.000 -160.000 -114.000 -79.000 -92.000
Resultat før skatt 4.004.000 5.779.000 728.000 219.000 1.049.000
Skattekostnad -883.000 -1.271.000 -169.000 -57.000 -265.000
Årsresultat 3.122.000 4.507.000 559.000 161.000 784.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 275.000 382.000 278.000 314.000 253.000
Sum omløpsmidler 21.685.000 32.839.000 20.161.000 11.494.000 13.186.000
Sum eiendeler 21.960.000 33.221.000 20.439.000 11.808.000 13.439.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 92.000 3.062.000 2.502.000 2.458.000
Sum egenkapital 200.000 200.000 3.167.000 2.607.000 2.566.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.761.000 33.020.000 17.272.000 9.201.000 10.874.000
Sum gjeld og egenkapital 21.961.000 33.220.000 20.439.000 11.808.000 13.440.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.693.000 111.032.000 60.201.000 51.784.000 48.189.000
Andre inntekter 0 0 206.000 322.000
Driftsinntekter 91.693.000 111.032.000 60.201.000 51.990.000 48.511.000
Varekostnad -30.972.000 -30.334.000 -19.497.000 -19.405.000 -15.187.000
Lønninger -53.940.000 -71.122.000 -36.856.000 -29.468.000 -29.544.000
Avskrivning -110.000 -99.000 -112.000 -101.000 -91.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.511.000 -3.538.000 -2.894.000 -2.718.000 -2.548.000
Driftskostnader -87.533.000 -105.093.000 -59.359.000 -51.692.000 -47.370.000
Driftsresultat 4.160.000 5.939.000 843.000 298.000 1.142.000
Finansinntekter 17.000 64.000 17.000 47.000 28.000
Finanskostnader -173.000 -224.000 -131.000 -126.000 -120.000
Finans -156.000 -160.000 -114.000 -79.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -3.122.000 -5.594.000 0 0 -1.000.000
Årsresultat 3.122.000 4.507.000 559.000 161.000 784.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 89.000 92.000 148.000 118.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 138.000 248.000 141.000 121.000 135.000
Sum varige driftsmidler 138.000 248.000 141.000 121.000 135.000
Sum finansielle anleggsmidler 45.000 45.000 45.000 45.000 0
Sum anleggsmidler 275.000 382.000 278.000 314.000 253.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 19.241.000 25.639.000 18.016.000 8.429.000 7.356.000
Andre fordringer 574.000 702.000 315.000 383.000 404.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.870.000 6.497.000 1.830.000 2.682.000 5.426.000
Sum omløpsmidler 21.685.000 32.839.000 20.161.000 11.494.000 13.186.000
Sum eiendeler 21.960.000 33.221.000 20.439.000 11.808.000 13.439.000
Sum opptjent egenkapital 92.000 92.000 3.062.000 2.502.000 2.458.000
Sum egenkapital 200.000 200.000 3.167.000 2.607.000 2.566.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.126.000 4.037.000 2.372.000 1.308.000 2.600.000
Betalbar skatt 886.000 1.268.000 166.000 133.000 258.000
Skyldig offentlige avgifter 5.047.000 8.577.000 5.695.000 2.985.000 2.757.000
Utbytte -3.122.000 -5.594.000 0 0 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 9.580.000 13.545.000 9.040.000 4.774.000 4.259.000
Sum kortsiktig gjeld 21.761.000 33.020.000 17.272.000 9.201.000 10.874.000
Sum gjeld og egenkapital 21.961.000 33.220.000 20.439.000 11.808.000 13.440.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -76.000 -181.000 2.889.000 2.293.000 2.312.000
Likviditetsgrad 1 1.0 1 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.0 1 1.2 1.2 1.2
Soliditet 0.9 0.6 15.5 22.1 19.1
Resultatgrad 4.5 5.3 1.4 0.6 2.4
Rentedekningsgrad 24.0 26.5 6.4 2.4 9.5
Gjeldsgrad 108.8 165.1 5.5 3.5 4.2
Total kapitalrentabilitet 19.0 18.1 4.2 2.9 8.7
Signatur
14.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex